Ny konto
Togulykke og erstatning:

Dette bør du vite hvis du blir skadet på tog

Du har krav på erstatning hvis du blir skadet av eller under transport med tog. Det er i så fall den som driver trafikkvirksomheten som er ansvarlig, og som du kan kreve erstatning fra.

PERSONSKADE:- Loven gir den som driver trafikkvirksomheten plikt til å erstatte personskade som driften av jernbanen volder, og som rammer en reisende under opphold på jernbanevognene, sier advokat Tor Ingebrigtsen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.01.2018
Kategori
Trafikkskader
Emner
Personskade Togskade Tor Ingebrigtsen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Det er «Lov om Jernbaneansvar» som gjelder hvis du blir skadet under transport med tog, sier advokat Tor Ingebrigtsen til dinerstatning.no.

Tor Ingebrigtsen er erstatningsadvokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets ledende fagmiljøer på erstatningsrett.

– Loven gir den som driver trafikkvirksomheten plikt til å erstatte personskade som driften av jernbanen volder, og som rammer en reisende under opphold på jernbanevognene. Også hvis skaden skjer under på og avstigning. 

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt skadet under transport med tog. 

Trenger ikke å være skyld i ulykken

– Dette gjelder selv om jernbanen ikke kan lastes eller har gjort noen feil. Ansvaret gjelder altså uavhengig av skyld, sier Ingebrigtsen.

– Det objektive erstatningsansvaret omfatter personskade, dødsfall samt håndbagasje og ting som den reisende har med seg, forteller erstatningsadvokaten. 

Objektivt ansvar er et juridisk begrep innen erstatnings- og kontraktsrett hvor erstatningsansvar kan konstateres uavhengig av skyld. 

– Det er alltid enklere for en skadelidt å få erstatning under et objektivt ansvar enn under de alminnelige erstatningsreglene hvor man må bevise at noen har opptrådt uaktsomt, sier Ingebrigtsen. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

EKSPERT: Tor Ingebrigtsen er erstatningsadvokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

– Når ansvar er etablert, enten på det ene eller det andre grunnlag vil erstatningen normalt være den samme, fortsetter erstatningsadvokaten. 

Dersom det skjer en kollisjon mellom bil og tog, og bilens forsikringsselskap er ansvarlig og du som passasjer skades i togkupéen, vil både jernbanen og bilens forsikringsselskap være solidarisk ansvarlige for å betale erstatning.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Får ikke erstatning hvis du sniker

Det er reisende med tog som har krav på erstatning.

– En reisende defineres som de som har kjøpt eller har tenkt å kjøpe billett, sier Ingebrigtsen.

Som blindpassasjer faller du utenfor regelverket, og har derfor ikke krav på erstatning. 

– Men jernbanen kan likevel ha et ansvar under de vanlige erstatningsreglene. For eksempel dersom jernbanens ansatte har utvist skyld. Da har selskapet erstatningsansvar på de ansattes vegne. Men hvis det ikke er noen som har opptrådt uaktsomt har heller ikke jernbanen noe ansvar i disse tilfellene, forklarer Ingebrigtsen.

– For å få erstatning for personskade må du videre være på toget eller i ferd med å stige på eller av toget. Faller du ned mellom toget og perrongen mens du går av toget vil du være dekket av det objektive ansvaret, sier han. 

– Hvis du faller ned fra perrongen uten at det er et tog på skinnegangen som du prøver å gå på, vil tilfellet falle utenfor loven, påpeker Ingebrigtsen.

Dersom du prøver å krysse skinnegangen og blir påkjørt gjelder vanlige erstatningsregler. 

Likevel har jernbanen et objektivt ansvar dersom du befinner deg utenfor jernbanens kjørevei eller var på et sted som er åpent for alminnelig ferdsel. Det siste kan være en planovergang.

Er du under 15 år når ulykken skjer, har du – selv om du krysser jernbanesporet eller befinner deg innenfor lukket område – krav på erstatning, uavhengig av hvem som er skyld i ulykken. 

Ansatte som blir skadet omfattes av yrkesskadeforsikringen

Jernbanens folk i tjeneste og deres håndbagasje faller utenfor det objektive ansvaret. 

Personskade på de ansatte i jernbanen vil gå under reglene om yrkesskadeerstatning, som reguleres av yrkesskadeforsikringsloven.

Les også: Dette bør du vite hvis du blir skadet i trafikken

Les også: Dette må du vite om yrkesskadeerstatning

– I all erstatningsrett vil det være variasjoner i hvilket erstatningskrav man kan fremme avhengig av individuelle forhold. De fleste vil derfor ha behov for kvalifisert advokatbistand for å få erstatningen de har krav på. 

– Jeg vil derfor anbefale skadelidte å kontakte en erfaren erstatningsadvokat med spesialkompetanse på medisinske spørsmål, avslutter advokat Tor Ingebrigtsen. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.