Ny konto
Sykkelulykke og erstatning:

– For meg er forsikring like viktig som sykkelhjelmen

Omfattende skader, langvarig sykehusopphold og fem måneders sykemelding ble resultatet av sykkelturen som skulle være en rolig avslutning på Per Dyblies Italia-ferie. Han priser seg lykkelig over at forsikringen var i orden.

PÅ SYKEHUS: Per Dyblie priser seg lykkelig over at han hadde forsikringen i orden da han kolliderte på sykkel og havnet på sykehus i Italia. (Foto: Privat)

Publisert av
Avatar
Even Rise
17.08.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Sykkelulykke Tor Ingebrigtsen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Sykling er på ingen måte ufarlig. Mange glemmer alle farene man utsetter seg selv og andre for når hjulene triller – enten det er i konkurranser, på trening eller når sykkelen bare brukes som et nyttig fremkomstmiddel. I verste fall kan sykkelturen ende med erstatningsansvar i millionklassen!

– Sørg derfor for å ha ordentlig forsikring, sier advokat Tor Ingebrigtsen til dinerstatning.no

Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskade og erstatningsrett. Han har lang erfaring med å bistå klienter som er påført trafikkskaderyrkesskader og pasientskader

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

REDDET LIVET: Slik så Per Dyblies sykkelhjelm ut etter kollisjonen. På tross av at den ble knust, har legene fortalt ham at hjelmen reddet livet hans. (Foto: Privat)

Blodet rant

Det var i 2006 at Per Dyblie fra Oslo endte på sykehus i Roma med alvorlige skader. Dit ble han fraktet med ambulansehelikopter etter å ha kollidert med en bil som kjørte ut i veien rett foran ham. Dette var cirka en mil fra familiens ferieeiendom i Vasanello i Lazio hvor han gjennom mange år har kost seg med lange sykkelturer i det italienske landskapet.

– Jeg så bilen kjøre ut i veien og forsto hva som var i ferd med å skje. Dette fikk meg til å skrike nei så høyt jeg kunne, men sammenstøtet var umulig å forhindre. Kollisjonen var så kraftig at det ble en kjempebulk i overgangen mellom bakdøra og biltaket der hvor jeg skallet hodet. Blodet rant og tiden etterpå husker jeg bare bruddstykker fra. Tilfeldigheter gjorde at et ambulansehelikopter og en politipatrulje var i umiddelbar nærhet. Det tok ikke mange minuttene før jeg var på vei til sykehuset i Roma, sier han.

Der konstaterte legene at det var nødvendig med operasjon for å få spjelket kjeven som hadde fått tre brudd i kollisjonen. Tanngarden måtte også repareres og rettes, og småskader på kroppen for øvrig ble behandlet i tur og orden.

– Jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler, og legene har fortalt meg at uten den ville jeg garantert ikke ha overlevd. Hjelmen tok i mot såpass at det begrenset seg til ett brudd på hjerneskallen. Hadde jeg ikke brukt hjelm ville situasjonen vært helt annerledes, sier Dyblie.

EKSPERT PÅ PERSONSKADE: Tor Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Nektet hjemreise

Sykehusoppholdet i Roma varte i ti dager, men nordmannen fikk ikke lov til å reise hjem til Norge før etter ytterligere tre uker. Dette fordi legene i Italia på nært hold ville følge med på at skadene leget seg slik de skulle. I dagene etter ulykken hadde han sin kone og datter hos seg. Etter sykehusutskrivelsen fikk han hjelp i det daglige av en svoger som kom ned fra Oslo.

Situasjonen var så alvorlig at Dyblie var avhengig av både bistand og tilsyn. Han fikk blant annet ikke i seg annet enn flytende føde på grunn av kjevelåsen som måtte bæres i to måneder.

– Det var en utfordring å komme seg hjem fordi skadene gjorde det uforsvarlig å fraktes i fly. Jeg hadde heller ingen mulighet til selv å kjøre bil. Heldigvis sørget svogeren min for at både bilen og jeg kom oss trygt hjem til Oslo. Jeg var sykmeldt i til sammen fem måneder, sier han.

Kjemper mot selskapene

Ifølge advokat Tor Ingebrigtsen opplever Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen ikke sjelden å måtte bistå syklister som ikke får den hjelpen de forventer fra forsikringsselskapet sitt. 

– Det vi oftest må kjempe for er årsakssammenhengen mellom ulykkeshendelsen og skader som har oppstått. Det kan for eksempel være uenighet om en nakkeskade kom som følge av sykkelulykken eller om skadelidte hadde nakkeplager fra før. Det kan også bli diskusjon om plager er psykisk relaterte, og om ulykken skyldes uaktsomhet opp mot veitrafikkloven, sier Ingebrigtsen.

– Jeg har veldig god erfaring med mitt forsikringsselskap. De har dekket utgiftene som ulykken påførte meg. Jeg mener at det må være like naturlig å ha forsikring som det er å sykle med hjelm. For min egen del har det alltid vært en selvfølge å ha en kombinert reise- og ulykkesforsikring. Jeg fikk erstatning gjennom denne, og mitt forsikringsselskap har hatt all kontakt med bilførerens forsikringsselskap i Italia, sier Per Dyblie.

FØR ULYKKEN: Dette bildet ble tatt av Per Dyblie rett før han dro av gårde på sykkelturen som endte med alvorlige skader, langvarig sykehusopphold og fem måneders sykemelding. (Foto: Privat)

– Unngå økonomiske problemer

– Målet for alle syklister er selvsagt å unngå skader, men hvis uhellet er ute er det viktig å være best mulig forsikret slik at ikke økonomi blir et problem. Mange er dekket under reiseulykkesforsikring, under ulykkesforsikringsordninger og under andres ansvarsforsikringer. Dersom uhellet er ute, er forsikring avgjørende for at økonomi ikke skal bli et større problem enn den behøver å være. Vi har eksempler på brutale fall og kollisjoner hvor resultatet har vært livstruende og varige skader, sier Ingebrigtsen.

– Hvis du skader deg og ingen andre er involvert i sykkelulykken, kan du ha krav på erstatning under egen reiseulykkesforsikring eller annen ulykkesforsikring. Men det er verdt å merke seg at disse som oftest er begrenset til et maksimumsbeløp. Informasjon om dette fremgår av forsikringsvilkårene. Erstatningsbeløpet avhenger også av skadeomfanget, legger han til.

Nevnte forsikringer har altså en maksimumsgrense på erstatningsbeløpet. Annerledes er det dersom en bil er involvert i sykkelulykken. Da vil nemlig bilens ansvarsforsikringsselskap ha et ansvar for syklisten og sykkelen. 

– Dette gir større sjanse for å få en erstatning som reflekterer syklistens reelle tap. Men også her oppleves de samme juridiske utfordringene som tidligere nevnt. Vi ser stadig at god juridisk bistand kan være avgjørende når forsikringsselskapet og forsikringstakeren er uenige, sier Ingebrigtsen.

Juss-kunnskap er nødvendig

Under sykling i tilrettelagte løyper, for eksempel alpinanlegg der heisen brukes for å komme opp, kan det være at en bedrifts eller organisasjons ansvarsforsikring gjelder. På lik linje med bilansvarsforsikringen vil det da normalt ikke være noen maksimert avtalt forsikringssum.

– Juridisk kan slike ansvarssaker være komplisert. Det finnes lite avklarende rettspraksis, og avgrensningen mot syklistens eget ansvar kan være vanskelig uten solid kunnskap om jussen, sier advokat Tor Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

– Som syklist kan du også komme i ansvar overfor andre hvis du er årsaken til ulykken. Da kan du personlig måtte svare for millionbeløp overfor skadelidte med mindre du har egen ansvarsforsikring, populært kalt tabbeforsikring, legger han til.

Les også: Du kan kreve erstatning hvis du blir påkjørt

Når det gjelder organisert konkurransesykling vil syklistene normalt ha en lisensforsikring å forholde seg til, men også denne kan ha sine begrensninger.

– Også «markasyklistene» i sine ulike former må være klar over at de kan komme i erstatningsansvar overfor andre. Det er selvsagt avgjørende å vise hensyn, men sørg også for å ha skikkelig forsikring. Er du i tvil om forsikringsselskapet gir deg den dekning du har krav på, vil det ofte lønne seg å be om juridisk bistand, sier advokat Tor Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Les mer om trafikkskader her.