Ny konto
Trygderett:

Husk Europeisk helsetrygdkort i ferien

Hvis du skal reise til et land som er med i EU eller EØS, bør du ta med deg et gyldig Europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet gjelder for alle typer reiser, og gir deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp.

BEHANDLING: - Det er viktig at alle nordmenn som skal til utlandet har med seg helsetrygdkortet. Kortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling på samme vilkår som landets innbyggere, sier advokat Øystein Helland.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
08.06.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
HELFO Øystein Helland

Dersom du blir syk eller skadet på reisen, vil det Europeiske helsetrygdkortet gi deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i et annet EU eller EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Helsekortet er også gyldig i Sveits. 

– Det er viktig at alle nordmenn som skal til utlandet har med seg helsetrygdkortet. Kortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling på samme vilkår som landets innbyggere, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Han er også ansvarlig redaktør i dinerstatning.no.   

Alle har krav på helsetrygdkortet

Alle som er medlem i folketrygden og er statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett på helsetrygdkortet. 

Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Hvert familiemedlem må ha med seg eget kort. 

Er du usikker på om du har rett på Europeisk helsetrygdkort kan du ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen, eller HELFO

Du kan bestille det Europeiske helsetrygdkortet ved å klikke på denne linken.

Du kan også ringe 800 43 573. 

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av helsehjelp

MEDISINSK BEHANDLING: – Det er viktig å vite at helsetrygdkortet ikke gjelder dersom du reiser til et EØS- land eller til Sveits med det formål å få medisinsk behandling, understreker advokat Helland.

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som landets innbyggere. 

Det er viktig å merke seg at standarden på behandlingen kan variere fra land til land, og det er ikke sikkert du vil få samme behandling i det landet du oppholder deg i, som du kan forvente i Norge.   

– Det er også viktig å vite at helsetrygdkortet ikke gjelder dersom du reiser til et EØS- land eller til Sveits med det formål å få medisinsk behandling, understreker advokat Helland. 

Du kan laste ned appen European Health Insurance Card for nærmere informasjon om hvilke rettigheter du har i det landet du skal reise til. 

– Her finner du informasjon om kortet, nødnumre i det aktuelle landet, informasjon om behandling, kostnader og dekning og behandlere som er omfattet av den offentlige helsetjenesten i det aktuelle  landet, forteller Helland.   

Kan holdes ansvarlig for folketrygdens tap

Kortet er gyldig i tre år så lenge du fyller vilkåret for medlemskap. 

Du har plikt til å melde fra til HELFO om endringer som kan ha betydning for retten til å bruke kortet. Ved misbruk vil du kunne holdes ansvarlig for folketrygdens tap. 

– Jeg anbefaler også at du i tillegg til helsetrygdkortet, alltid har en gyldig reiseforsikring når du reiser på ferie, forteller han.

Helsetrygdkortet har visse begrensninger det er viktig å være oppmerksom på; 

  • I mange land får du ikke dekket dine utgifter til helsehjelp/sykehusopphold fullt ut fra det offentlige.
  • Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. 
  • Du bør sørge for at du har en reiseforsikring som sikrer deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise. 

Vær oppmerksom på leveringstid

Det kan ta opptil 10 dager fra du bestiller helsetrygdkortet til du mottar det i postkassen på din folkeregistrerte adresse. 

Dersom du har glemt å fornye kortet eller ikke har kortet med deg når uhellet er ute, kan du be HELFO utstede en hasteblankett, som gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet. 

HELFO kan nås på følgende nummer fra utlandet; +47 23 32 70 30.