Ny konto
Trygderett:

Slik får du rett til hjelpemidler fra NAV

Du kan søke NAV om hjelpemidler som kan redusere eventuelle praktiske problemer i dagliglivet. Slik gjør du.

HØREAPPARAT: Behovet for hjelpemidler kan være aktuelt ved ulike vansker, som for eksempel nedsatt hørsel. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.12.2016
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Dersom du er syk eller har en medfødt eller ervervet skade og har behov for hjelpemidler for å fungere bedre i hverdagen, kan du søke om hjelpemidler fra NAV, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett

Hun forteller at behov for hjelpemidler kan være aktuelt ved ulike vansker, som for eksempel motoriske vansker, varig synsnedsettelse, nedsatt hørsel, vanskeligheter med språk, kognitive problemer eller lese- og/eller skrivevansker.  

– Behovet for hjelpemidler kan gjelde både hjemme, på arbeidsplassen eller på skolen og i barnehagen, sier Tonje Giertsen. 

For å ha rett til hjelpemidler fra NAV må du ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne. Behovet må antas å vare mer enn to år for å anses som varig. Har du et kortvarig eller midlertidig behov for hjelpemidler må du ta kontakt med kommunen du bor i. 

Hvem kan hjelpe deg å søke? 

– Har du et varig behov for hjelpemidler kan du enten søke om dette selv, eller du kan be om bistand fra kommunens helsetjeneste.  Er du usikker på hvilke hjelpemidler du trenger, kan du ta kontakt med helsetjenesten i din kommune og be om en utredning og kartlegging av hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for deg, forteller advokaten. 

Helsetjenesten har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler, og kan følge deg opp dersom du ønsker det. 

– Ved behov for tilrettelegging på skole eller arbeidsplass, bør du i første omgang ta kontakt med lærer, arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten for kartlegging, sier Giertsen.  

Hva kan du søke om?

EKSPERT: Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og trygderett. Foto: advhi.no.

Det finnes ingen fullstendig liste over alle hjelpemidlene en kan søke om, men det finnes god informasjon på NAVs nettside hvor du kan lese mer om hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle ut fra hvilke vansker du har, og i hvilken sammenheng du har behov for hjelpemidler. 

– For å få riktige hjelpemidler og best mulig tilrettelegging for din funksjonsnedsettelse kan det være lurt å be helsetjenesten i din kommune om hjelp til å utrede behovet og kartlegge aktuelle hjelpemidler, forteller hun.  

Det finnes ett stort utvalg av hjelpemidler. Du finner mange av dem i NAVs hjelpemiddeldatabase.

– NAV dekker ikke alle produktene i hjelpemiddeldatabasen. Du må derfor kanskje kjøpe noe selv eller låne på andre måter. Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler, sier Tonje Giertsen. 

– Vanligvis får du hjelpemiddelet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe det selv. I de fleste tilfeller betaler du ingenting for lån av hjelpemidler, påpeker trygdeadvokaten. 

Slik søker du om hjelpemidler

Ulike hjelpemidler og tjenester har ulike søknadsskjemaer. 

Her finner du rett skjema fra NAV når du skal søke om hjelpemidler.

– NAV opplyser på sin nettside at du kan få svar innen en måned, men at maksimal saksbehandlingstid er fire måneder. Søknad om bil har lengre saksbehandlingstid enn andre saker, avslutter advokat Tonje Giertsen.