Ny konto

Mangelfullt maskinvern kan gi flere yrkesskader

Arbeidstilsynet har i en tilsynsaksjon i industrien avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilfellene.

YRKESSKADER: Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
26.04.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Trude Vollheim Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. 

– Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

90 mistet livet på jobb siden 2000

Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Og mange av ulykkene skyldes at maskiner mangler vern mot bevegelige deler eller at vern er fjernet. Industrien er også en næring som er overrepresentert når det gjelder dødsulykker.

RISIKO: – Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år gammel, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen. Statistikken viser at unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt for ulykker.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Til sammen ble det gjennomført 219 tilsyn over hele landet i de tre ukene i februar og mars aksjonen pågikk. Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn. Arbeidstilsynet stanset bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

–  Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Manglet nødstopp

I tillegg til manglende vern, ble det avdekket at eldre maskiner i 36 prosent av tilsynene manglet nødstopp. Mens det på maskiner fra etter 1995 til sammenligning ble funnet manglende nødstopp i 14 prosent av tilsynene.

Et annet urovekkende funn er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet

I fire av ti virksomheter finner Arbeidstilsynet i tillegg at arbeidsutstyret ikke er merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker bruk. Dette ble kontrollert i 180 av virksomhetene vi førte tilsyn med.