Ny konto
Trafikkskade og erstatning:

Stadig færre omkommer i trafikken

Tall fra vegvesenet viser at 47 mennesker mistet livet på norske veier de første seks månedene i år.

FARLIG: Det er personbiler som dominerer statistikken. 30 av totalt 47 trafikkdrepte omkom i en privatbil. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
02.07.2018
Kategori
Trafikkskader
Emner
Dødsulykker Statens Vegvesen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

14 personer mistet livet i juni-trafikken. Det er fire flere enn i fjor. I første halvår omkom 47 personer. Det er to flere enn i første halvår i 2017, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Selv med en økning i første halvår, er trenden klar – det er stadig sikrere å ferdes på norske veier.

35 menn og 12 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker har tatt flest liv i første halvår med nesten halvparten av alle dødsulykker. Utforkjøringsulykker stod for mer enn en av fire av ulykkene hittil i år.

Færre MC-ulykker

Ikke overraskende er det personbiler som dominerer statistikken. 30 av totalt 47 trafikkdrepte omkom i en privatbil.

– Vi ser at det har vært en nedgang i MC-ulykker. Så langt i år har vi registrert fire omkomne på motorsykkel mot ni på samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegvesenet.

Utviklingen har vært positiv for alle aldersgrupper. Fortsatt har barn og unge under 25 år den beste utviklingen med ni av 45 trafikkdrepte.

Dødsulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men hittil i år er det foreløpig ingen omkomne i Finnmark.

Flest ulykker har det vært i Møre og Romsdal og Nordland, begge med fem omkomne.

I Rogaland, Buskerud og Hordaland har fire omkommet i trafikken.

Rekordlave tall

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier Ranes.

IKKE FORNØYD: – Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Selv om dødstallene fortsetter å gå ned, er Ranes bekymret over at man ikke har fått den samme nedgangen i antall ulykker og i antall hardt skadde i trafikken.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet.

Norge er sikrest i Europa

For tredje år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

Norge har færrest trafikkdrepte i 2017 – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer. I perioden 2010-17 har Norge redusert antall dødsulykker med 49 prosent, mens EU-snittet er på 20 prosent.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. 

– Men det avhenger også av deg – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere.

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970.