Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Mer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

ULYKKER: I alt har 20 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Av dem har 19 vært menn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
29.04.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet.

Hvert år blir rundt 1150 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB

– Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere. Særlig til de som ikke har lang fartstid i jobben, sier Lekve.

Verdens arbeidsmiljødag

I forbindelse med verdens arbeidsmiljødag 28. april, markerte Arbeidstilsynet dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Målet er å unngå ulykker, skader og sykdom.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi likevel altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge ulykker blant unge arbeidstakere. Ulykker kan og skal forebygges, sier Lekve.

OPPLÆRING: – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet gjennomfører mer enn 15 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser. Manglende informasjon og opplæring er en viktig bakenforliggende årsak til ulykkene som skjer.

– Når vi gjør tilsyn etter alvorlige arbeidsulykker, ser vi at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt arbeidstakerne den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem. Det betyr at mange ulykker kunne vært unngått, sier fungerende direktør i Arbeidstilsynet Borghild Lekve.

20 unge døde på jobb

I alt har 20 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Av dem har 19 vært menn.

Flest dødsfall skjer i bygge- og anleggsvirksomhet, der 8 personer under 25 år har mistet livet i perioden 2011-2016. Innen jordbruk, skogbruk og fiske har det vært tilsammen 3 dødsfall for denne aldersgruppen i samme periode.

Én av fire alvorlige skader skjer i bygg- og anleggsnæringen

Næringen med flest arbeidsulykker med unge arbeidstakere er bygge- og anleggsvirksomhet. I 2014 og 2015 er det rapportert til SSB til sammen 505 arbeidsskader blant unge arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet. Det tilsvarer ca. én av fire alvorlige skader som rammer unge arbeidstakere. Det er også rapportert mange arbeidsulykker innen næringene industri, varehandel og helse- og sosialtjenester.

– Ingen skal skade seg eller miste livet på jobb, og vi vil ha med oss alle arbeidsgivere til å jobbe for null skader, ulykker og dødsfall. Gi de unge den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert, sier Lekve.

30 milliarder kroner per år

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. I tillegg har det store konsekvenser samfunnsøkonomisk. I 2016 gjennomførte SINTEF en studie for Arbeidstilsynet som estimerte de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. De kom frem til at dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

– Skader og ulykker blant unge arbeidstakere er en tragedie for de som blir rammet og deres familie, men også for den enkelte bedrift og for samfunnet. Vi må alle gjøre det vi kan for å ta bedre vare på de unge arbeidstakerne våre. De er fremtiden til norsk arbeidsliv, sier Borghild Lekve.

Fallulykker skader flest 

Alvorlige arbeidsulykker skal meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

  • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
  • Klemulykker: 16 prosent  
  • Truffet av gjenstand: 16 prosent
  • Kutt: 16 prosent