Ny konto

Velkommen til dinerstatning.no

dinerstatning.no er nettstedet som taler skadelidtes sak, skriver ansvarlig redaktør Øystein Helland.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.11.2014
Kategori
Erstatning
Emner
Kommentarer Øystein Helland

Hvert år blir mange mennesker skadet i Norge. De skades i trafikkulykker, på jobben, under behandling på sykehus eller på annen måte. Noen blir også alvorlig syke. Mange opplever også at huset, bilen eller andre formuesgoder skades eller går tapt.

De fleste har til felles at de har tegnet forsikring.

Og for mange vil erstatnings- og forsikringsoppgjøret i etterkant av ulykken fà avgjørende betydning for muligheten til å kunne fortsette å leve et verdig liv med trygge økonomiske rammer.

Som advokat ser jeg daglig hvordan enkeltmenneskers skjebne endres dramatisk på grunn av ulykker de ikke hadde mulighet tíl å forutse. Jeg ser også hvordan menneskers liv påvirkes av det etterfølgende økonomiske erstatnings- og forsikringsoppgjøret.

For mange blir dessverre møtet med forsikringsselskapet et sjokk. De opplever at de ikke blir trodd, en del føler seg uverdig behandlet, og mange får ikke den erstatningen de mener de har krav på.

Kravet om erstatning blir derfor en kamp mot forsikringsselskapet, der mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon må kjempe mot en motpart med nærmest ubegrensede ressurser.

Forsikringsbransjen og representantene for skadevolderne har i dag også tilnærmet monopol på informasjonsflyten i det offentlige rom på dette området. Svaret på hvorfor det er slik er antagelig enkelt; det handler om ressurser til å nå ut med sitt budskap.

Derfor lanserer vi dinerstatning.no.

På dinerstatning.no vil vi jevnlig publisere historier om hvordan enkeltmennesker opplever prosessen med erstatnings- og forsikringsoppgjør.

Et av de modige menneskene vi skriver om, er Vibeke Brunsell som ble feilbehandlet under fødsel på Bærum sykehus. Vibeke måtte kjempe i åtte år mot Norsk Pasientskadeerstatning og ankeinstansen Pasientskadenemnda for å få erstatning for de psykiske senskadene hun ble påført.

Vi skriver også om Ramunas Gudas, som holdt på å dø på jobben, og vi gir våre beste tips til deg som er blitt skadet i trafikken.

På dinerstatning.no vil vi også informere om forhold i bransjen vi mener er urimelig for folk flest, og vi vil hjelpe deg til å forstå et til tider komplisert regelverk.

dinerstatning.no er nettstedet som taler skadelidtes sak. Lik oss gjerne på FacebookTwitter og Google +.

God lesing!