Ny konto
Personskade på gården:

Dette må du vite hvis du blir skadet og sykmeldt som bonde

Bønder er høyt oppe på statistikken over arbeidsulykker i Norge. Som selvstendig næringsdrivende er regelverket krevende. Dette må du vite hvis du blir skadet på jobb som gårdbruker.

KONSEKVENSER: - Som selvstendig næringsdrivende har du begrensede rettigheter dersom du blir syk, og i landbruket kan sykdom, eller en ulykke som resulterer i yrkesskade, få store økonomiske konsekvenser, forteller advokat Henrik W. Bärnholdt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.12.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Bønder Personskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Jordbruker er et farlig yrke. Mange bønder skades og sykmeldes i større og mindre ulykker hvert år.

–  Mellom 20 og 30 prosent av dødsulykkene på norske arbeidsplasser skjer i landbruket, til tross for at gårdbrukere kun utgjør omlag tre prosent av arbeidsstokken. Det å være bonde er et farlig yrke, sier advokat Henrik W. Bärnholdt til dinerstatning.no. 

Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Han har selv vokst opp på gård.

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt skadet under arbeid på gården. Klikk her. 

Advokaten forteller at bønder er mer utsatt for skader og ulykker på arbeidsplassen enn andre arbeidstakere. Landbruksnæringen har også en stor andel selvstendig næringsdrivende, noe som kan gi ytterligere utfordringer når uhellet først er ute. 

– Som selvstendig næringsdrivende har du begrensede rettigheter dersom du blir syk, og i landbruket kan sykdom, eller en ulykke som resulterer i ykesskade, få store økonomiske konsekvenser, forteller han.

– En yrkesskade vil få store konsekvenser for bonden selv, men også for familien, husdyr og bygningsmasse, legger Bärnholdt til.

Sykepenger hvis du blir skadet som bonde

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av inntekt for dem som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Arbeidsuførheten må i de aller fleste tilfeller dokumenteres med sykmelding fra lege. 

–  Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto, og disse 16 dagene telles fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får melding om arbeidsuførheten, sier Bärnholdt. 

Han forteller at du må oppfylle de vanlige vilkårene i folketrygdloven for rett til sykepenger. 

–  Dette betyr blant annet at jordbrukeren må være arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade, at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet i Folketrygden, og at bonden taper pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten, forteller Bärnholdt.  

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Les mer: Her er listen over yrkesskadene du normalt får erstatning for

Du kan forsikre deg for å få bedre dekning

Selvstendig næringsdrivende bønder får i utgangspunktet beregnet sykepenger ut fra 65 prosent av sitt sykepengegrunnlag fra 17. sykefraværsdag etter at sykdom er dokumentert av lege, maksimalt 6 G (6 ganger folketrygdens grunnbeløp). 

Imidlertid har jordbrukere rett til tilleggssykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykefraværsdag gjennom en avtale om kollektiv forsikring, ifølge NAVs hjemmesider. For jordbrukere er denne ordningen finansiert over jordbruksavtalen.

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt skadet under arbeid på gården. Klikk her. 

ERSTATNINGSADVOKAT: Henrik W. Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

For å kunne regnes som «jordbruker» skal du i det siste året du har fått skatteoppgjør for, være oppført med næringsinntekt fra jord- eller skogbruk på minst 8000 kroner. Dette må samtidig utgjøre minst 20 prosent av samlet nettoinntekt.

–  Det er verd å merke seg at du har mulighet til å forsikre deg for å få enda bedre dekning hvis du blir sykmeldt, forteller erstatningsadvokaten.

Bønder som er selvstendig næringsdrivende kan selv sørge for å få en bedre ordning med større sikkerhet gjennom en frivillig forsikringsordning fra NAV. Dersom du ønsker å sikre deg bedre, må du søke NAV om tilleggsforsikringen. Hvis søknaden innvilges, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden, og du vil ha krav på 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget allerede fra første sykefraværsdag. 

– Siden skader og sykdom kan få så store ringvirkninger for bønder, er det viktig at bonden tenker gjennom om det er tilstrekkelig med 100 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag, eller om det er behov for en tilleggsforsikring. I tillegg er det mulig å tegne en privat forsikring, som kan gi deg utbetaling ut over det du kan forsikre deg for hos NAV eller som jordbruksavtalen dekker, forteller advokaten.

Særskilte regler for bønder som har jobb utenom gården

Mange bønder arbeider utenom gården som «vanlige» lønnsmottagere. For dem gjelder egne regler ved sykmelding. 

– De bøndene som både er selvstendig næringsdrivende og samtidig er arbeidstager når de blir sykemeldt, skal ha sykepenger som arbeidstaker for arbeidstakerinntekten og sykepenger som selvstendig næringsdrivende for næringsinntekten, forteller Bärnholdt.  

Les mer om sykepenger for jord- og skogbrukere på NAV sine hjemmesider. 

Les mer om yrkesskader her. 

Du kan få dekket utgifter til avløser

I en del tilfeller vil det være behov for avløser, hvis bonden blir utsatt for en ulykke eller sykdom. Det kan da søkes om refusjon for utgifter til avløser, men det er en forutsetning at det foreligger sykemelding til NAV. 

– Selve refusjonsordningen forvaltes av kommunens landbruksforvaltning, og avløsere er oftest organisert gjennom egne avløserlag som du selv kontakter ved behov. Refusjon for utgifter til avløser gis også i andre tilfeller, som for eksempel hvis bonden dør, eller ved fødsel eller sykdom hos barn, sier advokat Henrik W. Bärnholdt. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.