Ny konto

Dette kan du få i erstatning etter en fritidsulykke

Her er alt du trenger å vite for å få erstatning etter en ulykke på fritiden.

ULYKKE: Hvis du har tegnet forsikring for såkalt «Fritidsulykke» har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
29.11.2018
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Fritidsulykke Mona Næverdal

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

En ulykke på fritiden kan være så mangt, alt fra at du snubler og faller hjemme, til mer dramatiske hendelser.


Men hvis du har tegnet forsikring for såkalt «Fritidsulykke» har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Men kun hvis visse kriterier er oppfylt.

– I korte trekk må det foreligge en «plutselig, ytre begivenhet», sier Mona Næverdal til dinerstatning.no.

Mona Næverdal er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen – et av landets ledende fagmiljøer på erstatningsrett.

Som illustrasjon viser hun frem en typisk formulering hentet fra forsikringsvilkårene til et av de større forsikringsselskapene:

«Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, “et ulykkestilfelle”, som inntreffer i forsikringstiden.»

– En slik formulering går igjen i de fleste vilkårene til en fritidsulykke-forsikring, forteller Næverdal.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Sykdom og uhell regnes som regel ikke

Sykdom regnes ikke som en ulykke, heller ikke om sykdommen inntrer akutt. Heller ikke uhell som skjer uten en ytre påvirkning vil i utgangspunktet anes som en ulykke av forsikringsselskapene.

Et eksempel kan være der skaden skjer på grunn av egen kroppsbevegelse, for eksempel at du får en vridning av kneet uten noen spesiell årsak.

Det kan derfor være stor forskjell mellom hva du som skadelidt oppfatter som en ulykke og hva forsikringsselskapene er villig til å dekke. Praksisen hos forsikringsselskapene og i Finansklagenemnda er streng.

KRITISK: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

Ulykkesforsikring dekker heller ikke det forsikringsselskapene mener er risikofylte aktiviteter.

Les også: Mange idrettsaktiviteter dekkes ikke av ulykkesforsikringen 
Les også: Det er vanskelig å tegne forsikring som MMA-utøver 

Gå gjennom forsikringene

Hvis det skjer en ulykke på fritiden, er det viktig å kartlegge forsikringsavtalene dine.

  • Har du tegnet ulykkesforsikring selv?
  • Har ektefellen eller samboeren din tegnet ulykkesforsikring som dekker deg?
  • Hvis du bor hjemme hos foreldrene dine: Har foreldrene dine tegnet ulykkesforsikring som dekker deg?
  • Er du eller samboer/ektefelle medlem av fagforening/fagforbund som har kollektiv ulykkesforsikring for sine medlemmer? 
  • Har arbeidsgiveren din tegnet ulykkesforsikring som også dekker skader på fritiden?
  • Sjekk reiseforsikringen din dersom skaden skjer utenfor hjemmet: Noen reiseforsikringer dekker ulykker som skjer så snart du har forlatt hjemmet. Andre reiseforsikringer krever at du er på reise med minst én overnatting.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Dersom ulykken skjer i trafikken, på jobb, eller det er snakk om en pasientskade som skjer hos lege/sykehus, gjelder egne erstatningsregler.

Det er viktig å undersøke om arbeidsgiver har tegnet forsikring som også dekker skader som skjer på vei til/fra jobb eller mellom arbeidssteder.

Du bør også tenke over om det er noen som kan anses ansvarlig for ulykken som har skjedd, slik at du kan kreve erstatning fra personens eller virksomhetens ansvarsforsikring.

Hva kan jeg få i erstatning?

En vanlig ulykkesforsikring er tegnet med en forsikringssum valgt av forsikringstaker. Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Hva vil det si å være varig medisinsk invalid?

Det betyr at du har fått en skade som er varig og at du har mistet noe av den normale kroppsfunksjonen din, som for eksempel syn, hørsel eller en spesifikk del av kroppen, for eksempel et bein, eller at du har fått redusert bevegelighet i for eksempel nakken.

Men også mindre skader kan gi en varig, medisinsk invaliditet.

Medisinsk invaliditet bedømmes ut fra et gradsystem fra 1 til 100 prosent. Hvor stor del av forsikringssummen som utbetales avhenger av hvilken invaliditetsgrad skaden gir.

Les også: Gode råd til deg som skades av takras 
Les også: Du kan holdes erstatningsansvarlig for dine barns handlinger 
Les også: Gjertrud ble angrepet av hund 

For eksempel vil en invaliditetsgrad på 20 prosent gi deg en utbetaling på 20 prosent av forsikringssummen. Merk at forsikringen kan ha unntak for «småskader» slik at skader under for eksempel 5 prosent varig, medisinsk invaliditet ikke dekkes.

Hvem bestemmer hvor stor skaden er?

Forsikringsselskapet vil som oftest be om en vurdering fra en lege når skaden er ferdigbehandlet og stabil.

– Her må man passe på at ikke forsikringsselskapet prøver å avslutte saken for tidlig uten å vurdere om du har krav på erstatning for varig, medisinsk invaliditet, anbefaler erstatningsadvokaten.

Også i de tilfellene forsikringsselskapet innhenter en medisinsk vurdering bør du lese nøye gjennom den, og be om en forklaring på medisinske ord og uttrykk samt hvordan legen har kommet frem til den prosentvise vurderingen av skaden.

Er du i tvil om legens vurdering er riktig bør du kontakte advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett og forsikringsrett.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.