Ny konto

Du kan få erstatning for idrettsskade både som profesjonell og amatør

En idrettsskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne og krav på erstatning. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

PERSONSKADE: Du kan ha krav på erstatning for muskelskade. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.09.2021
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Idrettsskade Øystein Helland

– Du kan ha krav på erstatning for idrettsskade både hvis du er profesjonell idrettsutøver og amatør, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Advokatfirmaet har jobbet med en rekke profilerte idrettsutøveres erstatningssaker, som for eksempel Dagfinn Enerly, André Muri og Tor Trondsen.

Helland forteller at erstatning for idrettsskade i enkelte tilfeller kan utgjøre flere millioner kroner hvis skaden skjer på jobb som profesjonell idrettsutøver.

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Profesjonelle kan ha krav på yrkesskadeerstatning

De fleste idrettsskader oppstår i idretter med kroppskontakt, som for eksempel fotball, håndball eller ishockey. Risikoen for hodeskader er størst i idretter hvor støt eller slag er en etablert del av idretten, som for eksempel MMA eller boksing, og skadepotensialet for hodeskader er også stort i idretter som for eksempel ridning og sykling.

Det er «Lov om yrkesskadeforsikring» og «Lov om skadeserstatning» som er de viktigste lovene som regulerer idrettsskader.

– Hvis du er profesjonell idrettsutøver og blir skadet på jobb kan du ha krav på erstatning. Alle arbeidsgivere plikter å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte idrettsutøvere, påpeker Helland.

For at en profesjonell idrettsutøver skal ha krav på erstatning for idrettsskade må skaden ha skjedd plutselig eller uventet i arbeid i arbeidstiden på arbeidsstedet. I praksis betyr dette at skaden må ha skjedd på trening eller i konkurranse.

Amatører er forsikret gjennom idrettsforbundet

Aktive utøvere som ikke er profesjonelle, altså amatører, er normalt medlem av en idrettsforening. Medlemmer av idrettsforeninger skal være omfattet av en ulykkesforsikring i regi av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund.

– Denne forsikringen gir en beskjeden erstatning ved varige skader som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. I tillegg dekker forsikringen noe behandlingsutgifter, forteller Helland.

Les mer: Nikker seg til skader på hjernen
Les mer: Fotballforsikringen gir lite igjen ved alvorlige skader

Kan ha krav på flere typer erstatning

Hvis du skades på jobb som profesjonell idrettsutøver kan du ha krav på flere typer erstatninger, slik som ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe.

– Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig yrkesskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

– Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier han.

NAV kan også gjøre vedtak om å godkjenne idrettsskaden som yrkesskade. Ved «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV, sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatningsoppgjør etter idrettsskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Derfor anbefaler Helland at du som skadet tar kontakt med en advokat som er spesialist på erstatning for personskade.

– Du bør ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret alene, sier Helland.

– Det er normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor liten økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i en erstatningssak, avslutter Øystein Helland.