Ny konto
Personskade etter trafikkulykke:

Du kan kreve erstatning hvis du blir påkjørt

Slik kan du kreve erstatning hvis du blir påkjørt og skadet som syklist eller fotgjenger.

FÅR ERSTATNING: - Som fotgjenger eller syklist kan du ha krav på erstatning under bilansvaret dersom du blir skadet i trafikken, forteller advokat Monica Ervik. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.03.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Monica Ervik Trafikkulykke

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Vinteren er på hell i store deler av landet, og mange nordmenn velger å gå eller sykle til jobben. Flere myke trafikanter på veiene, øker også risikoen for alvorlige ulykker. 

Som fører eller passasjer i en bil, vil du ha krav på erstatning for skader og økonomisk tap som du blir påført som følge av en trafikkulykke. Dette er regulert i bilansvarsloven.

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt påkjørt på sykkel.

Men ikke alle vet at bilansvarsloven også gjelder for myke trafikanter. 

– Som fotgjenger eller syklist kan du ha krav på erstatning under bilansvaret dersom du blir skadet i trafikken, forteller advokat Monica Ervik til dinerstatning.no.

Monica Ervik jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er blant landets ledende advokatfirmaer på personskadeog trafikkulykke.

– En forutsetning er at skaden er forårsaket av en motorvogn, og i bilansvarsloven er dette definert som at det må være en skade som motorvognen gjør, sier Ervik. 

ADVOKAT: Monica Ervik er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadeerstatning.

Motorvogn er en fellesbetegnelse på for eksempel bil, motorsykkel, moped, buss eller lastebil.

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er at du trenger å vite om erstatning etter en trafikkulykke

Omfattes av bilansvaret

Dersom du som syklist eller fotgjenger blir påkjørt av en motorvogn, vil dette nesten uten unntak regnes som en skade motorvognen gjør. Det finnes også eksempler på at ulykker er omfattet av bilansvaret, uten at det har vært kontakt mellom bilen og skadelidte i det hele tatt. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Det kan for eksempel være skader som oppstår når en syklist må bråbremse eller gjøre en unnamanøver fordi en bil ikke overholder trafikkreglene. Skader som oppstår i en slik situasjon, kan bli regnet som en skade motorvognen gjør, forteller advokaten.  

Dersom skadelidte uaktsomt har medvirket til skaden, kan det bli reduksjon i erstatningsbeløpet, såkalt avkortning. For syklister vil for eksempel høy fart og «hensynsløs» sykling kunne gi grunnlag for avkortning. 

For fotgjengere kan det for eksempel bli aktuelt med avkortning dersom du har krysset en vei uten og se deg for, eller gått over veien utenfor fotgjengerfelt.  

Ulykker som syklist

PERSONSKADER: Dersom du som syklist eller fotgjenger blir påkjørt av en motorvogn, vil dette nesten uten unntak regnes som en skade motorvognen gjør. Dermed har du krav på erstatning etter bilansvarsloven. Foto: Shutterstock.

Hvis du krasjer alene på sykkel, vil ulykken som nevnt sjelden være omfattet av bilansvaret. I disse tilfellene vil imidlertid syklistens eventuelle ulykkesforsikringer kunne gi krav på erstatning. 

Les også: Fem tips til deg som skades i en trafikkulykke

Les også: Spydeberg-kvinnen Anette fikk whiplash

Les flere artikler om trafikkskader her. 

Hvis du blir påkjørt av en syklist og skadet, kan et erstatningskrav rettes direkte mot syklisten som skadet deg. I motsetning til bilansvaret, hvor det ikke er et vilkår at sjåføren har vært skyld i ulykken, kreves det i disse tilfellene at syklisten har opptrådt uaktsomt. 

– Dersom skadevolder har innboforsikring vil denne ofte inneholde en forsikringsdekning for ansvar du pådrar deg som privatperson. Du kan da fremme ditt krav mot det aktuelle forsikringsselskapet, sier advokat Monica Ervik.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.