Ny konto

Du får ikke rettshjelpsforsikring ved yrkesskade

Hvis du først påføres en alvorlig personskade, bør det helst skje i trafikken. Det er verre hvis du blir skadet på jobben, skriver advokat Øystein Helland.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
29.10.2014
Kategori
Yrkesskader
Emner
Kommentarer Øystein Helland Rettshjelpsforsikring Yrkesskadeerstatning

De fleste bil- eller boligforsikringer dekker deler av kostnadene hvis du må ta saken til retten for å vinne over forsikringsselskapet etter en trafikkulykke.

Men det finnes ingen tilsvarende forsikringsordninger som dekker prosesskostnadene hvis du skader deg på jobben.

Det er vanskelig å forstå hvorfor forsikringsbransjen forskjellsbehandler personer som skades i arbeid sammenlignet med de som skades i andre sammenhenger.

At heller ikke lovgiver stiller krav om en slik forsikringsdekning i tilknytning til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, er det også vanskelig å skjønne.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Forsikringsbransjen sparer store beløp

Det er heller ikke lett å se på at forsikringsbransjen uten unntak nekter personer som skader seg på jobben en mulighet til å forsikre seg mot kostnadene dersom man ønsker å ta opp kampen mot forsikringsselskapet.

For forsikringsbransjen må det åpenbart være bekvemt at personer som skader seg under arbeid ikke har økonomi til å ta opp kampen mot dem. Rett og slett fordi det ikke finnes noe forsikringsprodukt som omfatter slike kostnader.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at forsikringsbransjen årlig sparer store beløp fordi skadelidte ikke har råd til å ta opp kampen mot dem i rettssystemet.

Det faktum at samtlige forsikringsselskaper i Norge uten unntak mangler et rettshjelpsprodukt i yrkesskadeforsikringssaker, gjør det dessuten vanskelig å tro at dette ikke er resultatet av en veloverveid strategi.

Det er jo også nærliggende å spørre hvor forbrukerorganisasjonene har gjort av seg i denne sammenheng.

Hva skjer hvis flere blir bevisste på hvordan dagens ordning fungerer? 

Les mer om yrkesskader her.