Ny konto
CRPS og erstatning:

Stefan fra Harstad fikk sjeldent smertesyndrom

Som rørleggerlærling falt Stefan Sareussen ned fra en stige under svenneprøven. Det ble starten på et smertehelvete – og en lang kamp mot forsikringsselskapet Alpha Insurance.

VANT MOT FORSIKRINGSSELSKAPET: Etter 12 års kamp inngikk Stefan Sareussen i november 2016 forlik med Alpha Insurance. Harstadværingen fikk til slutt utbetalt en samlet erstatning på cirka 4,3 millioner kroner. Foto: Privat.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
08.05.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
CRPS Lene B. Sørlie NAV Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her
  • Falt ned fra stige og skadet benet
  • Ble påført CRPS
  • Alpha Insurance nektet å godta diagnosen
  • Kontaktet advokat – fikk ti ganger mer i erstatning

En oktoberdag i 2004 falt Stefan Sareussen (32) ned fra en stige på Bergseng skole i Harstad under svenneprøven som rørlegger. 

Hendelsen ble starten på en årelang kamp for yrkesskadeerstatning. 

– Det har vært et mareritt. Jeg hadde fakta på min side. Likevel gjorde forsikringsselskapet alt for å motarbeide meg, sier Stefan Sareussen til dinerstatning.no. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Da Harstadværingen traff bakken kom føttene i klem under stigen, slik at venstrefoten ble vridd 90 grader. Det siste Stefan husker er en stor tang som kommer dalende ned fra taket. 

Så ble alt svart. 

– Jeg var trolig bevisstløs i 20-30 minutter, forteller han. 

Da Sareussen våknet opp, hadde han store smerter i venstrebeinet. 

Ifølge harstadværingen fortalte legen på sykehuset at han ikke klarte å se om 20-åringen hadde «tråkket over» eller blitt påført et brudd i foten. 

– De tok røntgen, gipset foten min, og sa jeg skulle dra hjem og slappe av, sier han. 

Ble sykmeldt – mistet jobben

Da ulykken skjedde, var Sareussen fast ansatt som lærling i et rørleggerfirma i Harstad. De første ukene etter ulykken var 20-åringen 100 prosent sykmeldt, men han ønsket å komme tilbake til jobb og returnerte deretter på såkalt aktiv sykmelding i 50 prosent stilling. 

– Firmaet tilrettela for meg på en god måte, men jeg klarte ikke å jobbe samtidig som jeg gikk på krykker, sier han. 

Sareussen sto i jobben i tre til fire måneder. Så ble han igjen 100 prosent sykmeldt. Til tross for at legene ikke oppdaget noe brudd, var foten fortsatt like vond. 

På grunn av skaden mistet han til slutt jobben i rørleggerfirmaet. Sareussen innrømmer selv at han ble sagt opp fordi han sluttet å levere sykmeldinger, og ikke svarte på telefon da arbeidsgiver ringte. 

– Jeg synes det var veldig vanskelig å møte opp på jobben. Jeg følte meg som en belastning, og ønsket bare å forsvinne, sier han. 

Harstadværingen fikk også økonomiske problemer. 

– Jeg hadde det veldig vanskelig, og følte skyld og skam for at jeg ikke kunne jobbe. Jeg ble asosial, stengte meg inne og var deprimert. Uten samboeren min ville jeg trolig ha gått til grunne, sier han åpenhjertig.

Tok kontakt med erstatningsadvokat

I februar 2010 mottok Sareussen et brev fra Crawford & Company (Norway) AS, som behandlet erstatningssaken på vegne av Alpha Insurance AS, der de tilbød ham en samlet erstatning på cirka 450.000 kroner som fullt og endelig oppgjør under alle erstatningsposter under yrkesskadeforsikringen.

Etter anbefaling fra Personskadeforbundet LTN valgte harstadværingen etter dette å ta kontakt med Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av Norges ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på yrkesskade og erstatningsrett.  

Her kan du ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du er skadet på jobb.

– Jeg forsto at det var noe galt med foten min, og jeg ønsket alle fakta på bordet før jeg inngikk en avtale om erstatning, forteller Sareussen. 

Da han mottok tilbudet fra Crawford, forelå det to spesialisterklæringer fra medisinsk sakkyndige som hadde vurdert Sareussens yrkesskade, en som var innhentet av Crawford – og en som var innhentet av NAV. 

Begge disse spesialisterklæringene konkluderte med at Sareussen var blitt påført en varig medisinsk invaliditet på 25 prosent som følge av arbeidsulykken på Bergseng skole. 

Fikk mistanke om CRPS

 

Sareussens advokat Lene B. Sørlie er ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett. Hun fattet raskt mistanke om hva som var galt med Sareussen.  

– Etter en samtale med Sareussen, og etter å ha lest dokumentasjonen i saken, konkluderte jeg raskt med at han kunne ha CRPS, sier advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no. 

ERSTATNINGSADVOKAT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett. Foto: advhi.no

CRPS, eller komplekst regionalt smertesyndrom, er en sjelden tilstand, kjennetegnet av nevropatiske smerter som typisk oppstår i en ekstremitet etter et traume, og som ledsages av hudforandringer, ødem, trofiske forandringer og/eller motorisk dysfunksjon. 

Tilstanden kan skyldes forstyrrelser i det sympatiske nervesystemet, den delen av nervesystemet som kontrollerer blodstrømmen og svettekjertlene dine. Tilstanden oppstår som regel etter en akutt hendelse. 

– Jeg tok derfor initiativet til å hente inn en tredje spesialisterklæring fra en spesialist med fordypet kunnskap om komplekst regionalt smertesyndrom, eller CRPS, sier Sørlie.

Partene ble enige om å innhente en slik spesialisterklæring fra overlege Arne R. Nilsen ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Fredrikstad, som er en av landets ledende eksperter på CRPS.  

I sin spesialisterklæring konkluderte dr. Nilsen med at det er overveiende sannsynlig årsakssammenheng mellom arbeidsulykken på Bergseng skole og smertene i Sareussens fot.

Dr. Nilsen konkluderte videre med at Sareussen har utviklet en tilstand med nevropatisk smerte i venstre fot, og at de diagnostiske kriterier for å stille diagnosen komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) type 1 er oppfylt. Den skadebetingede, varige medisinske invaliditet, fastsatte dr. Nilsen til 45 prosent. 

– Det var enormt godt å få den diagnosen. Jeg skrek av glede da jeg fikk beskjeden. Endelig fikk jeg et svar. Det var en enorm lettelse, forteller Sareussen.  

Nektet å godta diagnosen

Men etter å ha mottatt dr. Nilsens spesialisterklæring hevdet Alpha Insurance at Sareussens CRPS måtte skyldes feilbehandling som Norsk Pasientskadeerstatning var ansvarlig for, i stedet for arbeidsulykken som forsikringsselskapet var ansvarlig for. 

Dette til tross for at ingen av de tre spesialisterklæringene som forelå i saken konkluderte med at Sareussen hadde vært utsatt for feilbehandling. Alpha Insurance var dessuten uenig i dr. Nilsens invalidtetsfastsettelse på 45 prosent. 

– Vi innhentet derfor en tilleggserklæring fra dr. Nilsen, der han fastholdt sin vurdering om at arbeidsulykken på Bergseng skole i 2014 var årsaken til at Sareussen utviklet CRPS, forteller Sørlie. 

I august 2013 inngikk Sareussen forlik med Alpha Insurance om ménerstatningen under yrkesskadeforsikringen, slik at denne erstatningsposten ble gjort opp basert på en varig medisinsk invaliditet på 40 prosent. 

Deretter fremsatte Sareussen et samlet erstatningskrav i april 2014 relatert til de øvrige erstatningspostene under yrkesskadeforsikringen. Inkludert tidligere utbetalte erstatningsbeløp, var kravet på over 4,3 millioner kroner. 

Forsikringsselskapet ønsket ny undersøkelse

Som svar på dette kravet opplyste Crawford at Alpha Insurance ikke ville akseptere et krav i denne størrelsesorden uten ytterligere utredning av Sareussens yrkesskade. Selskapet hevdet da at CRPS er en diagnose som må fastsettes av nevrolog.  

– Dette til tross for at vi tidligere var enige om at dr. Nilsen, som er spesialist i ortopedi og har forelest om CRPS i mange år, hadde relevant spesialistkompetanse til å vurdere om Sareussen hadde utviklet CRPS som følge av arbeidsulykken, sier Sørlie.  

For Sareussen var tålmodigheten nå slutt. Han ønsket ikke å måtte gjennomgå enda flere undersøkelser.  

– Forrige gang jeg var inne til såkalt undersøkelse hos forsikringsselskapets lege, så trengte jeg ikke å ta av meg buksa engang da han undersøkte foten min, sier han oppgitt. 

Likevel sa Sareussen seg villig til å medvirke til at det kunne innhentes en ny spesialisterklæring for å løse saken. 

Dette er CRPS 

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en sjelden tilstand, kjennetegnet av nevropatiske smerter som typisk oppstår i en ekstremitet etter et traume, og som ledsages av hudforandringer, ødem, trofiske forandringer og/eller motorisk dysfunksjon.

Tilstanden kan skyldes forstyrrelser i det sympatiske nervesystemet, den delen av nervesystemet som kontrollerer blodstrømmen og svettekjertlene dine. Tilstanden oppstår som regel etter en akutt hendelse. 

CRPS forekommer i to former med like symptomer og tegn, men med ulike årsaker. Type 1, som tidligere ble kalt sympatisk refleksdystrofi syndrom, opptrer etter en sykdom eller skade som ikke skyldes en direkte skade mot nervene i det angrepne området. Type 2, som tidligere ble kalt kausalgi, skyldes en direkte nerveskade.

Kvinner har større tilbøyelighet til å få regionalt smertesyndrom enn menn. Tilstanden er vanligst blant personer i aldersgruppen 40-60 år, men den kan forekomme i hvilken som helst alder.

Diagnosen baseres på klinikk.

CRPS kan utvikles etter et hvilket som helst traume (selv minimale), de vanligste er operasjoner og brudd, men kan også utløses etter hjerneslag og hjerteinfarkt. Smerten er ofte intens brennende med hyperestesi og allodyni, ofte mest uttalt distalt, utbredelsen passer ikke med perifer nerve eller dermatom. 

I tillegg til smerten er det autonom affeksjon med temperatur- og fargeforandringer i huden, hevelse, motoriske symptomer (pareser, innskrenket bevegelighet, spasmer og dystoni – evt med fikserte feilstillinger).

Mulige tilleggssymptomer kan være bein- og ledd forandringer (demineralisering) ved langvarige symptomer, psykiske symptomer (depresjon, stress) og nevropsykologiske utfall (reduserte eksekutive funksjoner og redusert arbeidsminne).

Kilde: crps.no

– Da selskapet avviste vårt forslag til nevrolog med doktorgrad i smertetilstander, som skal være en av landets fremste eksperter på tilstanden CRPS, og i stedet ønsket å benytte en for oss ukjent nevrolog, og heller ikke var villig til å avholde et møte med oss for å se om det kunne være mulig å komme til en minnelig løsning i saken, hadde Sareussen fått nok og valgte å ta ut søksmål mot Alpha Insurance, forteller advokat Sørlie.  

Rettsoppnevnt sakkyndig konkluderte med CRPS

I forbindelse med søksmålet mot Alpha Insurance ble det etter selskapets ønske oppnevnt en nevrolog som rettsoppnevnt sakkyndig for tingretten. Også den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at Sareussen har utviklet CRPS. Den varige medisinske invaliditet ble fastsatt til 40 prosent.

Dermed kunne Stefan Sareussen endelig sette punktum. Etter 12 års kamp inngikk han i november 2016 forlik med Alpha Insurance. Sareussen fikk til slutt utbetalt en samlet erstatning på cirka 4,3 millioner kroner. Beløpet er nesten ti ganger høyere enn det han fikk tilbud om som endelig oppgjør tilbake i februar 2010, før han var bistått av advokat.  

– Det viktigste for meg er ikke pengene, men at jeg endelig er ferdig med saken, sier han. 

For tre år siden så jeg for meg en rask løsning. Jeg hadde alle fakta på min side, men forsikringsselskapet gjorde alt de kunne for å motarbeide meg. Det ble en hardere kamp enn jeg hadde sett for meg på forhånd, sier Sareussen.  

dinerstatning.no har vært i kontakt med Crawford & Company (Norway) AS for å gi dem mulighet til å fortelle sin versjon av saken. Det har Anders Gjelsten, som er team leader bodily injury, takket nei til. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Han ønsker heller ikke å kommentere saken på vegne av Alpha Insurance AS. 

– Jeg har videreformidlet din henvendelse til Alpha Insurance AS, men har ikke mottatt noen tilbakemelding, og legger til grunn at heller ikke de ønsker å kommentere saken, sier Anders Gjelsten til dinerstatning.no.

Les flere artikler om yrkesskade her.