Ny konto

Nerveskade kan gi erstatning for personskade

En nerveskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Her er alt du trenger å vite om erstatning for nerveskade.

RYGGMARGSSKADE: Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade hvis du blir skadet i en ulykke. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.05.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Nerveskade Øystein Helland

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Erstatning for nerveskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning for personskade.

Helland forteller at nerveskader kan gi grunnlag for høye erstatningsbeløp.

– En nervecelle kan ikke erstattes. Nerveskader kan derfor gi svært alvorlige personskader med høye erstatningsbeløp, sier han.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Helland forteller at nerveskader skjer i arbeidsulykker, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker. Det er noen typer ulykkeshendelser hvor nerveskader skjer hyppigere. Disse er blant annet nakkeskade, multitraume, bruddskade, CRPS, klemskade, ryggskade, ryggmargsskade, lammelser, amputasjon og kneskade.

– Nerveskader kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av giftstoffer, kjemiske stoffer, gasser, røyk eller infeksjoner, påpeker Helland.

Du finner en liste over hvilke yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning her.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

ADVOKAT: Øystein er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Foto: advhi.no

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

«Lov om yrkesskadeforsikring», «Lov om skadeserstatning» og bilansvarsloven er de mest relevante lovene i erstatningssaker med personskade.

Du kan ha krav på følgende typer erstatning for nerveskade:

• Ménerstatning
• Påførte og fremtidige merutgifter
• Påført og fremtidig inntektstap
• Oppreisningserstatning
• Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
• Erstatning for skatteulempe

Anbefaler å søke NAV om godkjent yrkesskade

Erstatnings størrelse kommer an på hvor alvorlig nerveskaden er, hvilke konsekvenser den har fått og vil få for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Han anbefaler alle med nerveskade etter en arbeidsulykke om å søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet, sier han.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les mer: Alt du trenger å vite om godkjent yrkesskade i NAV
Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat

Helland oppfordrer alle til å kontakte advokat hvis du blir nerveskadet, og opplever at din arbeidsevne er redusert på grunn av ulykken.

– Nerveskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor viktig og nødvendig å kontakte advokat. Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en erstatningssak, sier Helland.

– Dine utgifter til advokat vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dermed tar du som skadelidt liten økonomisk risiko i erstatningssaker etter nerveskade, avslutter advokat Øystein Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.