Ny konto

Uføre taper på nye regler for uførepensjon

Nye tall fra NAV viser at to av ti uføre går ned i inntekt på grunn av uførereformen.

TAPER: Nye tall fra NAV viser at to av ti uføre går ned i inntekt etter uførereformen. Fotomontasje: Bilder/logo Shutterstock/NAV.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.02.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Robert Eriksson Tonje Giertsen

Fra nyttår ble uførepensjonen erstattet av uføretrygd. Dette betyr blant annet at stønaden nå skal skattlegges som inntekt. Siden den gang har det vært full forvirring om hvordan det privatøkonomiske regnestykket blir for landets 310.000 uføretrygdede. 

Da advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen skrev en kommentar på dinerstatning.no om endringene i uførepensjonen, skapte det et voldsomt engasjement på våre Facebooksider.

Les saken her: Dette betyr endringene i uførepensjonen for deg

Lik dinerstatning.no på Facebook: Klikk her!

– Jeg fikk 5500 mer i skatt per måned. De sa at det skulle lønne seg å kombinere arbeid og trygd. Det er løgn, skrev Ivar Larsen i kommentarfeltet. 

– 900 kr mindre per måned blir ganske mye i året og man har ikke mulighet å jobbe ved siden av. Det er til å gråte over at de som har minst ska få enda mindre, skrev Eva Sofie Dahle.

ØKT SKATT: Uten denne regjeringens initiativ ville en stor andel uføretrygdede fått et økt skattetrykk over natten, noe som for enkelte ville medført et tap på inntil 100.000 kroner, skrev arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kronikk på dinerstatning.no. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor.

Statsråden svarte leserne på dinerstatning.no

Også arbeids- og sosialminister Robert Eriksson engasjerte seg i debatten. I en kronikk på dinerstatning.no svarte han på lesernes spørsmål og forsvarte den nye uførereformen. 

– De fleste av dagens uførepensjonister vil komme omtrent likt eller bedre ut som følge av omleggingen til ny uføretrygd og nye skatteregler, skrev han.

Les saken her: Vi har forhindret skattesjokk for uføretrygdede 

Nå foreligger nye tall fra NAV: 

– Åtte av ti trygdemottagere vil faktisk komme likt eller bedre ut av det med de nye skattereglene, sier direktør Jørn Torbergsen ved NAV Kontaktsenter til Tønsbergs Blad.

Les saken her: Innrømmer at to av ti taper på uførereformen 

To av ti taper penger

Tallene viser altså også at to av ti taper penger på uførereformen.

Skattedirektoratet har også gjennomført nye beregninger av hvor mange personer som kommer bedre eller dårligere ut ved overgang til ny uføretrygd. Disse tallene har dinerstatning.no fått av Arbeids- og sosialdepartementet.

Anslagene er basert på forskuddsutskriving av skatt for 2015 for personer med uføretrygd, som igjen bygger på sist tilgjengelige selvangivelser (inntektsåret 2013). 

Tidligere anslag tydet på at opp mot 50.000  personer ville få en så stor nedgang i nettoinntekten at de får rett til skattefradrag. 

Det anslås nå at i underkant av 30 000 personer får så stor nedgang i nettoinntekten at de får rett til skattefradrag (overgangsordning).

NYE REGLER: Advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har skrevet en kommentar om endringene i uførepensjonen som har skapt stort engasjement på Facebooksidene til dinerstatning.no. 

60.000 taper på uførereformen

Tabellen under viser skattedirektoratets tall fra forskuddsutskrivingen over hvor mange personer som får skattefradrag etter størrelsen på skattefradraget. Merk at det endelige skatteoppgjøret kan variere noe fra denne framskrivingen.

Skattedirektoratet har også beregnet endring i nettoinntekt for uføre som ikke kommer inn under overgangsreglene. 

Ifølge forskuddsutskrivingen får:

  • 94 017 en økning i nettoinntekt på mer enn 6 000 kroner
  • 176 356 en endring i nettoinntekt i intervallet +6000/-6000
  • 14 345 en nedgang i nettoinntekt på mer enn 6 000 kroner

– Tallene fra Skattedirektoratet bekrefter altså NAVs opplysninger om at cirka 60.000 uføretrygdede taper penger på uførereformen. Det er derfor ikke vansklig å forstå at mange av leserne til dinerstatning.no har reagert sterkt på endringene, sier advokat Tonje Giertsen.