Ny konto
Trygderett:

Slik kan du ta ferie med ytelser fra NAV

Det er viktig at du kjenner til hvilke rettigheter og plikter du har hvis du drar på ferie mens du mottar ytelser fra NAV. Dette må du vite.

KOMPLISERT: Advokat Tonje Giertsen forteller at det er mye å ta hensyn til hvis du mottar ytelser fra NAV, og ønsker å ta ferie. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
26.06.2017
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Det er ikke slik at du bare kan dra på ferie hvis du mottar ytelser fra NAV, sier Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett.

Hun forteller at det er mye å ta hensyn til hvis du mottar ytelser fra NAV, og ønsker å ta ferie. Her er en oversikt som viser hva du må tenke på. 

Sykepenger og ferie: 

Dersom du ønsker å dra på ferie mens du er sykemeldt har du følgende alternativer; 

1. Ta ut lovbestemt ferie

Du kan velge å ta ut lovbestemt ferie. Hvis du avvikler lovbestemt ferie må du krysse av for dette på kravblanketten for sykepenger og oppgi perioden du avvikler ferie. Sykepengene stoppes for den perioden du har ferie, og sykepengeperioden forskyves tilsvarende. Utbetaling av sykepenger starter igjen etter at ferien er avviklet. 

– Er du delvis sykemeldt kan du ikke ta ut feriedager for de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de resterende dagene. Mottar du graderte sykepenger kan du imidlertid få sykepenger mens du er i utlandet dersom du for eksempel avspaserer fleksitid, forteller advokat Tonje Giertsen. 

Feriepenger erstatter det tapet du har dersom du avvikler lovbestemt ferie og forskyver sykepengeperioden. 

2. Søke om å beholde sykepengene

Ønsker du å reise til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, må du søke NAV om rett til å beholde sykepengene for den tiden du oppholder deg i utlandet. Søknaden må godkjennes av NAV før du reiser. Velger du å reise uten å ha mottatt godkjenning fra NAV, kan du risikere at sykepengene stanses i den perioden du er i utlandet. 

Les mer om hva du må foreta deg før du søker om å beholde sykepengene mens du reiser utenlands: 

Her er NAVs regler for utenlandsopphold 

3. Syk i ferien

Blir du syk mens du avvikler lovbestemt ferie, kan du har krav på å få utsatt feriedagene. 

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt. Du kan da kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag. 

– Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas, forteller Giertsen. 

BISTAND: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Samme rett har du dersom du blir helt arbeidsufør før ferien. Krav om utsettelse og legeerklæring må i dette tilfellet fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. 

Arbeidsavklaringspenger og ferie

Du har i utgangspunktet ikke rett til arbeidsavklaringspenger når du tar ferie. 

– Du kan likevel ta ferie uten trekk i utbetalingen, hvis aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt. Hvis NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i perioden, er du å anse som tilgjengelig for NAV, forteller trygdeadvokaten. 

I disse tilfellene skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt arbeidsavklaringspenger som normalt. 

1. Hvis du er utilgjengelig for NAV 

Hvis du har ferie og ikke er tilgjengelig for NAV, må du føre dette opp på meldekortet under spørsmål fire om ferie og fravær når du

  • tar fri/har fravær fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV. Selv om du har pause i den oppsatte aktivitetsplanen, krever NAV at du er tilgjengelig for andre tiltak, som for eksempel sommerjobb, praksisplass eller annen type oppfølging. 
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV en periode. Dette gjelder både om du reiser bort i Norge eller til utlandet. Dette regnes som fravær, og du har ikke krav på arbeidsavklaringspenger. 

Du må som hovedregel oppholde deg i Norge for å få arbeidsavklaringspenger. 

2. Utenlandsopphold 

Dersom du ønsker å reise utenlands og beholde arbeidsavklaringspengene under oppholdet, må du sende en skriftlig søknad til NAV. Du kan ikke reise til utlandet og beholde arbeidsavklaringspengene uten godkjennelse fra NAV. 

– Dette gjelder også selv om NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i perioden, sier Giertsen. 

3. Hvis du har deltidsstilling 

Har du en deltidsstilling og får arbeidsavklaringspenger ved siden av, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie fra deltidsstillingen. Har du opparbeidet deg rett til feriepenger, vil ikke feriepengene føre til reduksjon i arbeidsavklaringspengene. 

– Dersom NAV ikke har aktuelle aktiviteter for deg i perioden du tar ut ferie fra deltidsstillingen, har du ikke fravær som skal føres på meldekortet, og du vil få utbetalt arbeidsavklaringspenger for full tid, sier advokaten. 

Tar du derimot ut ferie i en periode hvor det er avtalt aktiviteter med NAV, må du vurdere om du vil ta fri fra disse aktivitetene også. Du har da ikke krav på arbeidsavklaringspenger, og må krysse av for fravær på meldekortet. 

Dersom du ønsker å dra på ferie innenlands eller utenlands, og er i tvil om du kan ta ferie eller ikke, anbefaler jeg at du tar kontakt med NAV før ferien for nærmere avklaring. 

Dagpenger og ferie

Det er et krav at du må være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger. Dette innebærer at du som hovedregel ikke har krav på dagpenger de dagene du har ferie. 

– Hvis du har ferie må du føre dette opp på meldekortet under spørsmål fire. I tillegg må du ta kontakt med NAV før ferien starter og gi beskjed om hvilken periode du skal avvikle ferien, forteller NAV-eksperten. 

Når du er tilbake fra ferie må du sørge for å registrere deg som arbeidssøker igjen på «Ditt NAV» eller gi NAV beskjed per telefon. Hvis vedtaket ditt er stanset må du søke om gjenopptak av dagpenger. 

Dersom du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan du ta ferie i inntil fire uker med rett til dagpenger. Ferien kan tas ut samlet, deles opp i enkeltdager, og avvikles i utlandet. Du må da stå som arbeidssøker og sende inn elektroniske meldekort til rett tid for hele perioden. På meldekortet må du krysse av for dagene du tar ut ferie. 

Feriedagene er en del av vedtaksperioden for dagpenger og forlenger ikke perioden du har rett til stønad. 

Øvrige ytelser fra NAV:

Det finnes også regler for følgende ytelser og ferie: 

  • Permittert
  • Stønad til enslig mor og far
  • Tilleggsstønader
  • Tiltakspenger
  • Kvalifiseringsstønad
  • Introduksjonsstønad
  • Økonomisk sosialhjelp