Ny konto
Personskade og erstatning:

Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Visste du at forsikringsselskapet ofte betaler for advokaten din i en erstatningssak? Slik får du erstatning uten å betale for det.

GRATIS: - Overraskende mange tror de må betale for erstatningsadvokat selv etter en ulykke. De blir ofte lettet når vi forteller dem det motsatte, sier advokat Lene B. Sørlie.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.02.2019
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Lene B. Sørlie Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Hvis du blir skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke er det vanlig at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat, sier Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og har jobbet med erstatningsrett i over 17 år. Sørlie forteller at svært mange klienter ikke er klar over at det ofte er forsikringsselskapet som plikter å dekke skadelidtes advokatutgifter.

– Overraskende mange klienter tror de må betale for erstatningsadvokat selv etter en ulykke. De blir ofte lettet når vi forteller dem det motsatte, sier Sørlie.

For hvis du blir skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke – eller får påvist en yrkessykdom – vil du normalt ha krav på erstatning fra et ansvarlig forsikringsselskap.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Må være rimelige og nødvendige utgifter

I slike personskadesaker må det som regel tas stilling til vanskelige juridisk-medisinske og juridisk-økonomiske spørsmål. Da vil du som skadelidt ofte ha behov for juridisk bistand.

– Skadelidte har da en lovbestemt rett til å få dekket sine skaderelaterte advokatutgifter av forsikringsselskapet på lik linje med andre merutgifter skadelidte blir påført, sier advokat Sørlie.

Advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet som er ansvarlig for å betale deg erstatning etter ulykken. Dekningen av dine advokatutgifter er heller ikke avhengig av utfallet av saken.

– Det er imidlertid et vilkår for rett til dekning at utgiftene må være såkalt «rimelige og nødvendige». I dette ligger blant annet et krav om at det kun er advokatbistand som konkret gjelder arbeid med den aktuelle personskadesaken som kan kreves dekket av forsikringsselskapet, og ikke bistand som gjelder andre forhold, påpeker erstatningsadvokaten.

EKSPERT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på yrkesskade og erstatningsrett. Foto: advhi.no

Formuleringen «rimelige og nødvendige» pleier imidlertid å dekke såpass bredt at de aller fleste klienter får dekket sine advokatutgifter fullt ut.

– I de fleste personskadeerstatningssaker av noe omfang vil skadelidte være representert av en advokat. Det er som regel nødvendig med advokatbistand hvis du og forsikringsselskapet er uenige om for eksempel skaden eller sykdommens omfang, sier hun.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kan også dekkes av forsikringen din

I tilfeller der det oppstår tvist i en personskadeerstatningssak og forsikringsselskapet avslår å dekke utgifter til juridisk bistand, vil det ofte foreligge en rettshjelpsdekning knyttet til skadelidtes hjem- eller innboforsikring som kommer til anvendelse.

– Hvis skadelidte var fører av bil, buss, lastebil, ATV, moped eller motorsykkel da han eller hun ble skadet, vil det som regel foreligge en slik rettshjelpsdekning i kjøretøyets forsikring.

Slike rettshjelpsforsikringer dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner fra tvist oppsto, eller fra stevning er tatt ut mot forsikringsselskapet. Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis – muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet fra motpart vil også kunne anses som tvist.

– I motsetning til skadelidtes rett til dekning av rimelige og nødvendige advokatutgifter under en ansvarsforsikring, er dekningen under en rettshjelpsforsikring begrenset til en avtalt forsikringssum på for eksempel 100.000 kroner, sier hun.

– I tillegg gjøres det fradrag for en vilkårsbestemt egenandel som normalt utgjør 4000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende beløp, fortsetter Sørlie.

Får mer i erstatning med advokat

Vinner skadelidte frem med sitt erstatningskrav mot forsikringsselskapet, skal selskapet dekke skadelidtes økonomiske tap. Dette gjelder også eventuelle advokatutgifter som skadelidte i første omgang har fått dekket av et rettshjelp-forsikringsselskap og eventuelle advokatutgifter/egenandeler skadelidte selv har betalt.

– Skadelidte vil derfor som regel få dekket sine advokatutgifter fullt ut i denne typen saker, senest ved sakens avslutning. Vår erfaring er at skadelidte regelmessig oppnår vesentlig høyere erstatning med advokatbistand enn de gjør uten slik bistand, avslutter erstatningsadvokat Lene B.Sørlie.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.