Ny konto
Trygderett:

Slik tar du med deg uføretrygd eller alderspensjon til utlandet

Du har rett til å få utbetalt uføretrygd eller alderspensjon fra NAV hvis du har flyttet til utlandet. Slik gjør du.

VARMERE STRØK: Du kan flytte til Spania eller Thailand hvis du får utbetalt uføretrygd eller alderspensjon fra NAV. Men det er viktig at du sjekker med NAV lokalt eller NAV Internasjonalt om du kan ta med deg ytelsen utenlands før du reiser. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
01.06.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
Monica Ervik NAV

Mange nordmenn velger å flytte til varmere strøk når de blir eldre.

dinerstatning.no har laget en oversikt over hva du må tenke på hvis du vurderer å ta med deg uføretrygden eller alderspensjonen til utlandet. 

– Hvis du ønsker å flytte til utlandet er utgangspunktet at du må ha minst 20 års samlet botid i Norge etter fylte 16 år, for å kunne eksportere hele pensjonen til ditt nye hjemland, sier advokat Monica Ervik til dinerstatning.no.

Monica Ervik er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Uføretrygd: Har du mindre enn 20 års botid i Norge, regnes bare år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet som trygdetid ved beregningen av uføretrygden. Uføretrygd som er gitt etter unntaksreglene om medlemstid før uføretidspunktet kan ikke utbetales dersom du flytter fra Norge. 

REGLER: – Det er enkelte utvidelser og begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd og alderspensjon i utlandet, sier advokat Monica Ervik i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Alderspensjon: Har du mindre enn 20 års trygdetid i Norge kan du også her eksportere en del av pensjonen. Alderspensjonen som kan tas med utenlands beregnes ut fra grunn- og tilleggspensjon beregnet etter det antallet poengår du har i Norge. Har du for eksempel 10 år med pensjonspoeng i Norge, vil du kunne eksportere en pensjon beregnet ut fra disse årene og ha rett til å eksportere en pensjon tilsvarende 10/40-deler av hva du ville fått utbetalt i Norge. 

– Det er imidlertid enkelte utvidelser og begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd og alderspensjon i utlandet, understreker Ervik.  

Utvidelse av retten til eksport av pensjon 

1. EØS/Sveits: 

Hvis du flytter til et EØS-land får du vanligvis med deg uføretrygden eller alderspensjonen fra folketrygden. Det er ”fri eksport” av alderspensjon innen EØS- landene når pensjonisten har vært medlem i folketrygden i minst ett år, og har vært yrkesaktiv i Norge eller et annet EØS land.

For uføretrygd er det ”fri eksport” for personer som har vært yrkesaktive i Norge i minst ett år.

2. Land med trygdeavtale:

Norge har videre en rekke trygdeavtaler som gir deg utvidet rett til for eksempel å ta med deg uføretrygden eller alderspensjonen når du flytter utenlands. 

Norge har i dag trygdeavtale med blant annet; De Nordiske land (Sverige, Danmark, Finland, Island), Canada, USA, Australia, India. Listen er ikke uttømmende. 

De ulike avtalene har forskjellige kriterier for eksport av ytelser. For nærmere informasjon angående reglene om eksport til det landet du skal flytte til, ta kontakt med NAV Internasjonalt.

Unntak som gjelder alle land 

Det er imidlertid noen viktige unntak, som for eksempel:

  • Garantert tilleggspensjon på grunn av ung ufør kan ikke eksporteres
  • Det er spesielle regler for de som har fått pensjon etter særreglene for flyktninger

De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

Videre har AFP og tjenestepensjoner særregler for eksport av trygd.

Når du flytter utenlands kan du velge om du ønsker å få pensjonen din utbetalt på din norske konto, eller om du ønsker pengene satt inn på en konto i landet du flytter til.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du:

  • Melde fra til NAV-kontoret i bostedskommunen din
  • Melde fra til folkeregisteret

– Ved flytting til utlandet må du kontakte Skatteetaten i forbindelse med reglene om skatteplikt til Norge, sier advokat Ervik.

NAV kan kreve pengene tilbake

Det er viktig at du før avreise sjekker med NAV lokalt eller NAV Internasjonalt at du kan ta med deg ytelsen utenlands. 

– Hvis du har mottatt uberettiget stønad under et utenlandsopphold, vil NAV vurdere å kreve tilbakebetaling. I ytterste konsekvens vil du kunne bli politianmeldt, forteller Ervik.

Videre er det viktig å være oppmerksom på at ytelsen kan bli stoppet dersom trygdekontoret ikke får tak i deg via post eller telefon, eller utbetalingsslippen kommer i retur.

Du kan be om eksportvurdering

Dersom du ønsker en vurdering av om du kan ta med deg hele eller deler av pensjonen til utlandet, kan du be om å få en foreløpig eksportvurdering fra NAV.

Det er NAV internasjonalt som skal foreta denne vurderingen og de skal kunne svare deg på dette spørsmålet på telefon 21 07 37 00. Du kan sende også sende en skriftlig henvendelse til NAV Internasjonalt og be om å få en eksportvurdering av pensjonen din. Du vil da få et skriftlig svar fra NAV Internasjonalt. I forespørselen må du oppgi hvilket land du ønsker å eksportere pensjonen til.

– Vi anbefaler at du foretar denne henvendelsen skriftlig slik at eventuelle misforståelser unngås og notoritet sikres, sier advokat Monica Ervik.