Ny konto
Skismøring og erstatning:

Du kan få yrkessykdom når du preparerer ski

Det kan være svært helseskadelig å puste inn røyk og støv når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter. Som ansatt i sportsbransjen kan du ha krav på erstatning hvis du blir skadet av fluorpulver på jobb.

FOREBYGGER: - Det er ingen god idé å trekke inn fluorrøyk i lungene, selv om du ikke dør av det der og da. Derfor bruker vi beskyttelsesmasker med oksygen når vi legger pulver på skiene, sier smøresjef Knut Nystad på langrennslandslaget til dinerstatning.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
10.04.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Line R. Petersen Yrkessykdom

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Tidligere i vinter tok Arbeidstilsynet kontakt med sportsbutikker som driver med preparering av ski for å informere om helsefaren ved bruk av fluorprodukter.

– Arbeidstilsynet ser at flere har behov for mer kunnskap om hvilken risiko skismørere kan utsettes for og hvordan de best kan beskyttes, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet til dinerstatning.no.

Hun forteller at helserisikoen og tiltakene for å redusere farlig eksponering ved bruk av fluorprodukter er like relevante for privatpersoner som smører for sine barn som for profesjonelle klubbsmørere. 

– Alle som preparerer ski med fluorprodukter, må ta vare på helsa si, påpeker Vollheim Webb.

God ventilasjon, godt avtrekk og maske med tilpasset filter er viktige tiltak for å unngå helseskadelig eksponering.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kan skade lungene

Arbeidstilsynet har tidligere avdekket at flere sportsbutikker ikke har iverksatt gode nok tiltak for å forebygge og redusere eksponeringen av den helsefarlige røyken som oppstår når skiene prepareres.  

Undersøkelser av arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere gjort av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2007-2009 og doktorgradsarbeidet til landslagslege for skiskytterne, Baard I. Freberg, tyder på at det er skadelig for helsa å puste inn røyken og støvet som oppstår ved preparering av ski med fluorprodukter. 

RISIKO: – Arbeidstilsynet ser at flere har behov for mer kunnskap om hvilken risiko skismørere kan utsettes for og hvordan de best kan beskyttes, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet.

– Selv om skismørere i sportsbutikk ikke eksponeres like mye som de profesjonelle skismørerne, er det de samme produktene og utstyret som brukes. I enkelte sportsbutikker kan det i perioder være intensiv aktivitet med preparering av ski hvor fluorholdig pulver brukes. Derfor er det viktig at alle som jobber med slikt pulver, beskytter seg, sier Vollheim Webb.

Langrennslandslaget tar HMS på alvor

Smøresjef Knut Nystad på langrennslandslaget har ansvaret for at Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby alltid har perfekte ski. Men det går ikke på bekostning av helse, miljø og sikkerhet for de ansatte i landslagets smøretrailer.

– Det er ingen god idé å trekke inn fluorrøyk i lungene, selv om du ikke dør av det der og da. Derfor bruker vi beskyttelsesmasker med oksygen når vi legger pulver på skiene. Det blir som å bruke kondom for å beskytte seg, sier smøresjef Knut Nystad til dinerstatning.no.

Selv om illustrasjonen er ment som en fleip, er undertonen alvorlig. Smøretraileren har fått mye oppmerksomhet på grunn av størrelsen og prislappen på seks millioner kroner, men Nystad mener det er en helt riktig og nødvendig investering. Ikke minst av hensyn til arbeidsmiljøet til dem som arbeider i smøreteamet.

– Vi har faktisk ikke råd til å la være å investere i menneskers helse, påpeker Nystad.

Nystad samarbeider tett med langrennslandslagets sponsor Skydda, som leverer løsninger og produkter for personlig verneutstyr. 

Smørebussen er derfor godt ventilert, i tillegg til at benker og utstyr er av god kvalitet, slik at de ansatte unngår varige belastningsskader. 

– Vi har også investert i lokal ventilasjon for å fjerne forurensingen der den blir skapt, i stedet for å ha sentral ventilasjon der forurensingen blir transportert i «pustesonen» til dem som jobber der, forteller smøresjefen. 

Landslaget har også smørejern med integrert ventilasjon i smøretraileren. 

– Smørejern med integrert ventilasjon er også tilgjengelig kommersielt gjennom vår leverandør IDT på Lena, sier Nystad.

Har krav på erstatning for yrkesskade

Hvis du har blitt påført sykdom som følge av eksponering for fluorholdige produkter på jobb, for eksempel som smører i en sportsbutikk, så kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver.

EKSPERT: Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på yrkesskade og erstatningsrett. Foto: advhi.no

– Arbeidsgiveren, som i disse tilfellene for eksempel er et profesjonelt skiteam, forbund eller en sportsbutikk, har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Hvis skaden først er et faktum, er det arbeidsgiverens yrkesskadeforsikringsselskap som er ansvarlig for å utbetale erstatningen, sier advokat Line R. Petersen til dinerstatning.no.

Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på yrkesskade og erstatning. Hun er selv en aktiv turløper, og har preppet mange langrennsski med fluorholdige preparater på fritiden.

– De sykdommene du kan tenkes å bli påført ved eksponering av disse produktene er blant de sykdommene lovgiver har bestemt skal likestilles med yrkesskader, såkalte «listesykdommer», forteller hun.

Skal dekke «rimelige og nødvendige» advokatutgifter

Petersen forteller at om man har blitt skadet som følge av eksponeringen for fluorholdige produkter, vil man blant annet kunne ha krav på erstatning for påført og fremtidig inntektstap, ekstrautgifter samt eventuell menerstatning. 

– Det er også nyttig å være klar over at yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke skadelidtes «rimelige og nødvendige» advokatutgifter i yrkesskadeforsikringssaken, forteller hun.  

Yrkesskader skal meldes til NAV og Arbeidstilsynet. I de tilfellene der arbeidsgiveren ikke har tegnet yrkesskadeforsikring skal krav rettes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Som skadelidt kan du også ha krav på utbetaling under eventuelle andre forsikringer enn yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver. 

– I så fall må skaden også meldes til disse forsikringsselskapene så raskt som mulig, avslutter Petersen.

Les mer om yrkesskader her.  

Tiltak som beskytter mot fluor-eksponering:

  1. Sørg for god ventilasjon og i tillegg et avtrekkssystem i hele skiens lengde for å fjerne forurensningene effektivt. Et slikt avsug er blitt utviklet ved STAMI og prinsippene brukes både i smørebilene til landslaget for skiskytterne og for skilandslaget. I tillegg til punktavsug som går over hele smøreprofilen er det eget avtrekk integrert i smørebenken.
  2. Hvis det skal smøres med fluorprodukter og det ikke er tilgang til smørebod med tilpasset avtrekk og ventilasjon, bør smøringen foregå ute, i hvert fall om vær- og vindforhold tillater det. Uansett bør det alltid benyttes maske med tilpasset filter. Husk også at i lufta i smørebod eller smørerom uten god nok ventilasjon, kan det henge igjen fluordamp og finpartikler. Dermed kan en også ved påføring av festesmurning etterpå puste inn forurenset luft. Arbeidstilsynet anbefaler derfor god utlufting mellom påføring av fluorprodukter og pålegging av festesmurning. Tiden i smørerommet bør uansett gjøres så kort som mulig.
  3. Smørejern som står og ryker etter påføring av fluorpulver, er en betydelig kilde til helseskadelig forurensning. Det er derfor viktig med rutiner for håndtering av smørejernet og tilpasset avtrekk (helst integrert i jernet), slik at røyken ikke kommer opp i pustesonen til den som smører. 
  4. Hvis det er usikkert om all forurensning fjernes med ventilasjonen, må skismørerne i tillegg benytte åndedrettsvern. Hvis det ikke skal brukes åndedrettsvern, må det gjøres målinger for å dokumentere at lufta er god nok i arbeidslokalet. Slike målinger kan en sportsforretning gjøre selv, med veiledning fra STAMI.
  5. Er det flere som oppholder seg i lokalet der ski prepareres med fluorprodukter, må alle bruke åndedrettsvern. Åndedrettsvernet må brukes til all forurensning er fjernet ved hjelp av ventilasjon. Det beste er at smøring med fluorprodukter gjøres i et rom med tilpasset ventilasjon og punktavsug hvor kun de som smører skiene, oppholder seg. 
  6. De som preparerer ski med fluorprodukter, skal ha opplæring og informasjon om helserisiko, nødvendige rutiner og verneutstyr.

Kilde: Arbeidstilsynet