Ny konto

Du kan ha krav på erstatning etter amputasjon

Du kan ha krav på erstatning hvis du må amputere en kroppsdel etter en ulykke på jobb eller i trafikken. Amputasjon er en alvorlig personskade som kan medføre tapt arbeidsevne. Slik får du erstatning.

Du kan ha krav på erstatning hvis du må amputere en kroppsdel etter en ulykke på jobb eller i trafikken. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.05.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Amputasjon Tor Ingebrigtsen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Du kan ha krav på erstatning etter amputasjon som følge av en arbeidsulykke eller trafikkulykke. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning etter amputasjon, sier advokat Tor Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Fagmiljøet i advokatfirmaet jobber mye med erstatningssaker etter amputasjoner, og Ingebrigtsen forteller at amputasjoner kan oppstå som følge av ulykkeshendelser i mange sammenhenger, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Slike arbeidsulykker skjer ofte i for eksempel bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien, sier Tor Ingebrigtsen.

ERSTATNINGSADVOKAT: Tor Ingebrigtsen er erstatningsadvokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Mange forbinder amputasjon med fjerning av en arm eller et bein, men også fjerning av en eller flere fingre eller tær, kan gi grunnlag for å få erstatning. Både små og store amputasjoner kan derfor føre til varig invaliditet og store begrensninger i din arbeidsevne.

– Det viktigste er hvilke konsekvenser amputasjonen får for din arbeidsevne. Hvis du er profesjonell fiolinist vil amputasjon av to fingre få større konsekvenser for din arbeidsevne enn hvis du er lastebilsjåfør, sier Ingebrigtsen.

Les mer: Små personskader kan også gi rett til erstatning

Kan ha krav på en rekke ulike erstatninger

Du kan blant annet ha krav på følgende typer erstatning etter amputasjon:

• Menerstatning
• Påførte og fremtidige merutgifter
• Påført inntektstap
• Fremtidig inntektstap
• Oppreisningserstatning
• Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
• Erstatning for skatteulempe

Det er i de fleste erstatningssaker etter amputasjon nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

– Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen ofte utgjøre flere millioner kroner, men også skader som skjer i andre sammenhenger kan gi rett til høye erstatningsbeløp, sier Ingebrigtsen.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Han forteller at en amputasjon kan godkjennes som yrkesskade hos NAV.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», forteller Ingebrigtsen.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat

Ingebrigtsen mener det er viktig å kontakte advokat hvis du blir skadet i en ulykke, og må amputere en kroppsdel. Han forteller at en erstatningssak er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk.

– Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

– Derfor er den økonomiske risikoen for skadelidte ved å la seg bistå av advokat liten i erstatningssaker etter amputasjon, avslutter advokat Tor Ingebrigtsen.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.