Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Dette må du vite hvis du blir skadet på jobb som lærer

De siste årene har det blitt økt fokus på hendelser med trusler og vold mot undervisningspersonell. Dette har du krav på hvis du blir skadet på jobb som lærer.

BLIR SKADET: En stadig tøffere skolehverdag fører til flere skader blant lærere. Hvert år skades cirka 100 personer i undervisningssektoren. Da kan du ha krav på erstatning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.12.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Tor Ingebrigtsen Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

En stadig tøffere skolehverdag fører til flere skader på arbeidsplassen. Hvert år skades cirka 100 personer i undervisningssektoren. 

– Som lærer har du krav på erstatning hvis du blir påført skade på arbeidsplassen, sier Tor Ingebrigtsen til dinerstatning.no.

Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på yrkesskade, trafikkskade og pasientskade. Han har nærmere 30 års erfaring som advokat for skadelidte i flere tusen erstatningssaker.  

I perioden 2015 til 2017 var det en økning i antallet yrkesskadesaker i undervisningssektoren. Det viser tall fra Finans Norges årsstatistikk i yrkesskadeforsikring. Samme oversikt viser også at erstatningsutbetalingene har økt vesentlig i samme periode.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

De hyppigst skadene er:

  • Klem- og støtskader (44,6%) 
  • Overbelastning (19,2%) 
  • Forstuing/vridning (11,8%). 

– Men også knokkelbrudd, tapte legemsdeler, hjernerystelser, whiplash og sjokk utgjør mange skader. Sekkeposten «andre skader» bidrar alene til nesten 10 prosent av erstatningsutbetalingene, forteller Ingebrigtsen.

EKSPERT: Tor Ingebrigtsen er erstatningsadvokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Sommeren 2017 ble det rapportert om en rekke tilfeller av vold og trusler i Osloskolen.

– Vold og trusler ender ofte opp med personskade. Skadene kan være fysiske, men også psykiske følgeskader etter trusler og vold er vanlige. Skadelidte kan også påføres både fysiske og psykiske skadefølger, påpeker erstatningsadvokaten.

Slik gjør du hvis du blir skadet

Ingebrigtsen mener det er en omfattende underrapportering av skader på undervisningspersonell, både internt i skolene og til Arbeidstilsynet. 

– Når du skades er det viktig å alltid rapportere skaden, både til arbeidsgiver og til Arbeidstilsynet, noe man er pliktig til når skaden er alvorlig, sier han. 

– Det er også viktig å varsle forsikringsselskapet der arbeidsgiver har sin obligatoriske yrkesskadeforsikring, og også eventuelle andre forsikringsselskaper der du har forsikringer, enten gjennom arbeidsgiver, fagforening eller som du har tegnet privat, sier Ingebrigtsen. 

Du må sørge for at kravet varsles innen de frister som gjelder for forsikringsordningene, og også at dine krav ikke foreldes. Ingebrigtsen har følgende tips hvis du blir utsatt for skade eller vold på jobb: 

  • Du må sikre bevis for at skaden har skjedd. Snakk med vitner og ta bilder.
  • Gå til legen snarest mulig etter skadehendelsen. Fortell om dine plager selv om de kan virke bagatellmessige. Sørg for at plagene knyttes opp til skadehendelsen i journalen. 

– Følg også opp med legekonsultasjoner i etterkant slik at dine plager blir løpende dokumentert, og påse at plagene dokumenteres i journalen ved hver legekonsultasjon selv om du oppsøker legen også for andre plager, anbefaler erstatningsadvokaten.

– Må dokumentere alle skader

Han påpeker at det er viktig at fastlegen og andre behandlere forstår og aksepterer ditt skadebilde, slik at de ser eventuelle skjulte og kamuflerte skader. 

– Bruddskader og andre åpenbare skader kan lett kamuflere plager i nakken, hodeskader, psykiske plager og andre mindre synlige plager. Alle skadefølger må dokumenteres og følges opp, anbefaler han.

Ingebrigtsen forteller at han ser mange klienter som blir skadet i arbeid, og som venter for lenge med å varsle om skaden til arbeidsgiver, forsikringsselskapet og legen fordi de ikke anser skaden å være stor nok.

– Mange velger å holde ut plagene i håp om at de skal gå over. En slik holdning kan være ødeleggende for dine muligheter i erstatningssaken. Selv det som innledningsvis kan oppfattes som små og ubetydelige skader kan vise seg å bli varige plager. Tar du ikke de riktige grepene for å sikre dine rettigheter kan du derfor risikere å tape store beløp, sier erstatningsadvokaten.

Det er viktig å få best mulig oversikt over ditt skadebilde før NAV og forsikringsselskapene gjør sine vurderinger og vedtak. 

– Saker «sementeres» lett av det bildet man har av skaden innledningsvis. Å komme i ettertid med «nye» skaderelaterte diagnoser er alltid mer komplisert, selv om plagen i realiteten har vært der hele tiden etter skadehendelsen, forteller erstatningsadvokaten.

Forsikringsselskapet betaler normalt for din advokat

Ingebrigtsen forteller at mange ikke er klar over at forsikringsselskapene i yrkesskadeforsikringssaker normalt betaler dine utgifter til advokat. 

– Det kan ofte være vesentlig for utfallet av erstatningssaken at du får bistand av erstatningsadvokat allerede tidlig i saksforløpet, nettopp for å unngå at saken kommer «skjevt ut». Det er derfor ingen grunn til å vente med å kontakte advokat, sier han. 

– Advokaten har kunnskaper om hvilke forsikringsordninger som gjelder, hvilke bevis som må sikres, og ikke minst hvordan valget av medisinsk sakkyndig skal håndteres. Advokaten hjelper deg også med å få dekket skaderelaterte tap løpende, og med å beregne og fremforhandle det endelige erstatningskravet etter skaden, avslutter erstatningsadvokat Tor Ingebrigtsen.

Les mer om yrkesskader her.