Ny konto
Trafikkulykke, yrkesskade og erstatning:

Traileren knuste armen til Jan-Erik fra Rena

Da vogntoget veltet på E6 rykket bilberger Jan-Erik Henriksen ut for å hjelpe. I stedet ble hånden hans knust i en alvorlig arbeidsulykke. Men Codan Forsikring nektet å betale Henriksen full erstatning fordi de mente han forårsaket ulykken selv.

ALVORLIG SKADET: Bilberger Jan-Erik Henriksen fra Rena ble alvorlig skadet på jobb for Viking Redningstjeneste i Hamar. Foto: Maria Velve Søgaard.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.08.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Codan Forsikring Jørgen Bugge Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

  • Fikk 17 tonns trailer over armen 
  • Ble operert ni ganger
  • Ble nektet full erstatning av Codan Forsikring
  • Vant frem mot forsikringsselskapene etter fem år

Det er 22. oktober 2011, og en helt vanlig dag på Viking Redningstjeneste i Hamar. Kl. 07.00 våkner bilberger Jan-Erik Henriksen (49) av at telefonen ringer. Det er politiet som forteller at en trailer har veltet på E6 ved Kolomoen i Hedmark.

– Kan du hjelpe til?

Jan-Erik gnir søvnen ut av øynene, setter seg i bilen og kjører sydover.

Da Henriksen ankommer ulykkesstedet etter cirka 20 minutter oppdager han en trailer som står på siden av veibanen. Bilens tilhenger har fått en sleng og veltet. Den må fjernes slik at trafikken på E6 kan flyte som normalt.

Vogntoget er fylt med dagligvarer og veier 42 tonn. Traileren og tilhengeren er fortsatt koblet sammen. Henriksen ringer bakvakten, og ber ham om å komme seg ned til ulykkesstedet med den store bergingsbilen. Han vurderer det slik at lastebilen må kobles fra hengeren, slik at redningsbilen kan komme til for å frakte bort tilhengeren.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Fikk 17 tonns trailer på underarmen

Jan-Erik og kollegaen setter i gang med arbeidet. Tilhengeren har såkalt stivt drag, og løfter derfor opp den bakre halvdelen på lastebilen.

DRAMATISK: Det var 22. oktober i 2011 at Jan-Erik Henriksen fikk underarmen i klem da en 17 tonn tung lastebil falt over armen hans ved Kolomoen syd for Hamar. Foto: Hege Engdal Rusten/Hamar Arbeiderblad.

Bilbergerne mener det ikke går an å koble hengeren fra lastebilen på vanlig måte. De velger derfor å slå på bakenden av tilhengerfestet med bolt og slegge. De stiller seg på hver sin side av draget. Henriksen holder bolten på plass med en rørtang, mens kollegaen slår med slegge.

Så løsner bolten.

– Det gikk utrolig fort, og jeg rakk ikke å reagere før armen min satt i klem. Jeg skrek av smerte, sier Jan-Erik Henriksen til dinerstatning.no.

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Lastebilen på 17 tonn faller ned på hans venstre underarm. Den sitter i klem mellom lastebilen og draget på tilhengeren. Henriksen knuser 35 bein, og vekten moser i stykker all muskelmasse i armen.

– Jeg besvimte ikke, og husker alt som skjedde. Det er vanskelig å beskrive med ord hvor vondt det gjorde, sier Henriksen.

Etter noen minutter får sjåføren på lastebilen kjørt bilen frem, slik at armen slipper løs.

– Armen hang fast i noen skinnfiller, og beveget seg som en pendel frem og tilbake. Da skjønte jeg at skaden var veldig alvorlig, forteller han.

Henriksen legger seg ned i grøftekanten med voldsomme smerter. Etter 15 minutter er ambulansepersonalet på plass. De gir ham to doser med morfin. Men det hjelper ingenting mot smertene. Til slutt velger de å gi ham legemiddelet Ketalar, som blant annet brukes på mineofre i krigssoner.

– Da forsvant smertene, sier han.

Kort tid etter lander ambulansehelikopteret. Bilbergeren blir fraktet til Rikshospitalet, der han blir lagt på operasjonsbordet umiddelbart. Kirurgene velger å ikke amputere armen. Han ligger på operasjonsbordet i 8,5 timer. De neste tre månedene blir han operert ytterligere ni ganger.

Visste ikke at han kunne kreve erstatning

Etter ulykken ble Henriksen 100 prosent sykmeldt fra jobben. Han fikk ikke vite at det gikk an å kreve erstatning før en venn fortalte ham om det. Da hadde det gått ti måneder siden den alvorlige ulykken skjedde.

Bilbergeren valgte da å kontakte en lokal advokat. Tiden gikk og det var lite fremdrift i saken. Dialogen med forsikringsselskapene var låst. 49-åringen forteller at han ble forespeilet «knapper og glansbilder» i erstatning.

DA OG NÅ: Slik så Jan-Erik Henriksens arm ut da han møtte sin advokat Jørgen Bugge for første gang i 2014, og slik ser armen til Henriksen ut i dag. Fotomontasje Maria Velve Søgaard/Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Våren 2014 hadde Henriksen en kamerat på besøk. Han hadde skadet hånden sin i en fallulykke. Gjennom sin advokat hadde han fått et tilbud om erstatning som lå høyere enn det Jan-Erik hadde fått tilbud om for en betydelig verre skade.

Kameratens advokat het Jørgen Bugge, og jobbet i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Bugge er ekspert på erstatningsrett, og har lang erfaring med erstatning for yrkesskadeerstatning for yrkessykdom og erstatning etter trafikkulykke

– Jeg valgte å bytte til advokat Jørgen Bugge. Det ble et vendepunkt for meg personlig, og for erstatningssaken min. Bugge har stilt veldig opp for meg. Uansett hva det gjaldt så kunne jeg ringe ham, forteller Henriksen.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Mente det var grunnlag for høyere erstatning

Da 49-åringen valgte å bytte til Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, hadde han fått innvilget ménerstatning av NAV basert på en skaderelatert medisinsk invaliditet på 41 prosent.

Han hadde også fått avslag på en større utbetaling under en ulykkesforsikring i et større forsikringsselskap, som mente at forsikringsavtalen ikke ga dekning for skaden som skjedde i arbeidstiden. Henriksens tidligere advokat mente også at det ikke var mer å gjøre i saken.

Bugge startet da på arbeidet med å klarlegge forutsetningene for forsikringsavtalen, noe som førte til at forsikringsselskapet endret sitt standpunkt og aksepterte at Henriksen hadde rett til erstatning under ulykkesforsikringen – noe som til slutt medførte en erstatningsutbetaling til Henriksen under denne forsikringen på mer enn 1,5 millioner kroner.

Bugge oppdaget også at Henriksen hadde hatt en operasjon etter at erklæringen om medisinsk invaliditet ble utarbeidet, og at bilbergeren blant annet hadde utviklet sterke nevropatiske smerter. Advokaten mente derfor at mye talte for at det forelå grunnlag for å benytte den såkalte «kausalgi»-bestemmelsen i regelverket som kan komme inn hvis en såkalt CRPS-diagnose foreligger – i stedet for å bedømme saken på en tradisjonell måte.

Med kausalgi menes brennende smerter, overfølsomhet og eventuelt fysiske forandringer av vevet i et område der de sensoriske nervene er skadet.

Her er alt du trenger å vite om CRPS og erstatning.

I tillegg ble det krevd erstatning for de psykiske skader som ulykken hadde påført, og for svært skjemmende arr på grunn av de mange operasjonene.

UTFORDRINGER: Selv om Jan-Erik må leve med skaden resten av livet, så prøver han å leve så normalt som mulig. Men enkelte ting er ikke like lett å få til som før. – Det er umulig for meg å slå inn en spiker eller knyte skolisser, sier han. Foto: Maria Velve Søgaard.

– Jeg tok dette opp med forsikringsselskapene fordi jeg mente at det forelå grunnlag for høyere grad av medisinsk invaliditet, sier advokat Jørgen Bugge til dinerstatning.no.

Advokaten fikk gjennomslag for dette hos NAV etter to klagebehandlinger, samt hos tre andre forsikringsselskaper. Dette medførte en betydelig høyere utbetaling av ménerstatning fra NAV, samt tilleggsutbetalinger fra forsikringsselskapene hvor Henriksen hadde ulykkesforsikringer.

Codan Forsikring ville ikke betale full erstatning

Men ifølge Henriksen godtok ikke bilansvarsselskapet Codan Forsikring de nye medisinske vurderingene. Forsikringsselskapet påberopt seg også avkortning i erstatningen på 25 prosent fordi de mente at bilbergeren hadde opptrådt grovt uaktsomt under ulykken. Dette til tross for at Arbeidstilsynet hadde konkludert med at det ikke var noe å bebreide ham for.

Codan Forsikring mente også at til tross for konsekvensene av ulykken – så måtte det legges inn at Henriksen likevel kunne tjene en del penger på sikt – og mente da at Henriksen måtte finne seg i et betydelig fradrag i erstatningen for dette. Dette til tross for at NAV la til grunn at det var utelukket at Henriksen kunne fungere i et arbeidsforhold på grunn av sin smertesituasjon.

Først da bilbergeren tok ut stevning mot Codan Forsikring endte saken med et forlik i rettsmekling med en større utbetaling fra forsikringsselskapet. De gikk også med på å dekke Henriksens advokatkostnader.

Advokat Jørgen Bugge beskriver Henriksens sak som «stygg».

– Forsikringsselskapene med Codan Forsikring i spissen har motarbeidet Jan-Erik Henriksen på alle mulige måter. Spesielt vanskelig var det da Codan Forsikring anklaget ham for å ha forårsaket ulykken. Det gikk sterkt inn på ham, sier advokat Jørgen Bugge.

«STYGG SAK»: – Forsikringsselskapene med Codan Forsikring i spissen har motarbeidet Jan-Erik Henriksen på alle mulige måter, sier bilbergerens erstatningsadvokat Jørgen Bugge. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Oppfattet Henriksen som fornøyd med utfallet 

Kommunikasjonssjef Mari Bræin Faaberg i Codan Forsikring forteller at selskapet etterstreber at kundene skal få korrekt informasjon og god oppfølging av sin sak både juridisk og medisinsk. Forsikringsselskapet kjenner seg ikke igjen i Bugges beskrivelse av erstatningssaken som «stygg».

– Vi oppfattet det i rettsmeklingen slik at Henriksen var svært fornøyd med utfallet av saken, noe han ga uttrykk for overfor våre representanter som deltok. Han uttrykte dette blant annet ved å gi saksbehandler en god klem etter møtet, der han takket for en god gjennomgang, dialog og løsning, sier kommunikasjonssjefen.

Bræin Faaberg forteller at selskapet i møtet med Henriksen ga uttrykk for at de hadde stor forståelse for at bilbergeren opplevde avkortningsspørsmålet som belastende, og saken som tung og vanskelig.

– Saken var komplisert både juridisk og medisinsk, da vi her hadde å gjøre med både en yrkesskade og en bilansvarssak. Etter bilansvarsloven er det grunnlag for avkortning dersom skadelidte har medvirket til skaden og han er «meir enn bare litt å laste». Det skal altså lite til, sier hun.

– Vi mente at det var grunnlag for avkortning etter bilansvaret. Dette forholdet ble ikke problematisert under rettmeglingen, fordi vi løste saken ved oppgjør etter yrkesskadeloven, og vi var og er hele tiden enige om at Henriksen ikke var grovt uaktsom. Dette er altså en juridisk forskjell som vi har full forståelse for at er vanskelig for Henriksen å vurdere, men som advokat Bugge er godt kjent med, mener Bræin Faaberg.

ETTERSTREBER GOD OPPFØLGING: Kommunikasjonssjef Mari Bræin Faaberg i Codan Forsikring forteller at selskapet etterstreber at kundene skal få korrekt informasjon og god oppfølging av sin sak både juridisk og medisinsk. Foto: Codan Forsikring.

Hun bekrefter at saken tok tid, men mener at det ikke er uvanlig i erstatningssaker.

– I denne saken fremsatte Codan sitt første tilbud til skadelidte i august 2014, basert på den da foreliggende helsedokumentasjon. Dette tilbudet ble møtt med et mottilbud fra advokat Bugge, som også ønsket å innhente ytterligere spesialisterklæringer i saken, sier hun.

Kommunikasjonssjefen forteller at Codan Forsikring og Henriksens advokat ikke var enige om de medisinske vurderinger i saken, og derav heller ikke erstatningens størrelse.

– I mai 2015 varslet advokat Bugge oss om at han ville fremsette et nytt samlet krav i saken. Dette kravet ble sendt Codan i desember 2015, med svarfrist i slutten av januar 2016. Codan kom så med et mottilbud i januar 2016, der advokat Bugge svarte med å ta ut stevning. Deretter ble saken berammet til behandling i slutten av mai 2016, sier kommunikasjonssjefen.

– Vi har alltid stor forståelse for at skadelidte kan føle saksgangen belastende når mye dokumentasjon skal innhentes, og det er behov for mye dialog over lengre tid. Dette gjøres for å sikre at saken er korrekt belyst både juridisk og medisinsk for at korrekt erstatningsoppgjør skal kunne tilbys, sier Bræin Faaberg.  

Endte opp med dobbelt så høy erstatning

Selv om kampen mot forsikringsselskapene tok lang tid og kostet mye krefter, er Jan-Erik glad for at han valgte å stå løpet ut.

– Det tapper deg for masse krefter å kjempe mot forsikringsselskapene etter en ulykke. Det blir vanskelig å tenke på noe annet, og det sluker hverdagen din. Codan Forsikring brukte alle midler for å motarbeide meg, slik at de skulle betale så lite som mulig i erstatning. Det har vært en veldig vanskelig tid, forteller 49-åringen ærlig.

ELSKER MOTOR: Jan-Erik er motorentusiast. Han har blant annet en spesiell BMW M635 1985-modell, og en Harley Davidson «Fat Boy» 1991-modell stående på gårdsplassen hjemme i Rena. Siden han ikke har grep i venstrearmen er motorsykkelen bygget om, slik at clutch-håndtaket er på høyre side. Foto: Maria Velve Søgaard.

Henriksen endte opp med en samlet erstatning som var dobbelt så høy som den han ble forespeilet av sin opprinnelige advokat. Jan-Erik mener at hans historie viser hvor viktig det er å engasjere en advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

– Jeg er veldig takknemlig for jobben som advokat Jørgen Bugge og Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har gjort for meg. Nå er jeg gjeldfri, har penger på bok – og kan endelig legge erstatningssaken bak meg. Det er en utrolig deilig følelse, smiler Jan-Erik Henriksen.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.