Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Du kan stå uten yrkesskadeforsikring hvis du jobber for en privatperson

Du bør tenke deg om to ganger hvis du er student og takker ja til å male huset til naboen. For hvis du blir skadet, kan det koste deg dyrt.

SKADE OG ERSTATNING: - Ved maling av et hus er du som arbeidstaker utsatt for risiko for skade. Dette bør du tenke nøye gjennom før du klatrer opp stigen med malingsspannet i den ene hånden, og malingskosten i den andre, sier erstatningsadvokat Svein Sjøgren. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
22.08.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Svein Sjøgren Yrkesskadeerstatning Yrkesskadeforsikring

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Alle arbeidstakere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det gjelder også for dem som jobber deltid eller i en begrenset periode, slik som en sommerjobb.

– Hvis du som arbeidstaker skader deg ved et uhell på jobb, så skal yrkesskadeforsikringen gjelde. Denne forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap som følge av yrkesskade eller yrkessykdom, enten du har skyld i skaden eller ikke, sier advokat Svein Sjøgren til dinerstatning.no.

Sjøgren er advokat Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Han forteller at en yrkesskadeforsikring kan gi krav på betydelige utbetalinger i tillegg til det arbeidstakeren har krav på etter folketrygdloven.

Slike krav kan for eksempel være:

  • Påførte og framtidige utgifter, for eksempel til medisinsk behandling og hjelp i hjemmet. 
  • Inntekt som allerede er tapt, og tap i framtidige inntekter på grunn av skaden/sjukdommen.
  • Erstatning for varige mén. 
  • Erstatning til etterlatte ektefelle eller samboer, samt barn ved dødsfall.

STRØJOBB: Yrkesskadeforsikringsloven gjelder for alle arbeidstakere, men det er ikke sikkert at den gjelder for deg som utfører arbeid for en privatperson. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Men hvilke regler gjelder så dersom arbeidsgiveren din er en privatperson?

– Forsikringsbransjen har innlemmet privatpersoners ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven i de fleste hjem-, villa- og innboforsikringer, sier erstatningsadvokaten. 

Dette innebærer at privatpersoner som regel har lovpålagt forsikring. 

Unntak for enkeltstående arbeidsoppdrag

Men selv om yrkesskadeforsikringsloven skal gjelde for alle arbeidstakere, er det ikke sikkert at den gjelder for deg som utfører arbeid for en privatperson.

– For eksempel er ulønnet arbeid unntatt fra lovens dekningsområde, og når det gjelder lønnet arbeid, så må man se nærmere på ansettelsesforholdets varighet, samt omfanget av arbeidsforpliktelsen, forteller Sjøgren. 

Lovgiver har nemlig bestemt at enkeltstående arbeidsoppdrag skal unntas fra lovens dekningsområde.

– Det betyr at en skoleelev eller student som får i oppdrag å male en privatpersons hus, ikke vil være dekket av yrkesskadeforsikringen, påpeker erstatningsadvokaten.

Dersom den samme privatpersonen ansetter en praktikant eller hushjelp, så vil denne være dekket av forsikringen. Arbeid som utføres for privatpersoner, kommer ikke inn under loven når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn ti timer per uke.

– Dette innebærer at også arbeidsforhold av særlig begrenset omfang er unntatt fra lovens dekningsområde. Eksempler på dette er når en skoleelev eller student påtar seg som en fast ordning å klippe gresset eller måke snø for en privatperson, forteller han. 

Dette betyr i verste fall at du som utfører arbeidet for en privatperson, kan stå uten forsikringsdekning hvis det skjer en ulykke.

– Ved maling av et hus er du som arbeidstaker utsatt for risiko for skade. Dette bør du tenke nøye gjennom før du klatrer opp stigen med malingsspannet i den ene hånden, og malingskosten i den andre, sier erstatningsadvokaten med kontor i Ski.

Mulige tiltak for å avhjelpe problemet

Det finnes imidlertid noen måter å unngå problemet med manglende forsikringsdekning hvis du registrerer et enkeltmannsforetak, og utfører jobben som selvstendig oppdragstaker.

ERSTATNINGSADVOKAT: Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Da kan du selv kontakte et forsikringsselskap for å tegne yrkesskadeforsikring.

– For en student oppleves nok terskelen for å opprette egen bedrift som usedvanlig høy. En annen ulempe er at man også vil bli ansvarlig for resultatet, og oppdragsgiveren kan da reklamere på arbeidet, dersom han ikke er fornøyd, sier Sjøgren.

For studenter eller andre arbeidstakere som ikke ønsker å etablere eget enkeltmannsforetak, har erstatningsadvokaten følgende råd.

– Du må sørge for å tegne en god ulykkesforsikring, og eventuelt også en uføreforsikring. Det er imidlertid veldig viktig at du avtaler en høy forsikringssum. Dersom ulykken først er ute, og du påføres en betydelig personskade, så vil ditt økonomiske tap raskt komme opp i flere millioner kroner, sier advokat Svein Sjøgren.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.