Ny konto

Tips til deg som er skadet i en bilulykke i utlandet

Du har en rekke rettigheter hvis du blir skadet i trafikken i Norge eller Europa. Men fallgruvene er også mange. Her er advokatens beste råd.

SKADET I UTLANDET: Dersom skaden skjer mens du kjører eller er passasjer i en norskregistrert bil innenfor EU eller EØS-området, så kan du alltid kreve at din erstatningssak behandles av bilens norske forsikringsselskap, og at din erstatning skal beregnes etter norske regler. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.01.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Personskade Svein Sjøgren Trafikkskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Nordmenn reiser mer enn før. Og enkelte blir også skadet i bilulykker når de er på reise i utlandet. 

Men hva gjør du når uhellet først er ute?

– Det er viktig å skille mellom de som blir skadet i en norskregistrert bil i utlandet, og ulykkene med kun utenlandske kjøretøy involvert, forteller advokat Svein Sjøgren i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen til dinerstatning.no

– Dersom skaden skjer mens du kjører eller er passasjer i en norskregistrert bil innenfor EU eller EØS-området, så kan du alltid kreve at din erstatningssak behandles av bilens norske forsikringsselskap, og din erstatning skal beregnes etter norske regler, fortsetter advokaten. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

ULYKKER I UTLADET: Advokat Svein Sjøgren har jobbet med personskadeerstatning og forsikring i 14 år. Han har jobbet med flere saker der klienter er påført personskade etter ulykker i utlandet.

Skadelidte har også mange rettigheter i utlandet

Advokat Svein Sjøgren har jobbet med personskadeerstatning og forsikring i 14 år. De siste ti årene har han arbeidet som advokat for skadelidte, og han har jobbet med flere saker der klienter er påført personskade etter trafikkulykker i utlandet. 

Felles for dem alle er at de har et større informasjonsbehov enn andre skadelidte. 

Han forteller at skadelidte har mange rettigheter dersom skaden skjer i et EU eller EØS-land.

– Den viktigste nyvinningen er at du som skadelidt nå skal kunne forholde deg til det utenlandske forsikringsselskapet via en representant i Norge, og du har krav på at kommunikasjonen skal gå på norsk. Det er også god muligheter for å ta ut stevning for en norsk domstol, dersom forhandlinger med forsikringsselskapet ikke fører frem, forteller Sjøgren. 

Advokatens beste tips

Den erfarne advokaten forteller at de såkalte «cross border»-sakene nærmest er en egen disiplin innen personskadeerstatningsretten. Han har derfor utarbeidet følgende liste med tips til deg som skades i en trafikkulykke i EU eller EØS-området: 

1. Du kan ofte kreve erstatning direkte fra den den ansvarlige motparts forsikringsselskap

I mange EU og EØS-land er det obligatorisk for eieren av en motorvogn å tegne en ansvarsforsikring, og som regel kan du også fremme krav om erstatning direkte til forsikringsselskapet. (Et viktig unntak her er Storbritannia.) 

2.Den ansvarliges forsikringsselskap skal oppnevne en representant i Norge, som du skal kunne forholde deg til på norsk

Du skal derfor slippe å fremme ditt krav om erstatning på et språk du ikke forstår. 

3.Det utenlandske forsikringsselskapet plikter å gi deg et begrunnet erstatningstilbud innen visse frister

Dette kan virke selvsagt, men det finnes mange eksempler på at manglende begrunnelse, ofte i kombinasjon med forhandlinger på et fremmed språk, har gjort det svært vanskelig å få den erstatningen man har krav på.

4. Du kan bringe saken inn for en norsk domstol

Dersom det blir nødvendig å ta saken til domstolen, kan dette gjøres i Norge, forutsatt at direktekrav mot forsikringsselskapet er tillatt i skadelandet. Dette gir deg som skadelidt et betydelig styrket vern. Ditt krav om erstatning skal som hovedregel fortsatt behandles etter de rettsregler som gjelder i det landet der skaden skjedde. 

5.Husk at i enkelte land er du som sjåfør ikke dekket av bilens ansvarsforsikring, dersom du selv er skyld i ulykken

Når du leier bil i utlandet bør du undersøke om du som sjåfør er dekket for ulykker som du selv er skyld i. Hvis så ikke er tilfelle, bør du sørge for å tegne en tilleggsforsikring som gir deg dekning for dette.

6.Vær oppmerksom på foreldelse

I noen land er det kortere foreldelsesfrister enn i Norge, og fristen kan også starte å løpe på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig i Norge. Det er viktig å bringe klarhet i dette allerede tidlig i saken. 

7.Vær oppmerksom på at noen land gir skadelidte dårligere vern enn det som er tilfellet i Norge

Et nokså vanlig eksempel er at det er en øvre grense for hvor mye erstatning som kan utbetales. I så fall bør du tegne tilleggsforsikring.

Les mer om trafikkskader her.