Ny konto
Personskade og erstatning:

Fotballforsikringen gir lite igjen ved alvorlige skader

Fra fylte 13 år er alle som spiller organisert fotball i Norge forsikret gjennom Norges Fotballforbunds lisensordning. Men forsikringen gir deg kun småpenger i erstatning hvis du blir påført en alvorlig skade.

HAR FOTBALLFORSIKRING: Svein Sigurd Larsen (40) spiller på old boys-laget til Oslo-klubben Klemetsrud IL. I tillegg er han trener for sønnen Jesper som både spiller i 12- og 13-årsklassen. Foto: Mediamenn.

Publisert av
Avatar
Glenn Støldal
11.05.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Fotballforsikring Norges Fotballforbund Terje Scavenius

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Fotballforsikringen er tilpasset å dekke behandlingsfasen, men om du skulle få en alvorlig skade som påfører deg medisinsk invaliditet og eventuelt gjør deg ervervsmessig ufør, sitter du igjen med småpenger. 

Det viser en gjennomgang som dinerstatning.no har gjort.

– Jeg har nok hele tiden trodd at det er OK forsikringsdekning om alvorlige skader skulle oppstå i forbindelse med organisert fotball, så dette overrasker meg litt, sier fotballspiller og -trener Svein Sigurd Larsen til dinerstatning.no.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Fotballforsikringen har eksistert i mange år, og 1. mars 2014 inngikk Norges Fotballforbund en treårig avtale med Gjensidige Forsikring som ny leverandør av Fotballforsikringen. 

Forsikringen inkluderer alle fotballspillere i Norge fra fylte 13 år, uavhengig av nivå, som dermed har samme grunndekning under denne forsikringsordningen. I tillegg kan man tegne utvidet forsikring mot å betale litt ekstra. 

Hvor mye, avhenger av alder og nivået man spiller på. Hovedforskjellen er at man reduserer oppstart for idrettsbehandling fra 90 virkedager helt ned til tre virkedager med den utvidede forsikringen. De under 13 år er for øvrig forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneforsikring.

Påtvunget forsikring

– Dette er en kollektiv og påtvunget forsikring som inneholder alle elementer som er naturlig å forsikre i forbindelse med fotball, og den ble i sin tid laget for at Norges Fotballforbund skulle få inn lisenser fra spillere. Fotballforsikringen skulle koste minst mulig og gi best mulig dekning, sier advokat Terje Scavenius i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Scavenius er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett, og har jobbet for idrettsutøveres rettigheter i 20 år. Han har representert de fleste idrettsutøvere som har skadet seg alvorlig i fotball, ishockey og håndball – med Tor Trondsen og Dagfinn Enerly som de mest kjente klientene. 

EKSTRA FORSIKRING: – Jeg ville selv valgt å tegne forsikringer for ulykke og uførhet med relativt store forsikringssummer i tillegg til fotballforsikringen, forteller advokat Terje Scavenius.

Dessuten har Scavenius jobbet med idrettsutøveres rettigheter for idrettsutøvernes eget fagforbund, NISO, siden etableringen i 1995.

Prioriterer ukompliserte skader

Fotballforsikringen inneholder en lang rekke ytelser ut fra hvilken skade man er påført. Grunnforsikringen dekker for eksempel opptil 2000 kroner i akuttbehandling og opptil 4000 kroner i utredningsfasen. Men det er i de aller fleste tilfeller behandlingsfasen som er mest omfattende. Her dekkes for eksempel opptil 100.000 kroner til operasjon og 50.000 kroner til tannskader. Egenandelen for alle de nevnte er 1000 kroner.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Dekningen i akutt-, utrednings- og behandlingsfasen er for så vidt god. Fotballforsikringen er lagt opp til å prioritere de akutte og forholdsvis ukompliserte skadene, da det er disse det er flest av. Det samme er ikke tilfelle når vi ser på dekningen av de alvorlige skadene som fører til varig medisinsk skade eller i verste fall død, sier Scavenius til dinerstatning.no.

Dårlig dekning for fremtiden

Fotballforsikringen gir erstatning på mellom 30.000 og 150.000 kroner ved varig medisinsk invaliditet fra 10 til 50 prosent, og mellom 159.000 og 600.000 kroner ved varig medisinsk invaliditet fra 51 til 100 prosent. Medisinsk invaliditet under 10 prosent gir ingen erstatning. 

– Disse summene er lave sammenlignet med andre private ulykkesforsikringer. Er du 50 prosent medisinsk invalid, noe du for eksempel er om du ikke lenger kan bruke det ene beinet eller blir påført en alvorlig hodeskade, er 150.000 kroner veldig lite, sier Scavenius. 

– Slike skader vil redusere mulighetene dine på jobbmarkedet, og i verste fall kan fysiske yrker være uaktuelt. Fotballforsikringen gir altså dårlig dekning for fremtiden, og det er viktig at både fotballspillere og fotballforeldre er klar over dette, fortsetter advokaten.

– Bevisst valg

Stein Pedersen, fagsjef for fotballforsikringer i Norges Fotballforbund (NFF), forteller at Fotballforsikringen tilpasses og utvikles år etter år basert på faktiske skader som er oppstått og tilbakemeldinger fra medlemmene og ekspertisen ved Idrettens Helsesenter, som for øvrig er eid av Norges Fotballforbund.

– Fotballforsikringen har gått fra tidligere å være en dekning med fokus på død og invaliditet til å bli en dekning med fokus på behandling. Den er nå tuftet på at spillere skal komme raskt tilbake i aktivitet. Dette er et bevisst valg fra vår side, sier Pedersen til dinerstatning.no.

BEHANDLING: – Fotballforsikringen har gått fra tidligere å være en dekning med fokus på død og invaliditet til å bli en dekning med fokus på behandling. Den er nå tuftet på at spillere skal komme raskt tilbake i aktivitet. Dette er et bevisst valg fra vår side, sier Stein Pedersen, fagsjef for fotballforsikringer i Norges Fotballforbund (NFF).

Han forteller at med spillere, trenere og lagledere hadde NFF cirka 350.000 personer med Fotballforsikring i fjor. Samme år ble det meldt over 5000 skader, hvorav kun syv saker gjaldt invaliditet.

 – Om vi skulle gitt høyere utbetaling til fotballspillere ved invaliditet, ville forsikringen blitt dyrere. Fotballforsikringen kan ikke være for dyr, slik at klubber og forsikringstakere ikke har råd til å betale. Denne forsikringen må ikke bli aktivitetshemmende, og vi er opptatt av å gi mest mulig igjen for lavest mulig premie, sier han.

– Fotballforsikringen er som nevnt en behandlingsforsikring. I tillegg finnes det noen andre forsikringsordninger som er lovpålagte for klubbene, som yrkesskadeforsikring og underslagsforsikring. Ikke alle klubber er kjent med disse kravene. Vi ser nå på muligheten for å lage en mer komplett forsikringspakke for klubbene gjennom prosjektet kvalitetsklubb, sier Pedersen.

– Litt overrasket

Svein Sigurd Larsen (40) spiller på old boys-laget til Oslo-klubben Klemetsrud IL. I tillegg er han trener for begge sønnene: Emil som spiller i 9-årsklassen og Jesper som både spiller i 12- og 13-årsklassen. 

Han er litt overrasket over at Fotballforsikringen er såpass rettet mot behandling som den er, og at man får lite igjen ved en alvorlig skade som i verste fall fører til en grad av medisinsk invaliditet.

– Jeg har nok hele tiden trodd at det er OK forsikringsdekning om alvorlige skader skulle oppstå i forbindelse med kamp eller trening, så denne informasjonen overrasker meg litt, sier Larsen til dinerstatning.no.

Likevel synes han det i bunn og grunn er riktig prioritering.

– Sannsynligheten for at man trenger forsikringen i forbindelse med småskader i fotballen er nok større enn risikoen for å bli påført en grad av invaliditet. Dermed er nok dette en riktig prioritering av Norges Fotballforbund, sier han.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Lite informasjon om forsikringen

Larsen kan ikke huske å ha fått noe informasjon om Fotballforsikringen fra klubben, men han mener også at dette er noe hver og én bør kunne finne selv.

– Jeg har alltid visst at vi er forsikret, men ikke helt satt meg inn i hva forsikringen innebærer. Det tror jeg gjelder mange fotballforeldre og -spillere. Likevel har alle mulighet til å finne informasjon om Fotballforsikringen om man er usikker på vilkårene, sier han, og fortsetter:

– Det er vel som med mange andre forsikringer; man setter seg ikke skikkelig inn i vilkårene før uhellet er ute. Heldigvis har jeg og barna vært heldige med skader så langt, så jeg har aldri vært nødt til å benytte Fotballforsikringen, sier Larsen.

Han forteller at han heldigvis har egen ulykkesforsikring gjennom jobben som radaringeniør i vindkraftselskapet Vestas. I tillegg har han tegnet forsikring som omfatter barna.

– Det gir meg heldigvis en trygghet om alvorlige skader skulle oppstå både på og utenfor fotballbanen, avslutter Larsen.

Bør tegne ekstra forsikringer

Advokat Terje Scavenius oppfordrer alle småbarnsforeldre til å tegne forsikringer i tillegg til fotballforsikringen. 

– Det er individuelt hva hver enkelt trenger av forsikringer, men jeg ville selv valgt å tegne forsikringer for ulykke og uførhet med relativt store forsikringssummer i tillegg til fotballforsikringen, avslutter advokat Terje Scavenius. 

Du kan lese mer om hvordan du velger riktige forsikringer til familien her. 

Les mer om forsikringssaker her.