Ny konto
Kommentar:

Mange idrettsaktiviteter dekkes ikke av ulykkesforsikringen

Alle forsikringsselskaper har omfattende unntak i ulykkesforsikringene for såkalt «risikofylt aktivitet». Her kan det fort oppstå tvist mellom forsikringsselskapet og den skadelidte, skriver erstatningsadvokat Mona Næverdal.

SKISPORT: Noen selskaper har unntak for skisport som utfor, Super G og off-piste, mens andre selskaper ikke nevner noen form for skisport i sine unntak. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.01.2017
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Kommentarer Mona Næverdal

Er du aktiv, liker å ta sjanser og å drive med det andre kanskje oppfatter som risikosport? Da er det kanskje ingen overraskelse for deg at du ikke er dekket av ulykkesforsikring dersom noe skulle skje. 

Men visste du at også aktiviteter som helt vanlig lagidrett – også kan være unntatt fra slik dekning? For hva folk flest oppfatter som risikofylt kan nemlig være noe helt annet enn hva forsikringsselskapet mener er forbundet med risiko. 

En ulykkesforsikring er ingen absolutt nødvendighet. Hvis du for eksempel blir skadet i trafikken eller på jobb dekkes du også av andre – og mer omfattende – forsikringsordninger.

Likevel kan en ulykkesforsikring være «kjekk å ha» – enten for de ulykkene som ikke er dekket av andre forsikringer, eller for å kunne få en utbetaling i tillegg til slike forsikringer.

En ulykkesforsikring gjelder kun ved ulykker, det vil si en «plutselig, ytre begivenhet». Dette i motsetning til for eksempel sykdom. 

Og selv om en ulykke er den utløsende årsaken er det mange tilstander som er unntatt.  Det er kun dersom ulykken har ført til behandlingsutgifter eller en varig skade man får erstatning – du får ingenting for «tort og svie».

Unntak for risikofylt aktivitet

Temaet for denne kommentaren er likevel de unntakene som gjelder for risikofylt aktivitet. Årsaken til at disse er unntatt er at det kan bli dyrt for forsikringsselskapene å utbetale erstatning for aktiviteter der det statistisk sett skjer mange ulykker, og der skadene kan bli invalidiserende. 

DYKKING: Noen forsikringsselskaper har unntak kun der det brukes luft eller pustegass, andre har satt grensen ved antall meter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Det er likevel viktige forskjeller på hvor omfattende unntakene er utformet mellom de forskjellige selskapene.

Det er likevel vanlig at du kan tegne en dekning i tillegg som også omfatter slike aktiviteter. Dette vil koste deg mer i forsikringspremie. Slik tilleggsdekning nektes likevel for utøvere av kampsporten MMA (Mixed martial arts). 

Les også: MMA-utøvere får ikke forsikre seg

Jeg har gått gjennom unntakene for risikofylt aktivitet hos forsikringsselskapene, og vilkårene er nokså forskjellig utformet. Men noen vanlige unntak er følgende: 

 • All profesjonell sport og idrett
 • Boksing, bryting og kampsport/selvforsvarssport uansett om du er profesjonell eller amatør 
 • Ballongferd, fallskjerm- og basehopping, hanggliding, flyving med mikro- og ultralette fly, eventuelt er unntaket utformet som all luftsport
 • Stuntaktiviteter
 • Strikkhopp
 • Deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands/organisasjoners militære eller paramilitære styrker 
 • Dykking: Noen forsikringsselskaper har unntak kun der det brukes luft eller pustegass, andre har satt grensen ved antall meter.
 • Motorsport: Her er det interessante forskjeller i forsikringsselskapenes vilkår: Noen unntar både konkurranse og trening, andre kun konkurranse, mens andre unntar «spesielt anordnet trening» med motorkjøretøy
 • Minst ett forsikringsselskap har unntak for «lagidrett der det forekommer kroppskontakt». Dette fremstår som svært omfattende, da det er svært få lagidretter der det aldri forekommer kroppskontakt. 
 • Ekspedisjoner «til farefulle områder» eller «ekspedisjoner og liknende reiser», definert som «reiser til mer utilgjengelige områder uten offentlig kommunikasjon, dårlig infrastruktur og med behov for spesialutrustning». 
 • Fjellklatring, der noen forsikringsselskaper unntar all fjellklatring, mens andre unntar fjellklatring utenfor Norden. Vilkårene definerer ikke fjellklatring nærmere. Wikipedia definerer fjellklatring slik: Klatring på fjell eller tilsvarende bratt og steinete terreng. Dette skulle innebære at innendørs klatring og isklatring (isklatring vil likevel kunne rammes av unntaket ekstremsport, se neste punkt) ikke rammes av dette unntaket, og heller ikke klatrestier i fjellet, der det er faste sikringer som wire, trinn, stiger, bøyler og lignende som ikke krever annet enn alminnelig god, fysisk form.
 • Noen selskaper har unntak for skisport som utfor, Super G og off-piste, mens andre selskaper ikke nevner noen form for skisport i sine unntak
 • Minst to forsikringsselskaper har også unntak for «andre aktiviteter som kan betraktes som ekstremsport eller ultrasport». Dette forutsetter at det finnes en allment akseptert definisjon, noe som ikke er tilfelle.

Jeg mener det er diskutabelt om alle disse aktivitetene kan kategoriseres som ekstremsport:

 • BMX
 • Downhill
 • Elvepadling
 • Frikjøring
 • Fridykking
 • Kiteboarding
 • Hanggliding
 • Klippestuping
 • Skateboarding
 • Seilbrett
 • Supercross
 • Terrengsykling

Vær forberedt på diskusjoner med forsikringsselskapet

Hvem er det da som skal avgjøre om du rammes av unntaket «andre aktiviteter som kan betraktes som ekstremsport/ultrasport? 

KOMMENTERER: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

Her kan det fort oppstå tvist mellom forsikringsselskapet og den skadelidte.

Konklusjonen må være at hvis du driver med noen som helst fysisk aktivitet, bør du sjekke forsikringsvilkårene for ulykkesforsikringen din for å kunne velge det forsikringsselskapet med vilkår som passer for deg og din aktivitet. Du vil da også kunne vurdere å tegne tilleggsdekning.

Og dersom ulykken først er ute bør du være forberedt på diskusjoner med forsikringsselskapet om aktiviteten din rammes av unntakene eller ikke.

NB: Jeg gjør oppmerksom på at kommentaren er basert på forsikringsvilkår for ulykkesforsikring fra IF, DnB, Nemi Forsikring og Sparebank 1 Forsikring. Gjensidige er en av flere forsikringsselskaper som ikke har fullstendige vilkår tilgjengelig på nett uten at man oppgir personopplysninger.