Ny konto

Slik får du erstatning for yrkesskade fra NAV

Du kan ha krav på erstatning både fra forsikringsselskapet og NAV dersom du blir skadet på jobb. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner.

EKSPERT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett. Foto: advhi.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
11.09.2019
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Lene B. Sørlie NAV Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

  • Din arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV, og å melde fra om skaden til Arbeidstilsynet
  • Ved «godkjent yrkesskade» fra NAV har du en rekke fordeler i NAV-systemet.
  • Du har krav på ménerstatning fra NAV dersom ulykken har gjort deg 15 prosent varig medisinsk invalid, eller mer
  • Du kan også ha krav på erstatning fra din arbeidsgivers forsikringsselskap
  • Forsikringsselskapet har plikt til å betale for dine rimelige og nødvendige advokatutgifter

– Din arbeidsgiver skal melde din yrkesskade til NAV og Arbeidstilsynet. Det er viktig at du selv sørger for å melde skaden til NAV hvis dette ikke er gjort, sier advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Sørlie er advokat og ekspert på personskade og yrkesskade i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

– En yrkesskade skal i utgangspunktet meldes til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde, forteller hun.

– Dersom din skade blir godkjent som yrkesskade, vil du få et vedtak om «godkjent yrkesskade» fra NAV. Da får du automatisk en rekke fordeler i NAV-systemet. Det kan være gunstigere beregning av uføretrygd og andre trygdeytelser, samt dekning av utgifter til blant annet lege og fysioterapi, forteller Sørlie.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Du kan også ha krav på ménerstatning dersom ulykken har påført deg skader som har medført 15 prosent varig medisinsk invaliditet, eller mer, sier Sørlie.

Ved beregning av ménerstatning i yrkesskadeforsikringssaker gjøres det fradrag for den ménerstatning man har krav på fra NAV. «Full» ménerstatning utbetales derfor delvis fra NAV, og delvis fra din arbeidsgivers forsikringsselskap, også kalt yrkesskadeforsikringen.

NAV engasjerer ofte egne rådgivende leger eller henter inn uttalelser fra annen medisinsk spesialist for å utrede omfanget av de medisinske skadene du er påført i en slik prosess.

Du får også erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen

Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for deg som ansatt. Denne forsikringen kan også gi deg krav på erstatning. Denne erstatningen kommer i tillegg til erstatningen du får fra NAV.

Yrkesskadeforsikringen dekker i de fleste tilfeller også dine utgifter til advokat.

– Det er derfor liten økonomisk risiko for den skadelidte ved å kontakte advokat etter en arbeidsulykke. Samtidig ser vi at våre klienter ofte mottar høyere beløp i erstatning når de engasjerer advokat som er spesialist på yrkesskadeerstatning. Ofte dreier det seg om flere millioner kroner, sier Sørlie.

Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring kan kravet rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen, slik at du likevel får erstatning.

Dersom en skade inntreffer på vei til eller fra jobb, vil skaden normalt ikke bli godkjent som yrkesskade av NAV. Du kan likevel ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen dersom arbeidsgiver har tegnet en utvidet yrkesskadeforsikring.