Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for benskade etter en ulykke

En benskade kan være en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne og krav på erstatning. Det forteller advokat Øystein Helland som er ekspert på erstatningsrett.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for seneskade. Foto: Stockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.09.2021
Kategori
Erstatning Yrkesskader
Emner
Øystein Helland Yrkesskadeerstatning

– Du kan ha krav på erstatning for en skade i benet etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Benskader er en vanlige yrkesskader som ofte skjer i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri og i skog- og landbruksindustrien.

Helland forteller at en skade i benet kan føre til at den som blir skadet ikke klarer å fortsette i arbeidet sitt. I enkelte tilfeller kan en benskade gi flere millioner kroner i erstatning.

– En benskade kan for eksempel oppstå i en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke, flyulykke eller i en fritidsulykke. Benskader på fritiden er ofte idrettsskader, forteller Helland.

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Hvilke typer ulykker kan føre til benskade?

– Klemulykke, fallulykke, støtskade, slagskade og multitraume er eksempler på ulykker som kan føre til en benskade, sier erstatningsadvokaten.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Kan ha krav på erstatning

Du kan ha krav på erstatning for benskade i følgende sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker med benskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe er eksempler på typer erstatning du kan ha krav på etter en benskade.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier han.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)
Les mer: Lov om skadeserstatning

Kan få store beløp i erstatning

I en erstatningssak har det betydning hvor gammel du er, samt hvilke konsekvenser skaden får for din arbeidsevne samt omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden.

– Men hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, forklarer Helland.

En benskade kan bli godkjent som yrkesskade av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, sier erstatningsadvokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatningssaker er komplisert både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland.

Han forteller at du normalt ikke må betale for advokat selv.

– Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter erstatningsadvokat Øystein Helland.