Ny konto
Trafikkulykke og erstatning:

Dødsulykkene nær halvert i sommer

20 har omkommet på norske veier så langt i sommer. Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor.

FÆRRE DØDE: I juli har åtte mistet livet på norske veier, som er en markant nedgang fra 22 i 2016. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.08.2017
Kategori
Trafikkskader
Emner
Dødsulykker Statens Vegvesen Trafikkskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Statens vegvesen håper i år at antallet omkomne i trafikken kommer under 100. Det opplyser vegvesenet i en pressemelding. 

Bakgrunnen for dette er Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort. 

I juli har åtte personer mistet livet på norske veier, som er en markant nedgang fra 22 i 2016.

I sommermånedene juni og juli har 20 mistet livet, som er 17 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Stadig sikrere på norske veger

– Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Under 100 trafikkdrepte i 2017?

Fortsetter utviklingen gjennom hele 2017 viser Statens vegvesens prognose at det kan bli under 100 drepte i år.

GOD TREND: – Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Guro Ranes i Statens vegvesen. 

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes. 

57 så langt i år

Det er ikke bare i sommer dødsulykkene går ned. Så langt i 2017 har 57 mistet livet, noe som er en nedgang på 27 i forhold til de sju første månedene i 2016.

Hordaland (6), Rogaland (6) og Oppland (5) er hardest rammet, mens Finnmark og Aust-Agder ikke har hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesstatistikken.

Alle må bidra

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt.

– Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annetr sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

Norge best i Europa

I 2017 ble Norge for andre år på rad blitt utpekt til å være Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken og lavest ulykkesrisiko.

– Vi er ikke i mål. Vi har satt oss tydelige mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Dey holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig må vi tilegne oss og bruke ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.