Ny konto
Lars F. Norum forteller sin historie:

Mine erfaringer etter en MC-ulykke i Oslo høsten 2010

Lars F. Norum har jobbet som lege og kirurg i Afghanistan, men ble påført personskader i en fredelig sidegate i Oslo. Her forteller Norum med egne ord hvordan han selv opplevde erstatningsoppgjøret.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
04.05.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Kommentarer Personskade Tor Ingebrigtsen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Jeg har jobbet som kirurg og lege i snart 25 år. Jeg har flere misjoner som feltlege i forsvaret og har nok oppsøkt en del risikable situasjoner. Det var derfor underlig at min skade skulle skje i fredelige Kristinelundveien i Oslo.

En SUV opprettholdt ikke sin vikeplikt, og jeg måtte iverksette en unna manøver på motorsykkelen min som gjorde at jeg kjørte rett inn i en vegg. Jeg havnet på Ullevål sykehus sitt traumemottak, et sted jeg selv hadde jobbet ved i flere år.

Det ble påvist skader i venstre kne, lår, hofte og skulder. Jeg er foreløpig operert to ganger. Jeg må bruke medisiner mot smerter og støttestrømper mot hevelse i beinet.  Jeg kan ikke forvente å få normal funksjon.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Mitt forsikringsselskap har alltid vært flinke til å bistå ved skader på gjenstander og eiendom, men nå forandret situasjonen seg dramatisk. Jeg vet ikke om det kommer av en frykt for et større utbetalingsbeløp. Selskapet ringte stadig for å høre om jeg var blitt bra, de informerte aldri om muligheten for erstatning for mine kroppslige besvær.

Min trafikale motpart hadde innsigelser på ansvarsforholdene ved trafikkulykken. Da tok jeg kontakt med advokat Tor Ingebrigtsen. Det var han som informerte meg om muligheten for personskade erstatning.

Etter at jeg kontaktet advokat opphørte den stadige ringingen om hvordan jeg hadde det. Fåmælte og uhøflige saksbehandlere overtok. Mine skader og deres konsekvenser ble trukket i tvil. En uthalingsprosess ble  iverksatt.

Ansvarsforholdene ved trafikkulykken ble oppklart av min advokat i løpet av minutter, det skulle gå fire og et halvt år før forsikringsselskapet imøtekom mitt krav. Prosessen har vært tidskrevende og til dels økonomisk belastende frem til oppgjøret var i orden.

Jeg har solid økonomi og omtales som resurssterk. Jeg innehar betydelig kompetanse om min egen helsesituasjon. Dette gjorde at jeg sammen med min advokat kunne stå løpet ut og få den erstatning som jeg fortjente.

Mange er sikkert mer usikre og tvinges til å aksepterer forsikringsselskapets  løsninger. Mitt råd er entydig, ikke godta noe som helst uten at du har snakket med en kompetent advokat, og gjør det så tidlig som din helsesituasjon tillater det.

Lars F. Norum