Ny konto

Alt du trenger å vite om godkjent yrkesskade i NAV

Når en arbeidsulykke skjer må du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Godkjent yrkesskade kan gi deg en rekke fordeler i NAV-systemet. Her er det du trenger å vite.

EKSPERT: Advokat Øystein Helland er ekspert på yrkesskader. Han forteller at godkjent yrkesskade i NAV kan gi deg en rekke fordeler. Foto: ADVHI

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.05.2021
Kategori
Yrkesskader
Emner
Godkjent yrkesskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Hvis yrkesskaden blir godkjent som yrkesskade av NAV får du fordeler i NAV-systemet, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på yrkesskadeerstatning.

Helland forteller at det er viktig at skadelidte søker NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade etter en arbeidsulykke

– Hvis NAV fatter vedtak om at du har en «godkjent yrkesskade» vil du få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Godkjent yrkesskade i NAV kan også gi gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

– Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV, forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade
Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring

Dette må du gjøre for å gå godkjent yrkesskade

Ved en arbeidsulykke plikter arbeidsgiver å melde fra om yrkesskaden til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlig personskade og dødsfall skal arbeidsgiver også melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.

Du finner skademeldingsskjema til NAV her.

– Fristen for å melde fra om en yrkesskade til NAV er som hovedregel ett år etter at arbeidsulykken skjedde, men man kan også etter en konkret vurdering i NAV får godkjent yrkesskaden senere. Uansett bør skademelding alltid sendes inn så fort som mulig.

– Når NAV har mottatt melding om yrkesskade samt eventuelle tilleggsopplysninger, vil NAV fatte vedtak om godkjenning av skaden som yrkesskade dersom de finner grunnlag for dette, sier Helland.

Dersom skaden gir en skadebetinget varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent vil du ha krav på ménerstatning fra NAV. Invaliditetsgraden fastsettes av en medisinsk spesialist. Du må selv søke NAV om ménerstatning.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Hva skjer hvis arbeidsulykken ikke er meldt til NAV?

– Dersom arbeidsgiveren din ikke melder fra om arbeidsulykken til NAV, må du selv melde fra om skaden til NAV så snart som mulig, påpeker erstatningsadvokaten.

Enda flere fordeler i stat og kommune

Godkjent yrkesskade i NAV gir fordeler for ansatte i stat og kommune gjennom Hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les også: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene
Les mer: Alt du trenger å vite om yrkesskadeerstatning

– Har du vært utsatt for en yrkesskade må du også melde fra om skaden til din arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, fortsetter Helland.

I tillegg til fordelene du vil ha i NAV etter en yrkesskade kan du ha krav påfølgende typer erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen:

– Yrkesskadeforsikringsselskapet er ikke bundet av NAVs vedtak i yrkesskadesaken, men vi opplever ofte at forsikringsselskapet «gjemmer seg bak» et negativt vedtak i NAV.

– Samtidig gjør en godkjent yrkesskade i NAV det vanskeligere for forsikringsselskapet å argumentere mot at skaden ikke er en yrkesskade, sier han.

Helland mener du ikke må miste motet hvis du får avslag fra NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade.

– Du kan klage på vedtaket hvis du ikke får godkjent skaden som yrkesskade hos NAV. Vær klar over at det er korte klagefrister, og at oversittelse av klagefristen i de fleste tilfeller fører til at du taper dine rettigheter, sier yrkesskade-eksperten.

Forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat

Han mener det er viktig å kontakte advokat hvis du blir skadet på jobb, og opplever at din arbeidsevne er redusert som en konsekvens av ulykken.

– Yrkesskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Det er en rekke tidsfrister i yrkesskadesaker med personskade. Disse tidsfristene er det viktig å følge opp på en korrekt måte for å få rett til yrkesskadeerstatning.

– Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en yrkesskadesak, sier Helland.

– I en yrkesskadesak vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dermed er den økonomiske risikoen liten i slike saker, avslutter advokat Øystein Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.