Ny konto
Advokat og trygd:

Her er NAVs regler for utenlandsopphold

Du kan ikke oppholde deg i utlandet hvis du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det kan få store konsekvenser hvis du ikke søker om tillatelse på forhånd. Slik gjør du.

FERIE: Du må sende søknad til NAV og få denne godkjent før du reiser. Det er ditt lokale NAV-kontor som vurderer saken og fatter vedtak. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.05.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Skal du oppholde deg i utlandet, og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV, så må du avklare dette med NAV før du drar. Hvis ikke kan det få store økonomiske konsekvenser for deg, forteller advokat Tonje Giertsen.

Giertsen er ekspert på erstatningsrett og trygderett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

Hun forteller at hvis du har tenkt å reise utenlands samtidig som du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, så bør du være oppmerksom på følgende: 

  • I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger når du oppholder deg utenfor Norge.
  • Dersom du skal reise utenlands når du er sykemeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger må du søke NAV om tillatelse til å reise. 

Dette må du avklare før du reiser

Sykepenger: Du kan søke om å beholde sykepengene dine ved utenlandsopphold dersom utenlandsoppholdet ikke hindrer deg i å ivareta dine plikter i sykefraværsperioden. Når du mottar sykepenger plikter du å delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig, og et eventuelt utenlandsopphold må ikke hindre at du kommer tilbake i arbeid. 

REGLER: – Skal du oppholde deg i utlandet, og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV, så må du avklare dette med NAV før du drar, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

– Før du reiser må du altså avklare med arbeidsgiver at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Du må også avklare med din lege at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden din, forlenger sykefraværsperioden eller hindrer planlagt behandling og oppfølging, forteller advokat Tonje Giertsen. 

Du skal selv bekrefte at du har avklart dette med din arbeidsgiver og din sykmelder, ved å krysse av i egenerklæringen i søknadsskjemaet.

Arbeidsavklaringspenger: Også når du mottar arbeidsavklaringspenger kan du i noen tilfeller beholde disse når du oppholder deg i utlandet. 

– Før du reiser må du avklare med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i perioden. Videre kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger i perioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak, så som jul og påskeferie eller andre friperioder fra et arbeidsrettet tiltak i aktivitetsplanen, forteller advokaten.

I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.

Slik søker du

Du må sende søknad til NAV og få denne godkjent før du reiser. Det er ditt lokale NAV-kontor som vurderer saken og fatter vedtak. 

– Dersom du unnlater å søke om tillatelse til å reise, vil ikke vilkårene for å få utbetalt sykepenger og arbeidsavklaringspenger være oppfylt, og NAV vil kunne fatte et omgjøringsvedtak hvor de gir avslag på videre rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger samt kreve tilbakebetaling for den perioden du har vært i utlandet uten tillatelse, forteller Giertsen.

Kan ta ut ferie

Du kan ta ut ferie i en sykemeldingsperiode eller i en periode hvor du er i arbeidsrettede tiltak. 

FERIE: I utgangspunktet har du ikke rett på arbeidsavklaringspenger når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Foto: Shutterstock.

Sykepenger: Dersom du ikke har rett til å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet, kan du ta ut ferie mens du er sykemeldt. Men da vil du ikke få sykepenger i ferien. 

Du kan velge å ta ut lovbestemt ferie når du reiser til utlandet. I slike tilfeller skal du ikke søke om å beholde sykepengene. I stedet må du oppgi «ferie» på sykmeldingsblanketten del D (kravet). Sykepengene stopper mens du har ferie og perioden for sykepenger forskyves tilsvarende.

Er du delvis sykmeldt kan du ikke ta ut feriedager for de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de resterende dagene. Graderte sykepenger er imidlertid ikke til hinder for at du kan få sykepenger når du er i utlandet, dersom du for eksempel avspaserer fleksitid. 

– Er du for eksempel 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet, kan du avspasere de resterende dagene, sier trygdeadvokaten.

Arbeidsavklaringspenger: I utgangspunktet har du ikke rett på arbeidsavklaringspenger når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. 

– Du må informere om feriefravær på spørsmål fire på meldekortet. Feriefravær fører til redusert utbetaling, sier advokat Tonje Giertsen.