Ny konto
Vibrasjoner og yrkesskade:

Dette må du vite hvis du blir utsatt for vibrasjons-skader på jobb

Mange ansatte i Norge er utsatt for vibrasjonsskader på jobb. Ikke alle slike skader godkjennes som yrkesskader.

YRKESSKADE: - Selv om det ofte er tungindustrien som får mest oppmerksomhet på grunn av farlig arbeid og høyere risiko for kroniske sykdommer, er vibrasjonsskader noe vi ser på mange ulike arbeidsplasser, forteller erstatningsadvokat Henrik W. Bärnholdt.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.01.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Vibrasjonsskader Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Allerede på 1600-tallet fikk industrien i Norge retningslinjer for å ivareta de ansatte. De siste generasjonene har det skjedd mye for å bedre både sikkerhet, regelverk og arbeidsvilkår.

– Fortsatt er imidlertid mange arbeidsplasser svært skadeutsatt, sier Henrik W. Bärnholdt til dinerstatning.no. 

Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskade, yrkesskade og erstatningsrett. 

Etter hvert som arbeidsmetoder- og verktøy har utviklet seg, har også nye typer skader oppstått – som for eksempel vibrasjonsskader. 

– Selv om det ofte er tungindustrien som får mest oppmerksomhet på grunn av farlig arbeid og høyere risiko for kroniske sykdommer, er vibrasjonsskader noe vi ser på mange ulike arbeidsplasser, forteller erstatningsadvokaten. 

Les mer: Alt du trenger å vite om erstatning for vibrasjonsskade

Vibrerende verktøy brukes blant annet i bygge- og anlegg, gruve- og dagbruddindustrien, jord- og skogbruk, i produksjonsbedrifter, i servicenæringer – men faktisk også i varehandel.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Alle skal være dekket av yrkesskadeforsikring

Han forteller at for å få godkjent en skade som yrkesskade er hovedregelen at denne må ha skjedd i arbeidstiden på arbeidsstedet under utførelse av arbeidet. 

– Det er viktig å være oppmerksom på at alle arbeidsgivere i Norge er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen gir deg rett til erstatning dersom du blir skadet på jobb.

– Yrkesskadeforsikringen dekker blant annet det økonomiske tapet du blir påført ved yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatningen kommer i tillegg til folketrygdens ytelser ved yrkesskade, fortsetter Bärnholdt. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

ERSTATNINGSADVOKAT: Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

Dersom du blir syk eller skadet i arbeidet, har arbeidsgiver opplysninger om hvilket forsikringsselskap du skal henvende deg til. Arbeidsgiver er også pliktig til å melde fra om arbeidsulykken til NAV og Arbeidstilsynet. 

Arbeid med vibrerende utstyr og verktøy kan gi skader

De som arbeider med vibrerende utstyr og verktøy er spesielt utsatt for skader, både i hender, armer, nakke, skuldre og rygg. 

Det kan gå lang tid før symptomer på vibrasjonsskader oppstår. Dette er individuelt, men det kan gå mellom ett og tjue år før symptomer oppstår. 

Arbeidets art, graden av eksponering hver dag og eksponeringstiden over år har betydning for grad og omfang av senere symptomer, i tillegg til individuelle forhold ved den enkelte arbeidstageren.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Vibrasjonsskader i armer og hender godkjennes som yrkessykdom

Når det gjelder vibrasjonsskader er det ikke alle slike skader som godkjennes som yrkessykdom. For folk flest vil det kunne være vanskelig å forstå at sykdommer og skader som mest sannsynlig er forårsaket av påkjenninger under yrkesutøvelse ikke alltid godkjennes som yrkessykdom eller yrkesskade. 

SKADELIG: – Særlig synd er det at såkalte «helkroppsvibrasjoner» faller utenfor. Dette fordi for eksempel produksjon i dagbrudd og mange anlegg skjer ved hjelp av store maskiner, såkalte «gule maskiner», som medfører potensielt helseskadelige helkroppsvibrasjoner, sier advokat Bärnholdt.

Slik regelverket er utformet er det svært mange belastningslidelser som i utgangspunktet faller utenfor yrkesskadeordningen. 

– Det vil derfor ofte være nødvendig med både juridisk og medisinsk kompetanse for å ha mulighet til å vinne frem i disse sakene dersom de ligger i grenselandet mellom de tilfeller som faller innenfor og de som faller utenfor yrkesskadedekningen, påpeker Bärnholdt.

Folketrygdloven har regler om sykdom som skal likestilles med yrkesskade, og bestemmelsen har en egen forskrift som presiserer bestemmelser om vibrasjonsskader. 

Videre blir det presisert i et eget rundskriv fra NAV hvilke vibrasjonsskader som skal godkjennes og hvilke som skal falle utenfor, og blant de som ikke godkjennes er blant annet helkroppspåvirkning, dersom påvirkningen ikke skyldes vibrasjon fra håndholdte verktøy:

«Vibrasjonspåvirkning av hele kroppen forekommer i utstrakt grad overalt hvor man arbeider i nærheten av maskiner og motorer, f.eks. i industri, skipsfart og fiske, transport o.l. Slik helkroppsvibrasjon kan gi varige plager, men så lenge påvirkningen ikke skyldes vibrasjon fra håndholdte verktøy/maskiner omfattes påvirkningen (og de helseplager denne kan gi) ikke av bestemmelsen.»

– Med andre ord vil bare sykdommer i armer og hender godkjennes, og da bare sykdommer fra og med skulderleddet og ned i armer og hender. Vibrasjonsbetingede plager i nakke, rygg, hofte og så videre godkjennes altså ikke som yrkessykdom, forteller erstatningsadvokaten. 

Får ikke erstatning for helkroppsvibrasjoner

Årsaken til de aktuelle plagene har avgjørende betydning for om disse kan godkjennes som yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Det gjelder et skille mellom symptomer som anses forårsaket av vibrasjonsbelastninger på den ene siden, og symptomer som anses forårsaket av andre belastninger.

– Særlig synd er det at såkalte «helkroppsvibrasjoner» faller utenfor. Dette fordi for eksempel produksjon i dagbrudd og mange anlegg skjer ved hjelp av store maskiner, såkalte «gule maskiner», som medfører potensielt helseskadelige helkroppsvibrasjoner, sier han. 

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen, fra maskiner, underlag eller kjøretøy. Disse kan gi varige plager, men så lenge påvirkningen ikke skyldes vibrasjon fra håndholdte verktøy/maskiner anses helseplager denne påvirkningen kan gi ikke som yrkesskade.

LANG TID: De som arbeider med vibrerende utstyr og verktøy er spesielt utsatt for skader, både i hender, armer, nakke, skuldre og rygg. Det kan gå lang tid før symptomer på vibrasjonsskader oppstår. Dette er individuelt, men det kan gå mellom ett og tjue år før symptomer oppstår. Foto: Shutterstock.

– Helkroppsvibrasjoner kan føre til lavtsittende ryggplager, som i sin tur kan forverres av andre uheldige faktorer på arbeidsplassen – slikt som støt, fukt og uheldig sittestilling, forteller Bärnholdt. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ønsker bedre forebygging på arbeidsplassen

Det er derfor viktig at både arbeidstager og arbeidsgiver har fokus på å redusere risikoen for helkroppsvibrasjoner, også fordi skadene som følge av slike ikke godkjennes som yrkessykdom.

Erstatningsadvokaten forteller at det også kan være sammenheng mellom helkroppsvibrasjoner og prolaps, isjas og nakkeplager. 

– Selv om det kan være uenighet i fagmiljøet om årsakssammenhengen, er det ingen tvil om at slike plager uansett forverres av helkroppsvibrasjoner, sier erstatningsadvokaten.

Les flere artikler om yrkesskade her. 

Forsikringsselskapet betaler din erstatningsadvokat

Mange er ikke klar over at det er forsikringsselskapet som betaler dine advokatutgifter i yrkesskadeforsikringssaken derom du blir skadet på jobb. 

– Hvis du blir påført vibrasjonsskader i forbindelse med arbeid kan du ha krav på erstatning, men regelverket er omfattende. Plagene arbeid med vibrerende verktøy kan påføre deg kan ofte ha komplekse årsaker, noe som gjør det nødvendig med bistand fra en erfaren erstatningsadvokat som også har kompetanse på medisin, avslutter erstatningsadvokat Henrik W. Bärnholdt.