Ny konto
Trygderett:

Du kan ha krav på TT- kort

Dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke kollektivtransport kan du ha krav på TT-kort.

KRAV PÅ TRANSPORT: Dersom du er ute av stand til å benytte kollektiv transport eller egen bil på grunn av nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemming som må antas å vare mer enn to år kan du søke om TT- kort. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.10.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
Tonje Giertsen

TT- kort er en forkortelse for Tilrettelagt Transport, og er en frivillig fylkeskommunal ordning. Det er et supplement til andre rettighetsordninger, som for eksempel pasienttransportordningen ved legebesøk eller behandling. 

– TT-kort gir en kvote med fritidsreiser med drosje som kun kan brukes av den som blir innvilget TT-kortet, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett.

Slik søker du om TT- kort

Dersom du er ute av stand til å benytte kollektiv transport eller egen bil på grunn av nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemming som må antas å vare mer enn to år kan du søke om TT- kort. 

– Ved søknaden skal du vedlegge legeerklæring som beskriver diagnose og funksjonsbeskrivelse av funksjonshemmingen, forteller Giertsen. 

Det er ingen lovfestet individuell rett til TT- kort, og det er fylkeskommunen du bor i som setter kriteriene for hvem som har rett til TT- kort. Nærmere informasjon om TT-kortordningen finner du på nettsiden til din fylkeskommune. 

– Hva koster et TT-kort?

– Du betaler en egenandel for hver reise med TT-kort. Egenandelen fastsettes av den enkelte fylkeskommunen, sier hun. 

Tjenesten gir deg da et bestemt antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil. De ulike fylkeskommunene fastsetter reglene for omfanget av reiseretten, fortsetter Giertsen. 

TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Den som får innvilget søknaden om reiserett får tildelt TT-kort for en begrenset gyldighetsperiode. Vanligvis fastsettes reiseretten for en periode på to år, men dersom det er dokumentert at funksjonshemmingen har en varighet på fem år eller mer, kan reiseretten gis for en lengre periode.  

Flytter du fra en fylkeskommune til en annen, mister du reiseretten og må søke på ny i fylkeskommunen du flytter til. 

– I ordningen inngår ikke reiser som dekkes på annen måte, for eksempel skolereiser, utdannings- og arbeidsreiser og syketransport, som reise til lege, fysioterapeut og poliklinisk behandling, forteller trygdeeksperten. 

– Hvilket beløp du får påfylt TT-kortet, er avhengig av hvilken brukergruppe du tilhører. 

Dersom du for eksempel er avhengig av rullestol, er blind eller synshemmet kan du ha rett på utvidet reiserett, sier advokat Tonje Giertsen. 

Klager på avgjørelsen om TT-kort er et enkeltvedtak og kan påklages til den som har fattet vedtaket.