Ny konto
Trygderett:

Slik får du sykemelding for enkeltstående behandlingsdager

Dersom du får behandling på faste behandlingsdager og maksimalt en dag i uken, kan du ha rett til sykemelding og sykepenger for disse behandlingsdagene.

LEGE: Ordningen med sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan gi deg rett til sykepenger, selv om du etter hovedregelen ikke er arbeidsufør på grunn av sykdom. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
29.06.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Det er mulig å bli sykemeldt inntil en hel behandlingsdag i uken dersom behandlingen krever det, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen til dinerstatning.no. 

Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og forteller at retten til sykmelding følger av folketrygdlovens § 8-4 tredje ledd, bokstav b.

– Har du derimot behov for flere behandlingsdager i uken må det benyttes gradert sykmelding, og du vil ikke ha rett til sykepenger for enkeltstående dager. For å unngå at sykepengeperioden løper slik den gjør med en gradert sykemelding, må du sykemeldes 100 prosent på de enkeltdagene behandlingen gis, forteller Giertsen.

Ordningen med sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan gi deg rett til sykepenger, selv om du etter hovedregelen ikke er arbeidsufør på grunn av sykdom. 

Sykemelding for enkeltstående behandlingsdager kan gis der du må være borte fra arbeidet. Det er et krav at selve behandlingen gjør deg arbeidsufør, eller at virkningen av behandlingen er avhengig av at du ikke arbeider på behandlingsdagen. 

– Sykemelder må attestere at det er nødvendig av hensyn til behandlingens virkning at du ikke arbeider, understreker Giertsen. 

NAV krever dokumentasjon 

Din lege må fylle ut sykemeldingsblanketten og angi antall behandlingsdager og behandlingsperiode samt gi en redegjørelse for hvorfor det er nødvendig at du ikke arbeider behandlingsdagen. 

EKSPERT PÅ TRYGDERETT: – Det er mulig å bli sykemeldt inntil en hel behandlingsdag i uken dersom behandlingen krever det, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Vet legen hvilke datoer du skal til behandling, kan legen skrive behandlingsdagene i sykemeldingsblanketten, ellers dokumenterer du at du har vært hos behandler overfor Nav med timekort eller kvitteringer fra behandler. Dette er den dokumentasjon som kreves. 

Arbeidsgiver betaler som hovedregel sykepenger for de første 12 behandlingsdagene (arbeidsgiverperiode). 

Det er kun behandlingsdagene som teller

Fordelen er at du bruker en og en dag av sykepengeåret. Da det bare er behandlingsdagene som teller, vil du ved en behandlingsdag i uken i ti uker kun ha brukt to uker av sykepengeåret. 

Hvis du derimot hadde fått 20 prosent sykmelding på grunn av denne behandlingsdagen, ville du brukt ti uker av sykepengeåret.  

Egenmelding i en periode med sykmelding 

– For å kunne bruke egenmelding i en periode med sykemelding ved behandlingsdager er forutsetningen at krav til bruk av egenmelding ellers er innfridd, og at arbeidstaker har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag, avslutter advokat og trygdeekspert Tonje Giertsen.