Ny konto
Trygderett og erstatning:

Slik får du dekket dine utgifter til pasientreiser

Du har rett til å få dekket dine utgifter når hensikten med reisen er å motta en helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

PASIENTREISER: Hovedregelen ved pasientreiser er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandlingsstedet. Foto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
14.12.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
Tonje Giertsen

– Utgangspunktet er at du har rett til dekning av utgifter til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted, men her finnes det en rekke unntak, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett.

Hovedregelen ved pasientreiser er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandlingsstedet. 

Pasienten har imidlertid rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel:

  • a) ved behov for øyeblikkelig hjelp
  • b) når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig
  • c) når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig eller
  • d) dersom de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn de samlede utgiftene ved bruk av rutegående transportmiddel.

For å få dekket reiseutgiftene må avstanden til behandlingsstedet være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst.

Reise uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og deretter søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant. Utgangspunktet er som beskrevet ovenfor at du må benytte billigste reisemåte med rutegående trafikk. 

– Du velger selv hvordan du ønsker å reise, men velger du å ikke benytte rutegående transport, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport, forteller advokat Tonje Giertsen.  

Bruk av privat bil

Du kan likevel benytte privat bil som transportmiddel ved pasientreise, dersom det foreligger helsemessige årsaker eller det ikke går rutegående transport. 

TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Dersom bruk av privat bil er dyrere enn rutegående transport, må du legge ved bekreftelse fra behandler på at dette er nødvendig. 

– Bruk av privat bil dekkes etter gjeldende satser. Gjeldende sats er kroner 2,50,- per kilometer. Dersom du har passasjer eller ledsager gis det et tillegg på kroner 0,45 per kilometer per person. I tillegg dekkes kostnader til bompenger, parkering og piggdekkavgift, forteller Giertsen. 

Dersom det er nødvendig å ha med ledsager for at du skal kunne gjennomføre reisen, vil ledsager ha rett på å få dekket sine reiseutgifter. 

Dekning av kost og overnattingsutgifter 

Dersom den effektive fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer har du rett til kostgodtgjørelse med 205 kroner per døgn. Eventuell overnatting dekkes med 520 kroner. 

– Her bør en merke seg at man ikke får overnattingsgodtgjørelse dersom man overnatter privat, påpeker advokaten.

– Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke refundert. Dersom du innen seks måneder har flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, vil du ha rett på å få utbetalt beløpet. 

Retten til dekning av utgifter faller bort dersom du får tilbud om transport av helseforetaket. 

Slik finner du søknadsskjema

For å få refundert utgiftene dine må du sende inn søknadsskjema til:

Helseforetakenes senter for Pasientreiser, Postboks 2533, 3702 Skien. 

Les mer på Pasientreisers hjemmesider.

– Reiseregningen må sendes inn snarest, og senest innen seks måneder etter behandling sammen med bekreftelse på at du har vært til behandling samt kvitteringer for dine reiseutgifter. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved vil ikke bli returnert, forteller advokat Tonje Giertsen.

Må betale egenandel

Du må betale egenandel for reisen. Egenandelen for en vei innenfor egen helseregion er 135 kroner. For reise ut av egen helseregion, såkalt fritt sykehusvalg, er egenandelen 400 kroner per reisevei. 

Satsene gjelder for 2015. Egenandelen blir trukket fra dine totale reiseutgifter, slik at du får refundert reiseutgiftene som overstiger egenandelen. Har du frikort (egenandelstak 1) betaler du ingen egenandel for reisen.

Reise med rekvisisjon

Dersom du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du har rett til å få rekvisisjon til reisen fra din behandler. Dette er aktuelt dersom pasientens helsetilstand gjør det nødvendig eller det foreligger kommunikasjonsmessige forhold som gjør det nødvendig. 

Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje og reise med helseekspress eller helsebuss. 

– Dersom det er behov for å reise med fly, må du ha rekvisisjon for flybillett. Slik rekvisisjon utstedes av din behandler eller pasientreisekontoret. Alle flybilletter må bestilles via ditt lokale pasientreisekontor. Du kan bestille reise ved å ringe 05515, sier trygdeeksperten.

Rekvisisjoner kan utstedes digitalt eller i papirversjon, og rekvisisjonen gjelder kun en vei. 

En pasientreise skal alltid rekvireres før reisen gjennomføres. Reiser du uten rekvisisjon må du betale for reisen selv. 

– Dersom du har særlige behov eller har behov for ledsager samt om du er fritatt fra å betale egenandel, må dette fremkomme av rekvisisjonen fra behandler, understreker advokat Tonje Giertsen. 

Du finner ytterligere informasjon om ordningen og regelverket her: