Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Advokater besøkte Stortinget

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen besøkte nylig Stortinget for å dele sine erfaringer fra mange års arbeid for arbeidstakere som skades på jobben.

BEDRE RETTIGHETER: - Vi diskuterte noen tiltak som vil kunne forhindre en del av de svært uheldige tilstandene man opplever innenfor deler av norsk arbeidsliv knyttet til utenlandske arbeidstakere, forteller Øystein Helland. Her sammen med advokatkollegene Tonje Giertsen og Tor Ingebrigtsen i Stortingssalen.

Publisert av
Avatar
Glenn Støldal
23.02.2015
Kategori
Yrkesskader
Emner
Øystein Helland Tonje Giertsen Tor Ingebrigtsen Yrkesskadeerstatning

Det var stortingsrepresentant fra Akershus, Marianne Aasen (Ap), som hadde invitert til møtet. 

Hun har engasjert seg sterkt i saken om litaueren Ramunas Gudas, som ble alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Haslum i Bærum 22. juli 2013. Arbeidsgiver hadde ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring for Gudas, og etter ulykken ble han sendt kvestet hjem til Litauen uten noen form for erstatning.

Les saken her: – Du reddet livet mitt

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen valgte å bistå litaueren uten at han risikerer å måtte betale for det. Som følge av advokatfirmaets innsats og engasjement, ser det ut til at Gudas nå får erstatningen han har krav på. 

POSITIVT MØTE: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen ble invitert til Stortinget for å dele sine erfaringer fra mange års arbeid for arbeidstakere som skades i arbeidsulykker. Fra venstre: Advokat Tonje Giertsen, stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap), Advokat Øystein Helland, stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) og advokat Tor Ingebrigtsen.

Les saken her: Nå får Gudas erstatning

– Gudas-saken har satt fokus på de kritikkverdige forholdene mange utenlandske arbeidstakere i Norge arbeider under. Som følge av erfaringene med blant annet denne saken og mange års arbeid for arbeidstakere som skades i arbeidsulykker, ble vi invitert av Marianne Aasen til et møte på Stortinget, forteller daglig leder Øystein Helland i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. 

Helland er også ansvarlig redaktør i dinerstatning.no.

– Nyttig møte

Mandag 16. februar møtte advokatene Øystein Helland, Tor Ingebrigtsen og Tonje Giertsen stortingsrepresentantene Marianne Aasen (Ap) og Lise Christoffersen (Ap), samt Jonas Bals, rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, synes det var mange interessante temaer som ble drøftet under det nesten to timer lange møtet.

–  Det var et veldig nyttig møte, og det er både interessant og lærerikt å få innspill og tilbakemeldinger fra fagfolk som står midt oppi slike problemstillinger til daglig. Vår intensjon er å få mest mulig informasjon og innspill for å kunne følge dette opp videre politisk, sier Christoffersen til dinerstatning.no.

Tok opp arbeidstakeres rettigheter

I møtet påpekte advokatene flere forhold som potensielt kan bedre arbeidstakernes rettigheter. Særlig dette at utenlandske arbeidstakere i Norge mangler kunnskap om rammene for norsk arbeidsliv, samt hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i landet.

– Vi diskuterte noen tiltak som vil kunne forhindre en del av de svært uheldige tilstandene man opplever innenfor deler av norsk arbeidsliv knyttet til utenlandske arbeidstakere, forteller Øystein Helland.

Lise Christoffersen deler Hellands syn om at utenlandske arbeidstakere bør få bedre kunnskap om det norske regelverket. 

– Et spennende tiltak advokatene foreslo var at utenlandske arbeidstakere må gå igjennom en opplæring i regler og lover som gjelder her til lands som en del av det å få arbeidstillatelse i Norge, sier Christoffersen.

– Urimelig kapitaliseringsrente

Advokatene tok også opp det faktum at man under yrkesskadeforsikringslovgivningen opererer med en kapitaliseringsrente på seks prosent, mens man ellers i erstatningssammenheng nå benytter en kapitaliseringsrente på fire prosent etter Høyesteretts dom i desember 2014. 

Les også: Høyesterett endrer kapitaliseringsrenten

– Denne forskjellen i kapitaliseringsrente innebærer at personer som skades i arbeid får anslagsvis 40 prosent lavere erstatning for blant annet fremtidig tap enn om de hadde blitt påført en tilsvarende skade i for eksempel en trafikkulykke. Dette synes vi er urimelig. Vi mener at det snarest bør gjøres noe med denne diskrimineringen av arbeidstakere ved at yrkesskadelovgivningen endres i tråd med rettstilstanden for øvrig, sier Helland.

– Det er i høyeste grad nødvendig med en vurdering av regelverket på dette området, og det er absolutt noe vi skal se hva vi kan gjøre med fremover, sier Christoffersen.

ENGASJERT: Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) har engasjert seg sterkt i saken til litauiske Ramunas Gudas, som holdt på å dø i en arbeidsulykke i Bærum i 2013. I fjor høst møttes de to for første gang på stedet der ulykken skjedde. Foto: Espen Solli.

Ingen rettshjelpsforsikring ved yrkesskade

I møtet pekte også advokatene på det at personer som skades under arbeid ikke har en rettshjelpsforsikring på lik linje med for eksempel personer som skades i trafikken.

– Vi synes dette er urimelig, og vi undres over at en slik forskjellsbehandling aksepteres uten at det tilsynelatende foreligger noen god begrunnelse for dette. Å sørge for at også arbeidstakere som skades gis forsikring for prosessutgifter, er etter vårt syn en lovgiveroppgave, sier Helland.

Les også: Du får ikke rettshjelpsforsikring ved yrkesskade 

– Vi redegjorde også for våre erfaringer fra håndteringen av et stort antall personskadeerstatningssaker mot ulike aktører på skadevoldersiden. I den forbindelse ga vi uttrykk for at man ofte opplever at representanter for offentlige skadevoldere, slik som Statens Pensjonskasse og Norsk Pasientskadeerstatning, er vanskeligere å forholde seg til på vegne av de skadelidte enn andre aktører. Vi synes at dette bør være et tankekors for lovgiver, sier Helland.

Tar med seg innspillene videre

Lise Christoffersen sier at de kommer til å ta med seg temaene og advokatenes innspill i sitt arbeid videre, og de skal vurdere hva som skal tas videre inn i Stortinget. 

– Det kan skje på flere måter, ved interpellasjon, spørsmål eller representantforslag. Vi har dessuten etterlyst når regjeringen kommer til Stortinget med en ny sak om arbeidsskadeforsikring, til erstatning for lovforslaget fra de rød-grønne, som nåværende regjering valgte å trekke. Vi har foreløpig ikke fått svar, men kan etterlyse saken igjen. Da får vi også en mulighet til å ta opp de spørsmålene advokatene reiste i møtet med oss, sier hun.

– Utfordringene med hvor vanskelig det kan være å få yrkesskadeerstatning, særlig for arbeidstakere som er utsatt for belastningsskader, er et viktig tema. Det samme gjelder uførereformen og de nye reglene for uføretrygd, som mange opplever som svært urettferdige og i strid med Stortingets forutsetning om at alle skulle komme ut omtrent likt som før. Arbeiderpartiet har allerede fått de andre partiene med på å sette dette på dagsorden i Stortinget. Vi håper det kan skje i begynnelsen av april, forteller Christoffersen. 

Har merket seg dinerstatning.no

Øystein Helland synes det var positivt å bli invitert i møtet på Stortinget.

– Møtet var både hyggelig og interessant. Politikerne ga uttrykk for at de skulle ta med seg innspillene videre, blant annet i arbeidet med en ny arbeidsskadeforsikringslov, forteller Helland. 

Lise Christoffersen hadde også merket seg nettsiden dinerstatning.no, og synes den virker interessant. 

– Dette er en kilde til viktig og nyttig informasjon om fagområder vi jobber med til daglig, sier Christoffersen.