Ny konto
Arbeidsskade og erstatning:

Arbeidstilsynet stanset arbeid på 4 av 10 byggeplasser

150 av de 345 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Nesten 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

FARLIG I HØYDEN: Arbeidstilsynet gjennomførte i siste halvdel av august til sammen 345 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Årets aksjoner mot farlig arbeid i høyden er en del av Arbeidstilsynets omfattende innsats i bygg- og anleggsbransjen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.09.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Trude Vollheim Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Arbeidstilsynet gjennomførte i siste halvdel av august til sammen 345 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Dette var årets andre aksjon med farlig arbeid i høyden som tema. Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som ble kontrollert i aksjonene.

Målet er å få ned antall fallulykker, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Samlet for hele landet er dette enda verre tall enn fra aksjonen i mai. Men her kan nok våre erfaringer fra i vår ha medført at vi i enda større grad har prioritert de farligste byggeplassene denne gangen, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb.

– Samtidig er det ikke helsvart. I noen områder fant vi få byggeprosjekt med klare brudd på kravene til sikkert arbeid i høyden. Hvorvidt det skyldes tilfeldigheter eller er et resultat av tidligere kontrollvirksomhet og reaksjonsbruk i disse områdene har vi ikke godt nok grunnlag til å uttale oss om. Det er uansett positivt å se byggeprosjekter som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden, sier Vollheim.

PRIORITERT OPPGAVE: – Næringen er risikoutsatt, med mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier Trude Vollheim.

Årets aksjoner mot farlig arbeid i høyden er en del av Arbeidstilsynets omfattende innsats i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidstilsynet har de siste tre årene gjennomført mer enn 11.000 tilsyn i bygg- og anlegg, noe som utgjør en femtedeldel av Arbeidstilsynets tilsyn i denne perioden.

– Næringen er risikoutsatt, med mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier Vollheim Webb.

Nesten 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr

Etter tilsyn hos 345 virksomheter i aksjonen i siste halvdel av august, risikerer nesten 90 av dem å få overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr når arbeidere jobber usikret og dermed utsetter seg for reell fallrisiko, eller når det er såpass store mangler ved for eksempel stillaser eller stiger at det er betydelig fallrisiko for de som bruker utstyret.

– Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige skader er stor. De arbeidsgiverne som sparer penger på å ikke ivareta sikkerheten godt nok, risikere å få overtredelsesgebyr. Det skal ikke lønne seg å prioritere profitt foran sikkerhet, sier Vollheim.

Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt komme på minst 50 000 kroner.

– Mange virksomheter og organisasjoner er positive til at vi i større grad tar i bruk tøffere reaksjonsmidler. De ser at det kan bidra til mer rettferdig oppdragskonkurranse mellom de som inkluderer sikkerhetstiltak i prisen og de som ikke gjør det i tilstrekkelig grad, sier direktøren. 

Stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse

Under aksjonen hadde Arbeidstilsynet spesielt fokus på fare for fall i forbindelse med arbeid i høyden. Alle stansinger er begrunnet i overhengende fare for liv og helse.

Av de 150 som ble stanset, var det mange som hadde stillas med ulike mangler. Eksempler er manglende eller mangelfulle rekkverk, for stor avstand mellom stillas og vegg slik at det er mulig å falle i mellom. For dårlige stillasgulv og for dårlig fundamentering eller forankring av stillaset var også typiske funn. I tillegg kan det være mangler ved adkomsten til stillaset eller adkomst mellom etasjene i stillaset. Slike mangler gir fallrisiko. Det er også mye risikofylt bruk av stige, og til dels usikrede stiger. 

Manglende opplæring og kontroll

Arbeidstilsynet avdekket også en del andre mangler som kan være årsak til de bruddene som gir direkte fallrisiko. Flere manglet opplæring om hvordan stillas skal monteres og hvordan stillas skal brukes. Mangel på opplæring kan gi store konsekvenser.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ta vare på sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at det mest elementære ikke er på plass når det gjelder det å forebygge ulykker. Derfor fortsetter Arbeidstilsynet innsatsen i bygg og anlegg med full styrke framover, både med tilsyn og veiledning og et tett samarbeid med bransjen selv, sier Vollheim Webb.

Typiske funn i aksjonen:

 • Usikret arbeid på tak
 • Mangler på stillas
 • Manglende kollektiv sikring
 • Mangelfull sikring av stillas og stiger.
 • Farlig arbeid på kanter og utsparinger
 • Farlige adkomstveier
 • Manglende opplæring vedrørende bruk av stillas
 • Manglende opplæring ved montering av stillas
 • Manglende merking/skilt/kontrollrapport
 • Manglende rekkverk
 • For dårlig forankring, infesting, fundamentering
 • Manglende HMS-kort