Ny konto

– Budsjettseire for funksjonshemmede

Leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon beskriver budsjettforliket som en tydelig seier for funksjonshemmede og kronisk syke.

ER FORNØYD: Leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det er flere seire for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. FOTO: Terje Skåre.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.11.2014
Kategori
Trygdesaker
Emner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Magne Ellingsen

Barnetillegget skal fortsatt behovsprøves, men det vil innføres et tak på 95 prosent av inntektsgrunnlaget. I tillegg er voksenopplæringsmidlene sikret, opplyser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding. 

– Det er svært gledelig å se at Venstre og KrF har bidratt til å snu flere saker som vi har vært svært kritiske til i våre merknader til statsbudsjettet, sier leder Knut Magne Ellingsen.

Denne høsten har det vært mye debatt om barnetillegget for uføre. Det førte også til store protester da regjeringen foreslo et dramatisk kutt i voksenopplæringsmidlene.

FFO har satt opp en egen liste med saker de mener er viktige seire for funksjonshemmede og kronisk syke:

 • Barnetillegget for uføre fortsetter å være behovsprøvd, men det vil innføres et tak på 95 % av inntektsgrunnlaget.
 • Voksenopplæringsmidlene var opprinnelig foreslått kuttet med 40 millioner kroner, men forhandlingene har ført fram, og det vil ikke bli kuttet.
 • Skatteklasse 2 for ektepar bevares.
 • 1 000 tiltaksplasser for funksjonshemmede ble foreslått kuttet, men beholdes.
 • Økning på 200 plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA).

I tillegg mener FFO at det er flere saker i budsjettforliket som er verdt å merke seg:

 • Økningen i barnehagemakspris utsettes til 1. mai 2015.
 • 10 millioner kroner ekstra til Fontenehus.
 • 51 mill. kr. til utvidelse av gratis kjernetid i barnehage for fire og femåringer i lavinntektsfamilier.
 • 9,8 mill. kr. til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne – universell utforming.
 • 200 mill. kr. til økt innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1. og 4. trinn.
 • Grensen for lønnsoppgaveplikt i friville organisasjoner økes til 8 000 kr.

Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Med sine 75 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 75 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktiv i rundt 100 kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Kilde: www.ffo.no