Ny konto

43 personer døde på jobb i fjor

Hele 43 personer kom aldri hjem fra jobb i fjor. 30 prosent av dem som omkom var utenlandske statsborgere.

ALVORLIG: Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at hele 43 personer omkom på jobb i fjor. Og hele 30 prosent av dem var utenlandske statsborgere. Vedkommende på bildet har ingenting med nevnte dødsulykker å gjøre. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.02.2015
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Arbeidstilsynet offentliggjorde nylig tall for dødsulykker i norsk arbeidsliv. Disse viser at 43 arbeidstakere døde på jobb i fjor. 

Spesielt utenlandske arbeidere er utsatt for dødsulykker på jobben. Hele 13 personer med utenlandsk statsborgerskap omkom på jobb i Norge i fjor.

– I 2014 har Arbeidstilsynet registrert et svært høyt antall utenlandske statsborgere som har mistet livet i arbeidsulykker. Dette er tall som gir grunn til bekymring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

dinerstatning.no har tidligere satt søkelys på uverdige forhold for utenlandske arbeidstakere i norsk arbeidsliv. Litauiske Ramunas Gudas holdt på å dø på jobb i Bærum, men reddet livet takket være brannmannen Oddmund Broen. 

DØDEN NÆR: dinerstatning.no har tidligere skrevet om Ramunas Gudas, som ble dratt fem etasjer opp i en heissjakt, og holdt på å dø på jobben. Litaueren ble reddet av brannmannen Oddmund Broen. Foto: Espen Solli.

Les saken her: – Du reddet livet mitt

Utenlandske arbeidstakere utsatt for større risiko

Av alle som omkom på jobb i perioden 2008 til 2011 var 16 prosent utenlandske statsborgere. I 2014 er andelen over 30 prosent. I 2014 var 5 av de utenlandske fra Polen, 4 fra Litauen og 2 fra Sverige.

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor en undersøkelse som viser at utenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. 

MANGE ULYKKER: – I 2014 har Arbeidstilsynet registrert et svært høyt antall utenlandske statsborgere som har mistet livet i arbeidsulykker. Dette er tall som gir grunn til bekymring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Undersøkelsen viser også at utenlandske arbeidstakere mangler opplæring og nødvendig verneutstyr. Språk og kommunikasjonsproblemer utgjør også en reell risiko.

En rapport fra Arbeidstilsynet (2012) avdekket også at utenlandske arbeidstakere har betydelig større risiko for å bli skadet eller dø på jobb.

– Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Konsekvensen er at disse arbeidstakerne verken klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Hun understreker at dette er noe de som ansetter eller leier inn utenlandske arbeidstakere må ta inn over seg. 

Mangelfulle kontrakter

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse på bistand til skadelidte i erstatningssaker. Firmaet har bistått mange utenlandske arbeidstakere som har vært utsatt for alvorlige arbeidsulykker, eller blitt påført sykdom under arbeid i Norge.

Advokat Tone Ringstad har jobbet som advokat i 12 år med personskadeerstatning og forsikringsrett som sine spesialområder. 

MANGELFULLE KONTRAKTER: Advokat Tone Ringstad har jobbet som advokat i 12 år med personskadeerstatning og forsikringsrett som sine spesialomåder.

Ringstad forteller at felles for mange av sakene som involverer utenlandske arbeidere, er at arbeidstakernes kontraktsforhold er mangelfulle. Det skjer også at arbeidsgiver har latt være å tegne obligatorisk yrkesskadeforsikring.

– Ofte står arbeidstaker også helt uten kontrakt. Det gjør det til tider vanskelig å finne ut hvem som reelt sett er arbeidsgiver, sier advokat Tone Ringstad til dinerstatning.no.

Advokaten mener det er viktig at utenlandske arbeidere blir informet om at arbeidsgiver er pliktig til å tegne obligatorisk yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som gir dem eller deres pårørende erstatning dersom ulykken er ute. 

– Men arbeiderne er likevel dekket gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen dersom arbeidsgiver ikke har tegnet en slik forsikring, understreker Ringstad. 

Hun oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å kontakte advokat hvis de blir skadet på jobb. I de fleste av disse sakene vil forsikringen også dekke arbeidstakerens utgifter til juridisk bistand, slik at den økonomiske risikoen ved å engasjere advokat er liten.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

De utenlandske omkomne hadde arbeidsgivere som tilhørte næringene jordbruk, skogbruk og fiske (4 arbeidsskadedødsfall), bygg og anlegg (4 arbeidsskadedødsfall), transport og lagring (2 arbeidsskadedødsfall) og forretningsmessig/annen tjenesteyting (3 arbeidsskadedødsfall). 

Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall så er de fire næringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014 bygg og anlegg (11), jordbruk, skogbruk og fiske (8), transport og lagring (8) og industri (5).