Ny konto
Advokat Tor Ingebrigtsen kommenterer:

Kan du bli fysisk skadet etter et whiplash-traume? Eller er det bare psykisk sårbare personer som får nakke- og hodeplager etter en påkjørsel bakfra?

Som deltager i en arbeidsgruppe i regi av Personskadeforbundet LTN har vi i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen besøkt SAFER ved Chalmers universitet i Gøteborg for å lære mer om dette.

KAN BLI SKADET: - Det er mulig å bli skadet selv ved lave hastigheter. Det er logisk helt umulig å sette en nedre grense for når en whiplash-skade kan oppstå, sier Bunketorp. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
11.10.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Kommentarer Tor Ingebrigtsen Trafikkskade Whiplash

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

SAFER er en internasjonal møteplass for mennesker som arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål. Her møtes forskere fra akademia, industrien og samfunnet med det mål for øyet å bidra til å eliminere skader og dødsfall på veiene – over hele verden. 

Det er ambisiøst, men SAFER støttes av Sveriges innovasjonsmyndighet VINNOVA samt en rekke samarbeidspartnere som for eksempel den norske organisasjonen Transportøkonomisk institutt (TØI), Volvo, forsikringsselskapet Folksam med flere.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Hvis du vil lese mer om SAFER finner du mye interessant på www.chalmers.se/safer.

I Norge og Sverige er det en del leger og advokater, særlig de som er knyttet opp til forsikringsselskapene som mener at man ikke får en fysisk skade i nakken og hodet etter en whiplashmekanisme som for eksempel en påkjørsel bakfra.

På SAFER er de ikke i tvil om at man kan bli fysisk skadet ved en slik påkjørsel.

 ARBEIDSGRUPPE: Advokat Sven Knagenhjelm i Advokatforum, professeor Mats Y. Svensson fra Chalmers, assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN og advokat Tor Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Chalmers og Volvo bruker store beløp på å forske på stolrygger og nakkestøtter for å hindre nakkeslengskader. 

Det brukes også store ressurser på å finne ut om de endringer Volvo har gjort på sine stoler gjennom mange år, har en effekt i det virkelige liv. Og det ser det ut til at de har. Det sier seg vel selv at det ville vært utenkelig å bruke store ressurser på dette feltet hvis skader etter en whiplash var en illusjon.

Det er mange ting man ikke forstår når det gjelder nakkeslengskader. Nakkens konstruksjon er kompleks. Whiplashskader har tradisjonelt vært sett på som kun en såkalt bløtdelsskade (muskler sener og bånd) og dermed sammenlignet med for eksempel det å vrikke en ankel. 

Da ligger det i kortene at skaden normalt skal gå fort over, og at man vil bli som før etter en viss tilhelningsperiode. Denne forståelsen passer selvsagt forsikringsselskapene godt.

Det er mange forklaringsmodeller for skadene man ser etter en påkjørsel bakfra. Det kan være facettleddskade, ligamentskader, muskelskader, diskskader og så videre. Problemet er at det i mange sammenhenger er vanskelig å diagnostisere disse skadene. Dagens røntgenteknologi er ikke god nok.

Ved Chalmers forskes det i øyeblikket på nerverotskader som følge av trykkforandringer i blodårer (intraspinale vener) i det skadeutsatte området i nakken. Dette er en vinkling som kanskje kan gi oss en ny forståelse av nakkeslengskader.

Chalmers har også utviklet en testdukke som ligner på kvinner (EvaRID V1), fordi det har vist seg at kvinner har et større skadepotensiale enn menn ved påkjørsler bakfra. Kvinners anatomi og fysiologi er annerledes enn menns. 

De testdukkene som tidligere  har vært brukt i kollisjonstester har vært bygget som en mann (BioRID I og II). Man snakker om behovet for å endre bilsetene i henhold til de funn man har gjort, slik at kvinner blir bedre beskyttet enn før. Denne forskningen hadde heller ikke funnet sted dersom man ikke var sikre på at whiplashskader i høyeste grad er fysiske skader.

Vi følger med på den spennende utviklingen, og vi vil holde deg orientert!