Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for seneskade etter en ulykke på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning for seneskade etter en ulykke. Det kan i enkelte tilfeller dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for seneskade.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for seneskade. Foto: Stockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en seneskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer innen erstatningsrett

Sener er fiberrikt bindevev som forbinder muskler med skjelettdeler eller forskjellige deler av en muskel med hverandre. Helland forteller at seneskader kan føre til alvorlige personskader samt også gi følgeskader som for eksempel CRPS.

Kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Erstatningsadvokaten forteller at du kan ha krav på erstatning for seneskade i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Seneskade kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

Hvor mye kan man få utbetalt i erstatning?

– For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig seneskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, forteller Helland.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Helland sier at seneskade kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk.

– Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier han.

Han forteller at det er normalt i erstatningssaker etter yrkesskader og trafikkulykker at dine advokatutgifter blir dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

– Går erstatningssaken etter en seneskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene. Det er derfor liten økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.