Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år

25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

NULLVISJON: – Ingen skal skade seg eller miste livet på jobb, og vi vil ha med oss alle arbeidsgivere til å jobbe for null skader, ulykker og dødsfall, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
14.05.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Trude Vollheim Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hvert år blir rundt 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB.

– Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. 

– Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere, sier Vollheim.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ønsker å forebygge ulykker

Hun forteller at Arbeidstilsynet ønsker å sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Målet er å unngå ulykker, skader og sykdom.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi likevel altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge ulykker blant unge arbeidstakere. Siden verdens arbeidsmiljødag for et år siden, er det fem unge som har dødd på jobb, sier Vollheim.

RISIKO: – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet gjennomfører rundt 14 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser.

– Når vi gjør tilsyn etter alvorlige arbeidsulykker, ser vi at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt arbeidstakerne den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem. Det betyr at mange ulykker kunne vært unngått, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

25 unge døde på jobb

I alt har 25 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Av dem har 23 vært menn.

Flest dødsfall skjer i bygge- og anleggsvirksomhet, der 9 personer under 25 år har mistet livet siden 2011 og fram til i dag. I transport og lagring har det vært tre dødsfall med unge arbeidstakere denne perioden. 

Og i jordbruk, skogbruk og fiske har det vært tilsammen 3 dødsfall for denne aldersgruppen i samme periode.

Næringen med flest arbeidsulykker med unge arbeidstakere er bygge- og anleggsvirksomhet. Cirka én av fire alvorlige skader som rammer unge arbeidstakere skjer i bygg- og anlegg. 

Det er også rapportert mange arbeidsulykker innen næringene industri, varehandel og helse- og sosialtjenester.

– Ingen skal skade seg eller miste livet på jobb, og vi vil ha med oss alle arbeidsgivere til å jobbe for null skader, ulykker og dødsfall. Gi de unge den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert, sier Vollheim

Koster 30 milliarder kroner i året

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. I tillegg har det store konsekvenser samfunnsøkonomisk. 

I 2016 gjennomførte SINTEF en studie for Arbeidstilsynet som estimerte de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. De kom frem til at dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

– Skader og ulykker blant unge arbeidstakere er en tragedie for de som blir rammet og deres familie, men også for den enkelte bedrift og for samfunnet. Vi må alle gjøre det vi kan for å ta bedre vare på de unge arbeidstakerne våre. De er fremtiden til norsk arbeidsliv, sier Trude Vollheim.

Alvorlige arbeidsulykker skal meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

  • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
  • Truffet av gjenstand: 17 prosent
  • Klemulykker: 16 prosent 
  • Kutt: 15 prosent