Ny konto
NAV og trygderett:

Du kan ha krav på parkeringstillatelse som funksjonshemmet

Som bevegelseshemmet kan du ha rett til parkeringstillatelse hvis du har utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger.

PERSONLIG: - Parkeringstillatelsen er personlig og følger deg som person og ikke en bestemt bil, forteller advokat Tonje Giertsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
04.04.2016
Kategori
Trygdesaker
Emner
Tonje Giertsen

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på merkede parkeringsplasser.

– Parkeringstillatelsen er personlig og følger deg som person og ikke en bestemt bil. For å ha rett til de rettighetene som følger parkeringstillatelsen, må parkeringskortet ligge godt synlig i bilruten, forteller advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett.

Hun forteller at parkeringstillatelsen gir deg som bevegelseshemmet følgende rettigheter: 

  • Å parkere på parkeringsplasser som er merket for funksjonshemmede
  • Avgiftsfritak, og i en del tilfeller utvidet tidsbegrensning
  • Å parkere på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskaper. På disse plassene må du som regel betale avgift
  • Avgiftsfritak i de fleste av landets bomringer, med unntak av frittstående bomstasjoner. 

Kan også brukes i andre EU-land

– Brukere som har parkeringskort må selv orientere seg om hvor det er fritak fra å betale, for eksempel i bomring eller parkeringsplasser. Det er forskjellig praksis på kommunale og privat håndhevede parkeringsplasser, forteller advokat Tonje Giertsen.

TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Dersom du har fått innvilget parkeringskort, har du også rett til parkeringsdispensasjoner i medlemsland i EU, og også i enkelte andre europeiske land. Dispensasjonen som gis er den samme som funksjonshemmede innbyggere i aktuelle land har rett til.

Du kan lese mer om dispensasjonen i ulike land her

Slik søker du om parkeringstillatelse

Det er bostedskommunen som innvilger parkeringstillatelse til forflytningshemmede.

– Når du søker om parkeringstillatelse må du fylle ut et egenerklæringsskjema og vedlegge utfylt legeerklæringsskjema. I både søknaden og legeerklæringsskjemaet må dine behov og begrensninger beskrives godt, forteller NAV-eksperten.

Du finner søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen på din kommunes hjemmeside. Det er også mulig å kontakte kommunen din for nærmere informasjon.

– Avslag på rett til parkeringstillatelse kan påklages. Vedtaket skal opplyse om klageadgangen og klagefrist. Klagen sendes kommunen som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sendes saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse, sier advokat Tonje Giertsen.