Ny konto

Du får ikke rettshjelpsforsikring ved yrkesskade

Hvis du først påføres en alvorlig personskade, bør det helst skje i trafikken. Det er verre hvis du blir skadet på jobben, skriver advokat Øystein Helland.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
29.10.2014
Kategori
Yrkesskader
Emner
Kommentarer Øystein Helland Rettshjelpsforsikring Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

De fleste bil- eller boligforsikringer dekker deler av kostnadene hvis du må ta saken til retten for å vinne over forsikringsselskapet etter en trafikkulykke.

Men det finnes ingen tilsvarende forsikringsordninger som dekker prosesskostnadene hvis du skader deg på jobben.

Det er vanskelig å forstå hvorfor forsikringsbransjen forskjellsbehandler personer som skades i arbeid sammenlignet med de som skades i andre sammenhenger.

At heller ikke lovgiver stiller krav om en slik forsikringsdekning i tilknytning til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, er det også vanskelig å skjønne.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Forsikringsbransjen sparer store beløp

Det er heller ikke lett å se på at forsikringsbransjen uten unntak nekter personer som skader seg på jobben en mulighet til å forsikre seg mot kostnadene dersom man ønsker å ta opp kampen mot forsikringsselskapet.

For forsikringsbransjen må det åpenbart være bekvemt at personer som skader seg under arbeid ikke har økonomi til å ta opp kampen mot dem. Rett og slett fordi det ikke finnes noe forsikringsprodukt som omfatter slike kostnader.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at forsikringsbransjen årlig sparer store beløp fordi skadelidte ikke har råd til å ta opp kampen mot dem i rettssystemet.

Det faktum at samtlige forsikringsselskaper i Norge uten unntak mangler et rettshjelpsprodukt i yrkesskadeforsikringssaker, gjør det dessuten vanskelig å tro at dette ikke er resultatet av en veloverveid strategi.

Det er jo også nærliggende å spørre hvor forbrukerorganisasjonene har gjort av seg i denne sammenheng.

Hva skjer hvis flere blir bevisste på hvordan dagens ordning fungerer? 

Les mer om yrkesskader her.