Ny konto
Øystein Helland kommenterer:

Nå blir det enklere å ta opp kampen mot forsikringsselskapet etter yrkesskade

En gladnyhet til norske forsikringstakere: For første gang tilbyr to forsikringsselskaper i Norge rettshjelpsforsikring ved tvist om erstatning ved yrkesskader.

EKSPERT: Advokat Øystein Helland er ekspert på yrkesskader. Han forteller at godkjent yrkesskade i NAV kan gi deg flere fordeler. Foto: advhi.no

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.09.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Kommentarer Øystein Helland Rettshjelpsforsikring Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Norske forsikringsselskaper har i en årrekke unnlatt å tilby rettshjelpsforsikring ved tvist om erstatning ved yrkesskader.

Les også: Du får ikke rettshjelpsforsikring ved yrkesskade

Man trenger ikke være Einstein for å forstå hvorfor. Årlig sparer bransjen sannsynligvis store beløp på at personer som skades i arbeid ikke har økonomiske midler til å ta opp kampen mot forsikringsselskapene i rettsapparatet.

Tommel opp for If og Frende Forsikring 

Så har vi altså fått et par hederlige unntak som heter Frende Forsikring og If Skadeforsikring. Selskapene har for en tid tilbake brutt med forsikringsbransjens praksis som har vært å ikke tilby rettshjelpsforsikring ved tvist om erstatning under yrkesskadeforsikringer, og inkluderer nå en slik dekning i sine innboforsikringer for privatpersoner.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Dermed gir de sine kunder økonomisk mulighet til å ta opp kampen mot arbeidsgivers forsikringsselskap, slik at du som forsikringskunde har mulighet til å ta til motmæle i rettsapparatet dersom erstatningstilbudet du får ikke er akseptabelt.

At Frende Forsikring og If Skadeforsikring har inkludert en slik dekning i sine innboforsikringer er nok lite kjent blant forsikringskunder, noe som ikke er så rart fordi spesielt Ifs forsikringsvilkår på dette punktet er vanskelig å finne frem i, selv for eksperter.

Du bør vurdere å bytte forsikringsselskap

Fortsatt er det slik at det store flertallet av forsikringsselskapene som opererer i det norske markedet ikke tilbyr en slik forsikringsdekning. 

Hvis dette gjelder ditt forsikringsselskap, synes du det er akseptabelt at du ikke har tilsvarende dekning? Hvis ikke bør du vurdere å flytte din innboforsikring til et selskap som inkluderer rettshjelpsforsikring ved yrkesskader.

For blir du først skadet i arbeid, kan det vise seg å være skjebnesvangert dersom du ikke har råd til å ta kampen mot forsikringsselskapet. Slike skjebner har jeg dessverre sett altfor mange av gjennom flere tiår som erstatningsadvokat.

Partene i arbeidslivet må våkne opp

Så til dere arbeidsgivere, som i årevis har akseptert at forsikringsbransjen ikke vil gi rettshjelpsforsikring ved yrkesskader fordi forsikringsselskapene sparer penger på det.

Er det greit at dine ansatte står maktesløse dersom de skades under arbeid for dere, og ikke får tilbud om erstatning de mener å ha krav på?

Som arbeidsgiver betaler du i dag store beløp for obligatorisk yrkesskadeforsikring. Dette forsikringsproduktet gir ikke dine ansatte økonomisk mulighet til å møte forsikringsselskapet i retten, slik for eksempel obligatoriske motorvognforsikringer gjør.

Det skulle derfor bare mangle at ikke du som arbeidsgiver setter press på ditt forsikringsselskap, slik at det tilbyr dine ansatte rettshjelpsforsikring gjennom yrkesskadeforsikringen, alternativt at forsikringsselskapet du benytter tilbyr samme type dekning som Frende Forsikring og If Skadeforsikring tilbyr i sine innboforsikringer.

Og hvor er arbeidsgiverorganisasjonene i denne sammenheng? Er det akseptabelt for dem at deres medlemmer pålegges av lovgiver å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte uten at de ansatte samtidig gis økonomisk mulighet til å ta kampen opp for å få den erstatningen de har krav på?

Frende Forsikring og If Skadeforsikring skal ha honnør for at de har kommet sine kunder i møte med å tilby rettshjelpsdekning ved tvist om erstatning etter yrkesskader. Nå gjenstår det å se om resten av forsikringsbransjen følger etter.