Ny konto
Personskade og erstatning:

Slik går du frem i en erstatningssak

Er du blitt skadet på jobb eller i trafikken? Da bør du lese videre.

GODTROENDE: - Mange skadelidte tror at forsikringsselskapet står på deres side i en erstatningssak. Dette er en naiv holdning som kan koste den skadelidte millioner av kroner, sier advokat Tor Ingebrigtsen til dinerstatning.no. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
06.06.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Personskade Tor Ingebrigtsen Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

En erstatningssak er komplisert både juridisk og medisinsk. Ofte opplever skadelidte at de blir direkte motarbeidet av forsikringsselskapet, og at det tar mange år før de i beste fall får erstatning. 

– Mange skadelidte tror at forsikringsselskapet står på deres side i en erstatningssak, og at selskapet ønsker å hjelpe dem til å få best mulig erstatning. Dette er en naiv holdning som kan koste den skadelidte millioner av kroner, sier advokat Tor Ingebrigtsen til dinerstatning.no. 

Tor Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Ingebrigtsen har nærmere 30 års erfaring som advokat for skadelidte i flere tusen erstatningssaker. 

– Forsikringsselskapene benytter seg av teknikker for enten å fraskrive seg ansvaret for skaden, eller for å redusere erstatningsbeløpet mest mulig. Vi ser eksempler på dette hele tiden, sier Ingebrigtsen. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Viktig å gå frem på riktig måte

Advokaten forteller at det ofte er avgjørende at du som skadelidt går frem på korrekt måte for å få erstatningen du har krav på. Derfor må du gjøre de riktige tingene allerede fra starten av i en erstatningssak. Hvis ikke kan det bære galt av sted. 

Ingebrigtsen har følgende tips dersom du blir påført skade i en trafikkulykke eller i en arbeidsulykke:

Ta kontakt: Hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke med personskade, skal politiet kontaktes. Hvis du har blitt utsatt for en yrkesskade med personskade, skal Arbeidstilsynet kontaktes. En yrkesskade skal også meldes fra om til NAV.

TA BILDER: Ta bilder eller film med telefonen din for å dokumentere hendelsen. Foto: Shutterstock.

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Ta bilder: Ta bilder eller film med telefonen din for å dokumentere hendelsen, eller få andre til å gjøre det. Noter ned navn, telefonnummer og adresser til vitner.

Oppsøk lege og dokumentér dine skader: Hvis du mener eller tror at du er påført en personskade, bør du snarest mulig kontakte din fastlege eller en annen lege. Det er svært viktig at ethvert symptom etter en ulykke, også de som synes små og ubetydelige blir grundig dokumentert i din journal hos legen. 

Forsikringsselskapene og domstolene legger som regel mest vekt på det som er skrevet ned umiddelbart etter ulykken.

Ta kontakt med forsikringsselskapet: Hvis du blir skadet i trafikken, skal kravet normalt rettes mot skadevoldende kjøretøys forsikringsselskap. Hvis du blir skadet på jobb, skal kravet rettes mot arbeidsgivers forsikringsselskap.

Du bør i tillegg snarest mulig, og senest innen ett år varsle ditt eget eller dine egne forsikringsselskaper om ulykken du har vært utsatt for, og dette bør du gjøre selv om du er usikker på hvor alvorlige skadene er. 

Ikke bare forsikringer du har tegnet selv kan være relevante i denne sammenheng, men også forsikringer du har gjennom arbeidsgiver og/eller fagforening, og du kan også være omfattet av forsikringer gjennom din ektefelle/samboers arbeidsgiver og/eller fagforening.

– Du må ta kontakt med forsikringsselskapene fordi du kan ha krav på erstatning også under slike forsikringer, og fordi det er frister for å melde skader. Skademeldingstidspunktet vil også ha betydning for beregningen av renter av forsikringsbeløpet. Sørg for å melde fra skriftlig, slik at du senere kan bevise at du har meldt skaden, anbefaler Ingebrigtsen.

Eksempler på slike forsikringer kan være ulykkesforsikringer, reiseulykkesforsikringer og fører- og passasjerulykkesforsikringer.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ta vare på kvitteringene dine: Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken. Dette kan for eksempel være kvitteringer for utgifter til behandling, egenandeler, medisiner, reise til og fra behandlere eller andre, eller for bistand du har behov for som følge av skaden.

Kontakt advokat: Ansvarsforsikringsselskapet skal dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i slike erstatningssaker. Kontakt derfor en advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett, som kan bistå deg i erstatningssaken din. 

ERSTATNING: I erstatningssaken etter en yrkesskade kan du kreve erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig inntektstap, pensjonstap, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, skatteulempe samt ménerstatning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Ingebrigtsen mener det er spesielt viktig at du bistås av kompetent advokat før du aksepterer valget av medisinsk spesialist som skal vurdere skadene dine i erstatningssaken. 

– Dette fordi forsikringsselskapene vil ønske å sende deg til medisinske spesialister som de fra sitt ståsted foretrekker, noe som kan ødelegge dine muligheter i erstatningssaken, forteller den erfarne erstatningsadvokaten. 

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Les også: Dette må du vite om yrkesskadeforsikring

Les også: Her er særfordelene du har krav på ved yrkesskade

Les også: Du får ikke erstatning hvis kravet ditt foreldes

Hva kan du ha krav på i en erstatningssak?

I erstatningssaken etter en trafikkulykke eller etter en yrkesskade kan du kreve erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig inntektstap, pensjonstap, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, skatteulempe samt ménerstatning.

For å få ménerstatning etter bilansvarsloven, yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven, må den skaderelaterte medisinske invaliditetsgraden være minst 15 prosent.

Les mer om ménerstatning her. 

For ulykkesforsikringer og enkelte andre forsikringsprodukter er det imidlertid viktig å være klar over at erstatning skal utbetales allerede fra en varig medisinsk invaliditet på 1 prosent. 

– Ofte er det imidlertid inntektstapet som følge av at den skadelidte faller helt eller delvis ut av arbeid, eller ekstrautgifter knyttet til at den skadelidte får et stort behov for hjelp og bistand for å klare seg i det daglige som gir grunnlaget for store erstatninger sier advokat Ingebrigtsen. 

Les eksempler på dette her: 

– Erstatningsberegningen og forhandlingene med forsikringsselskapene om erstatningens størrelse er som regel en komplisert og krevende prosess, og det er åpenbart at forsikringsselskapet vil trekke «det lengst strået» dersom den skadelidte ikke selv sørger for å få kompetent bistand, sier Ingebrigtsen.

– Dessverre er det ikke alltid forsikringsselskapet informerer den skadelidte om retten hun eller han har til å få dekket sine kostnader til advokatbistand i erstatningssaken, fortsetter han.

NAV-sak pågår parallelt

Parallelt med erstatningssaken din må du også forholde deg til NAV, og du vil som arbeidstaker få utbetalt sykepenger fra NAV dersom du var i arbeid minst fire uker før skaden oppsto. 

– Du kan også ha krav på arbeidsavklaringspenger etter sykepengeperiodens utløp, og også uførepensjon dersom du ikke klarer å komme tilbake i arbeid, helt eller delvis, forteller Ingebrigtsen.

EKSPERT: Tor Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Han har nærmere 30 års erfaring som advokat for skadelidte i flere tusen erstatningssaker.

Erstatning fra forsikringsselskapet vil komme i tillegg til ytelser fra NAV, og i prinsippet skal erstatningen dekke differansen mellom det du får fra NAV og det du ville hatt i inntekt dersom du ikke var blitt skadet.

– Vi ser utallige eksempler på skadelidte som kommer til oss etter å ha blitt møtt med avslag på erstatning eller blitt tilbudt en mindre sum «for å bli ferdig med saken», men som etter vår bistand sitter igjen med betydelige beløp i erstatning, sier erstatningsadvokaten. 

– Derfor bør du søke kompetent advokatbistand snarest mulig dersom du blir skadet, ikke minst siden forsikringsselskapene i bilansvarssaker og yrkesskadeforsikringssaker plikter å betale for skadelidtes rimelige og nødvendige advokatkostnader, avslutter advokat Tor Ingebrigtsen. 

Les også: Fem tips til deg som skades i en trafikkulykke

Les også: Slik gjør du når ulykken rammer

Les også: Skjulte hodeskader kan gi økt erstatning

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.