Ny konto

Tips til deg som er skadet i en bilulykke i utlandet

Du har en rekke rettigheter hvis du blir skadet i trafikken i Norge eller Europa. Men fallgruvene er også mange. Her er advokatens beste råd.

SKADET I UTLANDET: Dersom skaden skjer mens du kjører eller er passasjer i en norskregistrert bil innenfor EU eller EØS-området, så kan du alltid kreve at din erstatningssak behandles av bilens norske forsikringsselskap, og at din erstatning skal beregnes etter norske regler. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.01.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Personskade Svein Sjøgren Trafikkskade

Nordmenn reiser mer enn før. Og enkelte blir også skadet i bilulykker når de er på reise i utlandet. 

Men hva gjør du når uhellet først er ute?

– Det er viktig å skille mellom de som blir skadet i en norskregistrert bil i utlandet, og ulykkene med kun utenlandske kjøretøy involvert, forteller advokat Svein Sjøgren i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen til dinerstatning.no

– Dersom skaden skjer mens du kjører eller er passasjer i en norskregistrert bil innenfor EU eller EØS-området, så kan du alltid kreve at din erstatningssak behandles av bilens norske forsikringsselskap, og din erstatning skal beregnes etter norske regler, fortsetter advokaten. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

ULYKKER I UTLADET: Advokat Svein Sjøgren har jobbet med personskadeerstatning og forsikring i 14 år. Han har jobbet med flere saker der klienter er påført personskade etter ulykker i utlandet.

Skadelidte har også mange rettigheter i utlandet

Advokat Svein Sjøgren har jobbet med personskadeerstatning og forsikring i 14 år. De siste ti årene har han arbeidet som advokat for skadelidte, og han har jobbet med flere saker der klienter er påført personskade etter trafikkulykker i utlandet. 

Felles for dem alle er at de har et større informasjonsbehov enn andre skadelidte. 

Han forteller at skadelidte har mange rettigheter dersom skaden skjer i et EU eller EØS-land.

– Den viktigste nyvinningen er at du som skadelidt nå skal kunne forholde deg til det utenlandske forsikringsselskapet via en representant i Norge, og du har krav på at kommunikasjonen skal gå på norsk. Det er også god muligheter for å ta ut stevning for en norsk domstol, dersom forhandlinger med forsikringsselskapet ikke fører frem, forteller Sjøgren. 

Advokatens beste tips

Den erfarne advokaten forteller at de såkalte «cross border»-sakene nærmest er en egen disiplin innen personskadeerstatningsretten. Han har derfor utarbeidet følgende liste med tips til deg som skades i en trafikkulykke i EU eller EØS-området: 

1. Du kan ofte kreve erstatning direkte fra den den ansvarlige motparts forsikringsselskap

I mange EU og EØS-land er det obligatorisk for eieren av en motorvogn å tegne en ansvarsforsikring, og som regel kan du også fremme krav om erstatning direkte til forsikringsselskapet. (Et viktig unntak her er Storbritannia.) 

2.Den ansvarliges forsikringsselskap skal oppnevne en representant i Norge, som du skal kunne forholde deg til på norsk

Du skal derfor slippe å fremme ditt krav om erstatning på et språk du ikke forstår. 

3.Det utenlandske forsikringsselskapet plikter å gi deg et begrunnet erstatningstilbud innen visse frister

Dette kan virke selvsagt, men det finnes mange eksempler på at manglende begrunnelse, ofte i kombinasjon med forhandlinger på et fremmed språk, har gjort det svært vanskelig å få den erstatningen man har krav på.

4. Du kan bringe saken inn for en norsk domstol

Dersom det blir nødvendig å ta saken til domstolen, kan dette gjøres i Norge, forutsatt at direktekrav mot forsikringsselskapet er tillatt i skadelandet. Dette gir deg som skadelidt et betydelig styrket vern. Ditt krav om erstatning skal som hovedregel fortsatt behandles etter de rettsregler som gjelder i det landet der skaden skjedde. 

5.Husk at i enkelte land er du som sjåfør ikke dekket av bilens ansvarsforsikring, dersom du selv er skyld i ulykken

Når du leier bil i utlandet bør du undersøke om du som sjåfør er dekket for ulykker som du selv er skyld i. Hvis så ikke er tilfelle, bør du sørge for å tegne en tilleggsforsikring som gir deg dekning for dette.

6.Vær oppmerksom på foreldelse

I noen land er det kortere foreldelsesfrister enn i Norge, og fristen kan også starte å løpe på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig i Norge. Det er viktig å bringe klarhet i dette allerede tidlig i saken. 

7.Vær oppmerksom på at noen land gir skadelidte dårligere vern enn det som er tilfellet i Norge

Et nokså vanlig eksempel er at det er en øvre grense for hvor mye erstatning som kan utbetales. I så fall bør du tegne tilleggsforsikring.

Les mer om trafikkskader her.