Ny konto
NAV og trygderett:

Slik kan du delta i dagliglivet med nedsatt funksjonsevne

NAV Kompetansesenter kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

FÅR HJELP: - Dersom du har nedsatt funksjonsevne som følge av en hodeskade, hørsel- eller synshemming, kan kompetansesenteret hjelpe deg med å gi veiledning og råd om hva som skal til for at du med din nedsatte funksjonsevne kan delta i dagliglivet, enten gjennom arbeid, utdanning, hjem eller barnehage, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
11.01.2016
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

Dette forteller NAV-ekspert Tonje Giertsen. Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og spesialist i trygderett og erstatningsrett.

– Dersom du har nedsatt funksjonsevne som følge av en hodeskade, hørsel- eller synshemming, kan kompetansesenteret hjelpe deg med å gi veiledning og råd om hva som skal til for at du med din nedsatte funksjonsevne kan delta i dagliglivet, enten gjennom arbeid, utdanning, hjem eller barnehage, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

NAV kompetansesenter ligger i Oslo, og samhandler med de andre NAV-enhetene i hele landet.

– Kompetansesenteret har et tverrfaglig tilbud som retter seg både mot personer i yrkesaktiv alder, og mot barn, unge og voksne med omfattende motoriske vansker som har behov for spesialisert IKT- tilrettelegging, forteller hun. 

Gjelder personer i yrkesaktiv alder

NAV Kompetansesenters tilbud til denne gruppen gjelder personer med:

  • medfødt eller ervervet hodeskade
  • personer med synshemming som blinde, nedsatt syn av ulik grad, og andre typer synsproblemer
  • personer med hørselshemming, som døve, hørselstap av ulik grad og andre hørselsproblemer

For denne gruppen kan kompetansesenteret bidra med:

  • informasjon, råd og veiledning knyttet til studie- og yrkesvalg
  • utredning av egen funksjon gjennom utprøving i praksis (arbeids- og aktivitetsutredning, kartlegging av praktisk synsfunksjon) og gjennom konkret testing (nevropsykologisk undersøkelse) for å bli klar over ressurser og begrensninger 
  • veiledning knyttet til mestringsstrategier i utdanning og arbeid
  • informasjon om og avklaring av behov for tilrettelegging og tiltak videre

Kartlegging og tilrettelegging av behov

Kompetansesenteret gir også tilbud til barn, unge og voksne med omfattende motoriske vansker som har behov for spesialisert IKT-tilrettelegging innen områdene kommunikasjon, aktivitet og deltakelse.

– Kompetansesenteret samarbeider med hjelpemiddelsentralen og andre samarbeidspartnere for å finne den optimale løsningen for deg og ditt problem, forteller Giertsen. 

TRYGD OG NAV: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Ønsker du bistand fra kompetansesenteret må du i første omgang ta kontakt med ditt lokale NAV kontor. Det er nemlig de som må sende henvisningen til kompetansesenteret. 

– Før møtet med ditt lokale NAV kontor bør du tenke gjennom hva du trenger hjelp til. Dette kan også NAV hjelpe deg med, sier advokat Tonje Giertsen.

NAV dekker overnatting og frokost

Sammen med søknaden må du vedlegge nødvendig medisinsk dokumentasjon som for eksempel legeerklæring, nevropsykologisk utredning, epikriser og rapporter som dokumenterer de utfordringene du sliter med. 

– Dersom du har behov for overnatting vil kompetansesenteret bestille hotellrom til deg og eventuell ledsager hvis du har behov for det. Overnatting inkluderer frokost, mens utgifter til middag må du dekke selv, tipser NAV-eksperten. 

Kompetansesenteret dekker videre utgifter til lunsj, og ved oppstart vil du få tildelt et kort som kan brukes som betalingsmiddel i kantinen. 

– NAV lokalt dekker reiseutgiftene til og fra kompetansesenteret, avslutter advokat Tonje Giertsen.