Ny konto
Trygderett:

NAV vil stoppe sykepengene etter åtte uker

Fra 1. oktober vil alle NAV-kontorer i Oslo håndheve kravet om at sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Hvis ikke kan utbetalinger av sykepenger stoppe opp etter åtte ukers sykmelding.

REDUSERT SYKEFRAVÆR: – Det vi håper å oppnå er at flere kommer tidligere i arbeidsrettet aktivitet, og at sykefraværet blir redusert, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum. Foto: NAV.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
16.09.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV

Arbeidsgiverorganisasjoner, sykehus og 520 fastleger i Oslo har fått informasjon fra NAV, der det opplyses om satsning på sykefraværsoppfølging fra 1. oktober 2015. Satsningen innebærer at kravet om arbeidsrelatert aktivitet for sykmeldte skjerpes. 

Dette melder NAV Oslo i en pressemelding. 

Fra 1.oktober 2015 vil alle NAV-kontor i Oslo håndheve kravet om at sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker. Den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV må sammen finne muligheter som gjør at den sykmeldte kan være helt eller delvis i jobb.

– Arbeid er helsefremmende, og vi vet at det er gode muligheter for å jobbe noe selv om du har helseutfordringer. Vi vil legge til rette for at flere sykmeldte kan komme i jobb tidligere i sin sykdomsperiode. Både forskning og NAVs erfaringer tilsier at det vil gjøre at flere blir helt friskmeldte, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum.

Sykepengene kan stoppes etter åtte uker

I informasjonen som nå sendes ut opplyses det om at:

  • Sykmeldte kan få et brev fra NAV som forteller at utbetalingen av sykepenger stoppes ved åtte ukers sykmelding, dersom vilkåret for unntak fra aktivitetsplikten ikke er oppfylt.
  • Arbeidsgivere plikter å tilrettelegge på arbeidsplassen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig må arbeidsgiver begrunne hvorfor i et eget skjema som sendes NAV.
  • Legene skal vurdere pasientenes muligheter, først og fremst opp mot de arbeidsoppgavene pasienten har, men også mot annet arbeid der det er hensiktsmessig. Det skal foreligge tungtveiende medisinske forhold som hindrer arbeid og aktivitet dersom NAV skal godta 100 prosent sykmelding utover åtte uker.
  • NAV vil bistå både den sykmeldte, legen og arbeidsgiver med veiledning om virkemidler og muligheter for tilrettelegging.

 – Det vi håper å oppnå er at flere kommer tidligere i arbeidsrettet aktivitet, og at sykefraværet blir redusert, sier Hildrum.

Mener arbeid er viktig for helsen

Hun understreker at det er helsegevinsten for hver enkelt som er hensikten med NAV Oslos sykefraværssatsning.

– Vi vet fra forskningen at det er viktig for folk å være i jobb. Å bli stående utenfor arbeidslivet lenge kan være et stort tap for den det gjelder, både helsemessig og økonomisk. Vi vet også at jo lenger den sykmeldte er helt borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere er det å komme tilbake. I tillegg til det velferdstapet den enkelte vil oppleve, er det også et tap for arbeidslivet, som har behov for den enkeltes ressurser og kompetanse, sier Hildrum.