Ny konto
Trygderett og behandling:

Dette omfattes av frikortordningene til NAV

Når du er i kontakt med det offentlige helsevesenet må du som privatperson selv dekke en del av kostnadene ved å betale en egenandel. Resten dekkes av NAV gjennom frikortordningen. Her er oversikten over hva du må betale.

BEHANDLING: Tannleger og tannpleiere har fri prissetting. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det tannlege eller tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.05.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.  

Giertsen er ekspert på trygderett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

dinerstatning.no har utarbeidet en oversikt som viser hvilke utgifter som faller inn under ordningene til NAV, og hvilke beløp du må dekke selv per år. Se lenger ned i artikkelen.

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. 

– De gjelder for ulike helsetjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan ikke dette benyttes i den andre ordningen. Du må altså betale egenandel under begge frikortordningene før du har rett til gratis behandling under begge ordningene, forteller advokat Tonje Giertsen. 

Egenandelstak 1: 

Under egenandelstak 1 faller godkjente egenandeler fra

 • apotek/bandasjist
 • lege
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser

Grensen for frikort egenandelstak 1 er 2185 kroner for 2015.

Frikort egenandelstak 1 er automatisert, og alle leger/behandlere som utløser egenandeler under egenandelstak 1 rapporterer disse inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak, og du vil motta frikort i posten.

– Når du har mottatt frikort, skal du ikke betale egenandeler for resten av inneværende år. Du har foreløpig selv ansvaret for å vise frem frikortet når du skal betale slike utgifter, sier Giertsen. 

Dersom du har betalt for mye i egenandel før du mottar frikortet, vil det du har betalt utover egenandelstaket bli tilbakebetalt. 

NAV-EKSPERT: – Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Egenandelstak 2: 

Under egenandelstak 2 faller godkjente egenandeler fra:

 • behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannsykdommer
 • opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Grensen for frikort egenandelstak 2 er 2670 kroner i 2015.

– Denne tjenesten er ikke automatisert, og du må selv søke HELFO om frikort under egenandelstak 2 når du har betalt mer enn egenandelstaket i et kalenderår. Du har også her ansvaret for å vise frem frikortet, forteller trygdeadvokaten. 

1. Fysioterapi

For at du skal ha rett på dekning av egenandel til fysioterapeut må fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen, være kommunalt ansatt eller være utdanningskandidat med refusjonsrett for at egenandelene skal kunne telles med i frikortgrunnlaget.

2. Tannlege

Tannleger og tannpleiere har fri prissetting. Det er kun den godkjente egenandelen som kan regnes med i frikortgrunnlaget. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det tannlege eller tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker.

Disse tre tilstandene utløser godkjent egenandel:

 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Bittanomalier (forundersøkelse ved tannregulering/kjeveortopedi)
FYSIOTERAPI: For at du skal ha rett på dekning av egenandel til fysioterapeut må fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen, være kommunalt ansatt eller være utdanningskandidat med refusjonsrett for at egenandelene skal kunne telles med i frikortgrunnlaget. Foto: Shutterstock.

3. Opptreningsinstitusjon

HELFO godkjenner bare egenandeler betalt for opphold i opptreningsinstitusjon eller annen privat rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Oppholdet må være omfattet av avtalen.

4. Behandlingsreiser

Det er kun behandlingsreise i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF som teller med i grunnlaget for frikort egenandelstak 2. Behandlingsreiser som pasienten selv gjennomfører utenom dette, er ikke omfattet av frikort for egenandelstak 2.